Samhällsbyggnadsfrukost med temat ”tidig dialog” för företagare inom byggbranschen

I dag tisdag den 28 september var det återigen dags för exploatörer, byggare och fastighetsägare att samlas digitalt för att nätverka och ta del av information från Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Bakom kulisserna. Malin Bengtsson (byggchef), Urban Olsson (samhällsbyggnadschef), Björn Jonsson (mark- och exploateringschef), Jörgen Ehn (vd på Frenbo) och Tora Gustafsson, (plan- och trafikchef) koncentrerar sig på kameran och sändningen.

Morgonens ämne handlade om hur vi tillsammans skapar möjligheter i bygglovsprocessen genom tidig dialog och parallella processer vad gäller detaljplane- och bygglovsarbetet. Det gavs även information om aktuellt läge med stadsutvecklingsplanen. För programmet, från kommunens håll, stod byggchefen Malin Bengtsson, plan- och trafikchefen Tora Gustavsson, mark- och exploateringschefen Björn Jonsson och samhällsbyggnadschefen Urban Olsson.

Dagens gäst vad Jörgen Ehn, verkställande direktör på Frenbo, som berättade om deras just nu pågående arbete med att planera kvarteret Laken 18 i centrala Lidköping. När den detaljplanen vunnit laga kraft – förväntas ske våren 2022 – kan drygt100 nya bostäder börja byggas.

– Det här var vårt fjärde frukostmöte och vi känner från vårt håll att resan till att jobba mer i samverkan har kommit en bit på väg, säger Urban Olsson, samhällsbyggnadschef.

– Vi samlar in deltagarnas kommentarer och utvecklingsförslag för att säkra att vi planerar träffarna utifrån vad som efterfrågas, avslutar Urban.

Syftet med dessa återkommande träffar är att utveckla en långsiktig dialog med branschen för att öka bostadsbyggandet i Lidköping. Detta är en resa tillsammans för att nå kommunens målbild att Lidköping ska växa till 45000 invånare år 2030.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: