Så här jobbar kommunen gällande verksamhetsmark

Lidköpings kommun jobbar ständigt med att tillgängliggöra tomtmark för att företag ska kunna etablera sig i Lidköping. Målsättningen är att kunna ha olika typer av tomter redo som lämpar sig för olika verksamheter.

Exempelvis är Östra Hamnen en plats för industri, medan Västra hamnen är ett område under omvandling till blandad stadsbebyggelse såsom bostäder och verksamheter.

För att en tomtmark ska kunna bli byggklar ska den finnas beslutad i den så kallade detaljplanen för respektive område. Denna plan är politiskt beslutad. Även enskilda etableringar inom detaljplanelagt område beslutas slutligen av politiken.

I Lidköping finns det i dagsläget möjlighet till reservationer för verksamhetstomter som är lediga för etablering i området Kartåsen. Där är marken avsedd för handel, verksamhet och industri. Ledig verksamhetsmark finns även i Järpås. Kommunen arbetar även med möjlighet till framtida etablering för kvarteret Tömmen, Vinninga och i Filsbäck.

När kommunen har en antagen detaljplan för ett specifikt område så har företag möjlighet att anmäla intresse för verksamhetsmark.

Intresseanmälan innebär inte något kösystem utan det handlar om att skapa rätt innehåll och verksamheter för det aktuella området som helhet. Tjänstepersonorganisationen tar, med inspel från politiken, fram ett förslag gällande helheten och detta beslutas sedan politiskt.

Specifika markområden som är aktuella för reservation, även kallad option, tar samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslut om och företaget får då sin option.

Optionen gäller i 4–12 månader och företaget har då tid att planera etableringen mer i detalj. Kommunen kan inte erbjuda tomten till någon annan under den tiden.

Företagare har när som helst möjlighet att kontakta kommunen för att visa intresse för verksamhetsmark och kommunen samtalar regelbundet med företagare och detta kan självklart göras även om det inte finns byggklara eller detaljplanelagda tomter.

Detta är en viktig och självklar del för att näringslivet ska kunna påverka utvecklingen av Lidköping. Men det är viktigt att komma ihåg att det inte heller här finns något kösystem – det handlar om att hitta en bra mix av verksamheter i hela Lidköpings kommun. Det är också viktigt att ha i minnet att stora delar av tomtmark i Lidköping ägs av andra aktörer än kommunen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: