Fortsatt bra resultat för Lidköpings företagsklimat

För nionde gången presenterar Sveriges kommuner och regioner (SKR) resultatet från undersökningen Öppen jämförelse gällande företagsklimatet i Sveriges kommuner. Undersökningen är en kvalitetsmätning av den kommunala myndighetsutövningen och servicen gentemot företag för 2021.

Resultatet presenteras i ett så kallat Nöjd kund index (NKI) och även denna gång rankas Lidköpings resultat som högt. Det sammanslagna indexet ligger på 76. Lidköping hamnar på plats 77 av de 189 kommuner som deltagit i undersökningen. Kommunen har därmed klättrat 15 placeringar uppåt mot mätåret 2020 då Lidköping hamnade på plats 92.

– Vi är glada att trenden håller i sig och att vi behåller ett högt resultat i det sammanlagda indexet. Vårt arbete med att förbättra service, kommunikation och dialog fortsätter oavbrutet och den här undersökningen ger oss bra underlag för det, säger Anna Sundbom, näringslivschef.

Inom området ”Servering” hamnar kommunen på ett lägre index än föregående år, från 69 till 60 i index.

– Just nu arbetar enheten med ett utvecklingsarbete som syftar till att öka kundnöjdheten. Vi hoppas detta arbete kommer ge resultat för nästa års mätning, säger Mona Wrethman, miljö- och hälsoskyddschef.

Mätningen baseras på en enkät som skickas till kunder som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under mätåret. Svarsprocenten under 2021 var 48 procent.

Fördelen med undersökningen är att frågorna avser faktorer som kommunen själv kan påverka så resultaten är viktiga verktyg i förbättringsarbetet.

Fakta om undersökningen

Öppna jämförelser Företagsklimat visar inom vilka områden företagarna anser att myndighetsutövningen fungerar bra respektive mindre bra samt vad kommunen behöver bli bättre på.

Här på Sveriges kommuners och regioners hemsida kan du läsa hela sammanställningen. Länk till annan webbplats.

Vid frågor kring undersökningen kontaktas utvecklingsledare på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Simon Holst simon.holst@lidkoping.se alternativt telefon 0510-771812.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: