Information om coronavirus – uppdaterad 29 september

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Coronapandemin har nu pågått i ett antal månader och kommer fortsätta under lång tid framöver. Det är därför viktigt att du fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Det bästa sätt du kan bidra till att undvika smittspridning på är att vara noggrann med din handhygien, stanna hemma om du är sjuk och skydda de äldre.  Tillsammans kan vi klara oss igenom pandemin på bästa sätt.

Här sammanfattar vi alla åtgärder vi som kommun tagit till följd av coronaviruset.

 • Informationen är uppdelad förvaltningsvis för att göra det så tydligt som möjligt.
 • Sidan uppdateras med nya åtgärder i takt med att de sker.
 • Viktigt att veta är att grunden för alla beslut vi fattar är Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters råd och rekommendationer om corona och covid -19.

—————————————————

Senast uppdaterad information

För att underlätta för dig som besökare publicerar vi senast uppdaterad information under denna rubrik.

Uppdaterat 2020-09-29 Social Välfärd

Säkra besök på särskilt boende för äldre från 1 oktober 2020

Vi har alla ett gemensamt ansvar att skydda äldre mot smitta.

Inför besöket

 • Den som vill göra ett besök på boendet ringer för att boka en lämplig tid att komma på.
 • Vid misstänkt och konstaterad smitta informeras besökarna om att vänta med besöket.
 • Information ges om vad besökaren måste tänka på under besöket.

Under besöket

 • Besökaren kommer på bokad tid och stannar vid entrédörren för att invänta personal.
 • Besökaren spritar händerna med handdesinfektion.
 • Besökaren får inte ha några förkylningssymtom eller andra symtom på sjukdom.
 • Om hosta eller nysning uppstår, hosta och/eller nys i armvecket.
 • Besökaren följs till den boendes lägenhet. Inga besökare får vistas i allmänna utrymmen.
 • I den boendes lägenhet finns möjlighet till handtvätt på den boendes toalett, samt tillgång till handdesinfektion.
 • Visir ska användas av besökaren och information ges om hur det ska användas.
 • Tänk på att hålla avstånd.
 • Besökaren använder trygghetslarmet för att kalla på personal när man vill lämna lägenheten.
 • Vi rekommenderar att max två personer gör besök samtidigt.

Efter besöket

 • Personalen hjälper den boende att tvätta sina händer.
 • Personalen torkar av alla kontaktytor med ytdesinfektion.

Uppdaterat 2020-09-29 Kultur & fritid

Från och med 5 oktober kommer biblioteket i Järpås ha öppet på måndagar 16:00 – 19:00 och biblioteket i Vinninga kommer att ha öppet måndagar 13:00 – 17:00, tisdagar 16:00 – 19:00 och onsdagar 10:00 – 15:30. (Stängt för Meröppet tills vidare).

—————————————————

Uppdaterad och säkerställd information

Du hittar uppdaterad och säkerställd information på följande webbplatser:

Folkhälsomyndighetens webbplats
1177 Vårdguidens webbplats
Krisinformation.se
Smittskydd Västra Götaland

Andra språk/Other languages

For information in Arabic, Dari, English, Farsi, Finnish, French,­­­ Pashto, Polish, Romani, Russian, Somali, Spanish, Thai, Tigrinja, and German, please visit The Public Health Agency of Sweden online.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information på arabiska, dari, engelska, farsi, finska, franska, pashto, polska, romani, ryska, somaliska, spanska, thai, tigrinja och tyska.

Barn & skola

Rekommendationen kring elevers frånvaro har uppdaterats och skickats till vårdnadshavare via lärplattformen Tango:
Barn och elever med feber eller som är allmänpåverkade ska inte vara i förskolan/skolan.
Barn och elever som får lindrig snuva eller torrhosta vid till exempel utomhusaktivitet kan vara i förskolan/skolan.
Barn och elever med milda symtom kan återgå till verksamheten efter två symtomfria dagar, eller sju dagar efter symtomdebut.
Barn och elever som testat negativt för Covid-19 kan vara i verksamheten när allmäntillståndet tillåter.
Barn och elever som testat positivt för Covid-19 ska stanna hemma två feberfria dagar och minst sju dagar från symtomdebut.

Öppna förskolorna vid Guldvingen och Stadsträdgården hålls stängda tills vidare.

All verksamhet på fritidsgårdarna sker utomhus.

Kultur & Fritid

Planerade aktiviteter har ställts in. Verksamheter som håller öppet begränsar antalet besökare till max 50. Vissa kulturevenemang, som högläsning, sagostund och musik, livesänds eller streamas via sociala medier.

Bibliotek

Stadsbiblioteket och biblioteket i Tun har öppet.

Arrangemangen under hösten genomförs med begränsat antal deltagare och med förbehållet att de kan ställas in med kort varsel

Sago- och pyttestunder börjar igen.

Från och med 5 oktober kommer biblioteket i Järpås ha öppet på måndagar 16:00 – 19:00 och biblioteket i Vinninga kommer att ha öppet måndagar 13:00 – 17:00, tisdagar 16:00 – 19:00 och onsdagar 10:00 – 15:30. (Stängt för Meröppet tills vidare).

”Boken kommer” utökas. Är du 70+ och vill ha något att läsa erbjuder vi nu ”hemkörning” av litteratur. Kontakta Helena Melin måndag – fredag klockan 10:00-12:00 på telefon 0510-771379.

Biblioteket har ett antal digitala resurser i form av böcker, ljudböcker, tidskrifter och filmer som du kan komma åt hemifrån med ditt lånekort/personnummer och pinkod! Tjänsterna är Overdrive , Pressreader och Viddla. Du finner dessa resurser på kommunens sida Självservice under rubriken Uppleva och göra. Våra e- och ljudböcker finns även i appen Libby.

Vänermuseet

Besökare över 70 år och andra som tillhör en riskgrupp har möjlighet att boka tid för besök  klockan 09:00 och 10:00 på tisdag-fredag. 

Konsthallen

Lidköpings Konsthall har förändrade öppettider. Mer information

Social Välfärd

Allmän information

Det finns smitta i hela samhället och vi har även konstaterad smitta i delar av våra verksamheter.

Vi arbetar aktivt med att försöka begränsa smittspridning och skydda våra målgrupper. Vi följer de rutiner som smittskydd och vårdhygien i Västra Götaland har tagit fram. De uppdateras hela tiden efter de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger.

Vid ett krisläge kommer vi att prioritera basala livsuppehållande insatser för dem som behöver vårt stöd. Basala livsuppehållande insatser är bland annat mat, läkemedel, toalettbesök och personlig hygien. Det kan innebära att vi måste prioritera bort de insatser som inte är basala livsuppehållande insatser.

Patientsekretessen

Kommunen lämnar aldrig ut några uppgifter om patienter/brukare eller medarbetare då den personliga integriteten måste värnas. Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats.

Besöksförbudet på äldreboende upphör att gälla 1 oktober

Både Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten håller på och tar fram föreskrifter och rekommendationer för att skapa ”Säkra besök”. De kommer att innehålla instruktioner kring besöksrutiner, med fokus på avstånd och hygien för att minska risken för smittspridning, så att boende kan ta emot besök på ett säkert sätt när besöksförbudet upphör att gälla. Så fort dessa har kommit, kommer verksamheten att ge instruktioner om hur besöken ska gå till utifrån dessa rekommendationer.

Säkra besök på särskilt boende för äldre från 1 oktober 2020

Vi har alla ett gemensamt ansvar att skydda äldre mot smitta.

Inför besöket

 • Den som vill göra ett besök på boendet ringer för att boka en lämplig tid att komma på.
 • Vid misstänkt och konstaterad smitta informeras besökarna om att vänta med besöket.
 • Information ges om vad besökaren måste tänka på under besöket.

Under besöket

 • Besökaren kommer på bokad tid och stannar vid entrédörren för att invänta personal.
 • Besökaren spritar händerna med handdesinfektion.
 • Besökaren får inte ha några förkylningssymtom eller andra symtom på sjukdom.
 • Om hosta eller nysning uppstår, hosta och/eller nys i armvecket.
 • Besökaren följs till den boendes lägenhet. Inga besökare får vistas i allmänna utrymmen.
 • I den boendes lägenhet finns möjlighet till handtvätt på den boendes toalett, samt tillgång till handdesinfektion.
 • Visir ska användas av besökaren och information ges om hur det ska användas.
 • Tänk på att hålla avstånd.
 • Besökaren använder trygghetslarmet för att kalla på personal när man vill lämna lägenheten.
 • Vi rekommenderar att max två personer gör besök samtidigt.

Efter besöket

 • Personalen hjälper den boende att tvätta sina händer.
 • Personalen torkar av alla kontaktytor med ytdesinfektion.

Sammanställning av frågor och svar

Vi får många frågor kring covid-19 och hur det hanteras inom våra verksamheter. Så därför har vi valt att sammanställa några av de vanligaste frågorna och svaren.

Hjälp med inköp och ärenden

Min anhörig får inte gå ut och handla – kan hemvården handla?

Hemvård ges till personer som inte kan handla på egen hand. Men om du på grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer inte kan handla själv finns andra lösningar. Här är några förslag:

 • Vissa mataffärer har särskilda öppettider för riskgrupper. Kolla mataffären där du bor. Många mataffärer kör också hem mat på beställning.
 • Ett sätt att hjälpa till kan vara att lära din anhöriga att handla på nätet eller att anhörig/bekant handlar åt dig och lämnar varor vid dörren.
 • Om du är 70 år eller äldre kan du använda Servicetjänst

Servicetjänst

Servicetjänsten inköp av dagligvaror samt apoteksärenden erbjuds dig som är 70 år eller äldre och som inte kan ta dig ut själv och inte heller har anhöriga som kan hjälpa dig med inköpen. Tjänsten begränsas till inköp av nödvändiga varor för att klara den egna vardagen (såsom matvaror och läkemedel), storhandling ingår inte. Tjänsten betalas kontant enligt taxan för servicetjänster, vilket är 155 kronor per timme och utförs i första hand av personal inom enheten Servicetjänster. Tjänsten beställs på telefon 0510-77 15 48, måndag-fredag kl. 8-12.

Matkassen

Matkassen är en servicetjänst för dig som är 70 år eller äldre. Matkassen är en måltid som innehåller förberedda ingredienser så att själva matlagningen tar maximalt 20 minuter och är mycket enkel att klara av. Maten förbereds av kockarna på Vänerköket och levereras hem till beställaren. Tjänsten kostar 61 kronor per portion. Mer information ges på telefonnummer 0510-77 15 48, måndag-fredag kl. 8-12.

Äldreomsorgens dagverksamhet

Äldreomsorgens dagverksamhet Galeasens dagverksamhet är stängd. Hur pandemin utvecklar sig kommer dock påverka när vi kan starta upp verksamheten igen. Dagverksamheterna Cura och Glunten är igång men utförs inte i kommunens lokaler som tidigare. Fortsatt stöd och hjälp ges utifrån individuell planering.

Kommunens mötesplatser för seniorer har fortsatt stängt

Ingen vet hur länge pandemin kommer att pågå och därför kan vi inte meddela något exakt datum för när mötesplatserna kommer att öppna igen. Det vi kan säga i dagsläget är att mötesplatserna kommer att vara stängda året ut, minst till och med 10 januari 2021.

Socialtjänsten

Digitala möten med socialtjänsten erbjuds.

Teknisk service

Lidköping Bredband gör en riskbedömning inför varje installation. Installationen utförs om den kan ske på ett riskfritt sätt.
Utrullningen av det nya avfallssystemet är pausat.
Inga byten av elmätare inomhus i privata bostäder utförs.

Samhällsbyggnad

Byggenhetens e-tjänst ”Boka tid hos handläggare” erbjuder enbart telefonmöten som första kontakt.

Tillsyn inom Bygg respektive Miljö som är möjlig att senarelägga flyttas fram.

På byggenheten erbjuds endast telefonmöten.

Miljö-Hälsa Nya regler för servering

Reglerna gäller för restauranger, barer, caféer, skolmatsalar, cateringverksamheter, nattklubbar samt andra verksamheter som serverar mat eller dryck till sina gäster.

Rutiner för egenkontroll

Som ett led i er egenkontroll ska ni ha rutiner för hur verksamheten kan förhindra smittspridning av covid-19 bland besökare. Ni behöver regelbundet utföra riskbedömningar utifrån de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare ger. Ni behöver även ta fram instruktioner för hur personalen kan förhindra smittspridning.

Smittskyddsläkaren har rätt att stänga de verksamheter som inte följer reglerna.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta på restauranger och caféer 

Utbildning

Information från De la Gardiegymnasiet

Information från Campus Västra Skaraborg

Information till dig som företagare

Uppdaterad 2020-06-22

Förlängda insatser riktade mot näringslivet till följd av Corona

Tidigare i våras beslutades det i kommunfullmäktige om ett stödpaket för näringslivet till följd av coronapandemin. Det genomfördes utifrån fyra syften: vägledning och rådgivning, förbättrad likviditet, sänkta kostnader och förbättrade förutsättningar för affärer. Beslutet uppmanade samtliga berörda kommunala nämnder och de kommunala bolagen att utifrån sin specifika verksamhet vidta åtgärder.

Åtgärderna som bestämdes gäller under en begränsad tid. De åtgärder med kortast löptid gäller fram till 30 juni. Nu finns beslut från servicenämnden och samhällsbyggnadsnämnden att förlänga tiden för slopade avgifter avseende torghandel och uteserveringar samt avgift för att flytta ut handel.

Det nya beslutet gäller för perioden 1 juli-31 augusti 2020.

Uppdaterad 2020-05-20

Privat vårdaktör som utför kommunalt finansierad vård- och omsorgsverksamhet

Sjukvårdsmaterial

Är du en privat vårdaktör och saknar sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av sjukdomen Covid- 19, t.ex. handskar, munskydd och handsprit, vänd dig till Birgitta Engström Walander (0510-77 01 63) eller Ina Hasselblad (0510-77 13 98) så att kommunen kan ta med dina behov i begäran om stöd till Socialstyrelsen.

Egentest

Du kan även som privat vårdaktör få möjlighet till egentester för dina medarbetare vid återgång i arbete vid lindriga symtom. Innan start av egentest behöver du först upprätta en lokal rutin. Denna rutin ska utgå ifrån den länsgemensamma vägledningen samt kommunens anvisningar och godkännas av kommunens kontaktperson, Birgitta Engström Walander, före start. För ytterligare information kontakta Birgitta Engström Walander (0510-77 01 63) eller Maria Kristoffersen (0510-77 08 69). Du som privat utförare ansvarar för facklig samverkan i egen verksamhet.

Uppdaterad 2020-04-29

På kommunfullmäktige den 27 april beslutades de sista åtgärderna ur det åtgärdspaket som tidigare aviserats.

Det gäller följande punkter

 • Ta bort parkeringsavgifter på våra 460 avgiftsbelagda parkeringsplatser under en begränsad tid. Beslut gäller 1 maj – 30 juni.
 • Ta bort avgifter för markupplåtelse för uteserveringar och byggarbetsplatser samt ta bort avgifter för att flytta ut handel under en begränsad tid. Beslutet gäller 1 maj-30 juni.
 • Ta bort avgifter torghandel. Beslutet gäller 1 juli-31 augusti.

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att du som är leverantör till kommunen ska kunna få betalt för dina varor/tjänster snabbare under pandemin. I normalfallet betalar kommunen sina fakturor efter 30 dagar men under tidsperioden 1 maj till 30 oktober kan företag och föreningar efter ansökan få betalt efter 15 dagar. Ansökan gör du i den e-tjänst vi tidigare lanserat. Ansökningar om kortare betaltid går att göra fr.o.m. 1 maj.

Uppdaterad 2020-04-08

En del i det åtgärdspaket till näringslivet som beslutats är att man som företag eller förening har möjlighet att ansöka om anstånd på fakturor utställda från Lidköpings kommun. Läs mer om E-tjänst för anstånd lanseras

Här hittar du information som vänder sig till dig som är företagare

——————

Informationen uppdateras kontinuerligt.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan