Uppföljning från Landsbygdsrådet på Kållandsö

Ett 60-tal personer deltog när politiker och tjänstepersoner från Lidköpings kommun kom till Otterstads församlingshem för att diskutera frågor som är intressanta för just Kållandsöborna. Tre teman hade tagits fram i samråd med en referensgrupp på orten och några frågor hade inkommit via e-post i förväg.

Första Kållandsörådet

Jonas Sundström och Rasmus Möller inledde med att välkomna alla deltagare och utrycka sin tacksamhet över den stora uppslutningen.

Malin Olsson Lundqvist, kommunens landsbygdsutvecklare beskrev processen kring dessa nedslag på landsbygden som kallas landsbygdsråd. I Lidköping kommer vi ha årliga träffar i Vinninga, Järpås, Tun, Örslösa och på Kållandsö. Även en gemensam träff planeras för hela landsbygden. Inför dessa träffar sammankallas en referensgrupp bestående av personer på orten som kan förmedla en bild av vad som händer i området utifrån olika perspektiv som skolan, föreningslivet, näringslivet och annat. Utifrån identifierade teman och frågeställningar bjuds tjänstepersoner med för att ge bakgrund och svara på frågor.

Till detta första Kållandsöråd hade vi identifierat teman Vägar och infrastruktur, friluftsliv och trygghet.


Maria Hedén Sturesson, fritidschef och Anna Gunnarsson utvecklingsledare på Kultur- och fritidsförvaltningen inledde med att presentera och bjuda in till dialog kring det kommande friluftsprogrammet.
”Friluftsliv är vistelse utomhus i natur- och kulturlandskap för välbefinnande och naturupplevelse utan krav på tävling.”
För tema friluftsliv och frågor på detta tema klicka här för mer information


Eric Alnemar, planarkitekt, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Eric redogjorde för Lidköpings kommuns dialog med Västtrafik och vilka möjligheter man har att påverka insatser på Trafikverkets vägar. Kommunen råder inte över några vägar på Kållandsö utan det är Trafikverkets vägar.
För tema vägar och infrastruktur och frågor på detta tema klicka här för mer information

Trygghet Lidköping med trygghetssamordnare Dag Stulen och kommunpolis Anders Johansson
EST arbetet (EST: Effektiv Samordning för Trygghet)
För tema trygghet och frågor på detta tema klicka här för mer information

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: