Arbetet med att expandera Kartåsens industri- och handelsområde har startat

De första etapperna av nya gator har påbörjats på den nya delen av området, mot sydöst. Två nya gator med gång- och cykelvägar är under byggnation, Dumpersgatan och Traversgatan.

Dagvattenåtgärder planeras och genomförs i etapper. Samtidigt planeras det även för en förbättrad gång- och cykelförbindning till och från Kartåsen.

Under nästa år kommer byggnation av en ny gång- och cykeltunnel under Gamla Götenevägen påbörjas, med en ny länk fram till Änghagen.

Tidigare i år blev även en ny in- och utfart i norra delen, Truckgatan, till området klar. Nya in- och utfarter i den södra delen kommer att byggas av Trafikverket. Arbetet är högt prioriterat men ännu inte tidsatt.

Det finns gott om intressenter och i dagsläget har följande företag reserverat mark på Kartåsen: Jula, LidBil, Biltjänst och HRM Bil AB. På mark- och exploateringsenheten planeras för hur företagen placeras inom området så att det ska bli smidigt för både för framtida kunder och transporter.

De första tomterna beräknas vara byggklara våren 2022. Infrastrukturarbetet kommer att pågå i flera år.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: