Samhällsbyggnadsfrukost med tema Stadsutvecklingsplan

För tredje gången hölls det en Samhällsbyggnadsfrukost i Lidköping för exploatörer, byggare och fastighetsägare. Mötet genomfördes digitalt.

Syftet med morgonens möte var att presentera förslaget på den nya stadsutvecklingsplanen. På kommande Samhällsbyggnadsnämnd – tisdag 8 juni - tas beslut om förslaget går ut på så kallat ”samråd”.

Projektledaren Martin Björklund presenterade hur arbetet fram till färdigt förslag gått till, hur det är uppbyggd i den digitala miljön den är skapad i och varför det är så viktigt att ta del av den och komma med synpunkter sen när det är dags för samråd.

Målbilden för arbetet har varit att "rätt sak ska ligga på rätt plats", staden ska vara livfull, sammankopplad och upplevas ”nära”. Det påverkar hur strukturerna och delstrategierna för bebyggelse, grönstruktur och transporter lagts upp. Allt utmynnar i en strategikarta.

– Vi ville ge våra exploatörer, byggföretagare och fastighetsägare en förhandstitt på den fördjupade översiktsplanen innan det politiska beslutet för samråd. Detta för att ge förutsättningar för branschens inspel i samrådsfasen, säger Urban Olsson, samhällsbyggnadschef.

Presentationen filmades och kommer att spridas i kommunens kanaler efter nämndens beslut.

Syftet med dessa återkommande träffar är att utveckla en långsiktig dialog med branschen för att öka bostadsbyggandet i Lidköping. Detta är en resa tillsammans för att nå kommunens målbild att Lidköping ska växa till 45000 invånare år 2030.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: