Ett år med lyckade strategiska byggdialoger

I Lidköpings kommun har exploatörer, byggherrar och företag som äger och utvecklar fastigheter haft möjligheten att boka tid för så kallad strategisk byggdialog där de träffar Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Utgångspunkten till att starta upp de här mötena har varit kommunens strategiska mål om att bli 45 000 invånare år 2030. Ett mål som nås genom samsyn och gemensamma insatser.

Sedan starten i maj 2020, har drygt trettio dialogmöten genomförts. Företagaren har själv styrt agendan och förvaltningens chefer har mött upp behoven på bästa sätt. Det har handlat om att klargöra specifika detaljplaner, hur kommunen arbetar med markanvisningar, bygglovsfrågor och förutsättningar för etablering. Även förbättringsidéer har så klart varit välkomna.

- Eftersom aktörernas intresse att utveckla Lidköping är stort har greppet med strategisk byggdialog varit lyckat. I kombination med våra samhällsbyggnadsfrukostar, gör dessa möten att alla aktörer får samma information samt att möjligheterna till dialog ökar så att vi tillsammans kan bygga framtidens Lidköping, säger Urban Olsson, Samhällsbyggnadschef.

- Under första halvåret har det beviljats bygglov för cirka 160 stycken lägenheter i flerbostadshus, vilket är ytterligare en signal på stort intresse för att bygga i Lidköping. För att få en smidig bygglovsprocess är den tidiga dialogen viktig, avslutar Urban.

Några röster från företag som haft strategisk byggdialog

Emelia Antonsson, distriktschef på Peab Bostad, säger: ”Mötet med representanter från Lidköpings kommun upplevde jag som välkomnande och informativt med enkelt och tillgängligt upplägg i och med att mötet hölls digitalt. Mötet gav också resultat enligt förväntan då beskeden från Samhällsbyggnad var klara och tydliga.”

Johan Lundh på Q Property säger: ”Lidköpings kommun har via sina strategiska byggdialoger gett oss input på hur de tänker sig framtidens Lidköping, samt gett oss en bild av hur vi ska/bör tänka inför framtiden för att möta våra uppdragsgivares önskningar och behov.”

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: