Information om coronavirus – uppdaterad 25 januari

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Coronapandemin har nu pågått i ett antal månader och kommer fortsätta under lång tid framöver. Det är därför viktigt att du fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Regeringen har även beslutat om ett antal restriktioner som du hittar information om här: Flera restriktioner förlängs – Krisinformation.se

Ta även del av, de av regeringen beslutade, skärpta nationella råden här: Nya skärpta nationella råd – Krisinformation.se

Det bästa sätt du kan bidra till att undvika smittspridning på är att vara noggrann med din handhygien, håll avstånd till andra både inomhus och utomhus, stanna hemma om du är sjuk och skydda de äldre. Tillsammans kan vi klara oss igenom pandemin på bästa sätt.

Här sammanfattar vi alla åtgärder vi som kommun tagit till följd av coronaviruset.

 • Informationen är uppdelad förvaltningsvis för att göra det så tydligt som möjligt.
 • Sidan uppdateras med nya åtgärder i takt med att de sker.
 • Viktigt att veta är att grunden för alla beslut vi fattar är Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters råd och rekommendationer om corona och covid -19.

—————————————————

Senast uppdaterad information

För att underlätta för dig som besökare publicerar vi senast uppdaterad information under denna rubrik.

Utbildning DLG uppdaterad 22 januari

Förändringar i distansundervisning framöver.

Kultur & fritid uppdaterad 22 januari

Kultur och Fritid tar ett steg mot öppnande av sina verksamheter.

Barn & skola uppdaterad 19 januari

Årkurs 7 och 8 har växelvis undervisning på distans från 25 januari fram till sportlovet.

—————————————————

Uppdaterad och säkerställd information

Du hittar uppdaterad och säkerställd information på följande webbplatser:

Folkhälsomyndighetens webbplats
1177 Vårdguidens webbplats
Krisinformation.se
Smittskydd Västra Götaland

Andra språk/Other languages

For information in Arabic, Dari, English, Farsi, Finnish, French,­­­ Pashto, Polish, Romani, Russian, Somali, Spanish, Thai, Tigrinja, and German, please visit The Public Health Agency of Sweden online.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information på arabiska, dari, engelska, farsi, finska, franska, pashto, polska, romani, ryska, somaliska, spanska, thai, tigrinja och tyska.

Vaccination

I Lidköping vaccineras de som bor på våra särskilda boenden först. Därefter vaccineras de som har hemvård. I nästa steg vaccineras de som har patientnära arbete.

Om du har allmänna frågor rörande vaccineringen hänvisar vi dig till

Vaccination mot covid-19 – 1177 Vårdguiden
Till dig som vaccinerar dig mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten
Vaccination mot covid-19 – Västra Götalandsregionen

Informationen finns även tillgänglig på andra språk
Vaccination against COVID-19 – 1177 Vårdguiden

Barn & skola

Smittläget för covid-19 i Västra Götaland har dämpat sig något men läget är fortsatt ansträngt och kräver stor försiktighet. Smittskydd Västra Götaland rekommenderar dock inte längre en generell distansundervisning för högstadiet efter den 24 januari, utan föreslår en försiktig återgång med till exempel partiell distansundervisning. Barn- och skolnämndens ordförande har fattat beslut att följa rekommendationen och Barn & Skola anpassar verksamheten till det rådande läget under perioden 2021-01-25 till och med 2021-02-12.

Årkurs 7 och 8 har växelvis undervisning på distans från 25 januari fram till sportlovet

Årskurs 7 och 8 kommer varannan dag undervisas på plats i skolan. Följande dag sker undervisningen på distans. Eleverna läser enligt ordinarie schema.

För åk 7 är skolorna stängda följande datum: 26/1, 28/1, 1/2, 3/2, 5/2, 9/2 samt 11/2.

För åk 8 är skolorna stängda följande datum: 25/1, 27/1, 29/1, 2/2, 4/2. 8/2, 10/2 samt 12/2.

Distansundervisningen bedrivs digitalt på samma sätt som under vecka 2-3. Lärare tar närvaro och interagerar med samtliga elever under lektionen.

Årskurs 9 undervisas varje dag i skolans lokaler

Elever i årskurs 9 undervisas enligt ordinarie schema i skolans lokaler från och med 25 januari.

Elever med behov av särskilt stöd

Elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av särskilt stöd i sin utveckling kan erbjudas individuella lösningar i samråd med skolan.

Lokal anpassning

Varje skola planerar utifrån sina förutsättningar vilka åtgärder som ska användas för att motverka trängsel i lokalerna. Skolorna kan till exempel göra anpassningar av scheman för att undvika stora samlingar och ha verksamhet utomhus när det är möjligt.

Detaljerad information på lärplattformen Tango

Mer detaljerad information kan komma att publiceras på lärplattformen Tango. Det är därför viktigt att du som vårdnadshavare läser informationen regelbundet.

Skollunch

Skollunch serveras i skolmatsalen för de elever som har undervisning på plats i skolan. Efter skoltid håller skolmatsalen öppet på respektive högstadieskola klockan 13-16 för utlämning av kyld skollunch till de elever som har distansundervisning nästkommande skoldag. Det innebär att varje elev hämtar skollunch på sin respektive högstadieskola och tar med hem. Ingen beställning behöver göras för elever på högstadiet. (Elever på gymnasiet behöver dock anmäla via e-tjänst om de vill ha skollunch)

De åtgärder som har gällt under hösten förlängs och gäller fram till 21/2 2021:

Besök i våra lokaler

 • För att minimera kontakter mellan vuxna vill vi i nuläget undvika att personer som inte arbetar i våra verksamheter går in i våra lokaler. Det gäller alla våra verksamheter!
 • Hämtning och lämning på förskola och fritidshem sker i första hand utomhus.
 • Möten eller samtal med personal sker främst digitalt eller via telefon.

Förskola/fritidshem/skola

 • Hämtning och lämning på förskola och fritidshem sker i första hand utomhus.
 • I de fall vårdnadshavare som lämnar och hämtar har symtom ska lämning ske på ett säkert sätt utan nära kontakt med personal.
 • Om någon i hushållet har bekräftad covid-19 ska barn inte lämnas på förskolan/skolan/fritidshemmet under den period det finns smittsamma personer i hushållet.
 • Barn med symtom på covid-19, även lindriga, ska stanna hemma! Symtom kan till exempel vara rinnsnuva, nästäppa, hosta, halsont, feber, huvudvärk, diarré. Barnet ska stanna hemma så länge det har symtom, samt ytterligare 2 symtomfria dagar.

Grundskolan

 • All undervisning bedrivs som vanligt åk 1-6 förutom moderna språk i åk 6 som genomförs digitalt.
 • Simundervisning genomförs som vanligt

Öppna förskolan

 • All verksamhet i öppna förskolan är inställd

Musikskolan

 • Musikskolan fortsätter att bedriva enskild undervisning på plats på Musikskolan. Däremot åker inte personalen från Musikskolan ut till förskolor och skolor för rytmik och undervisning
 • Orkester – och gruppverksamhet är inställd
 • För att minimera kontakten mellan vuxna vill vi att elever i musikskolan hämtas och lämnas utanför musikskolans lokaler

Vi följer utvecklingen noga och därför kan förändringar i åtgärderna komma att ske, i det fall det sker kommer berörda bli informerade.

Kultur & Fritid

Efter regeringens besked under torsdag 21 januari tar Kultur och Fritid nu ett steg mot öppnande av sina verksamheter. Vi är försiktiga och tar stor hänsyn till rådande smittläge.

Utifrån rekommendationer från Regeringen och Folkhälsomyndigheten fattas följande beslut.

 • Sockerbrukets ungdomsverksamhet öppnar för ungdomar födda 2005 eller senare. Verksamheten kommer bedrivas i mindre grupper anpassat på ett smittsäkert sätt. Även Margetelunds fritidsgård öppnar så snart som möjligt. För äldre ungdomar kommer digitala aktiviteter och utomhusaktiviteter erbjudas.
 • Badhuset, idrottshallar, Idrottens hus, Lidköping Sparbanken arena ishallen öppnar för föreningsverksamhet för barn födda 2005 eller senare.
 • Utomhusanläggningarna, isstadion och konstgräsplanen på Framnäs, öppnar för föreningslivet för alla åldrar.
 • Biblioteken har fortsatt stängt men fortsätter med distansservice. Barnverksamhet i mindre anpassade grupper startar. Bokning av datorer tillåts.
 • Konsthallen håller fortsatt stängt men erbjuder digital service samt startar med konstpedagogisk verksamhet för barn 2005 eller senare.
 • Vänermuseet är fortsatt stängt men erbjuder utomhusutställningar. De öppnar upp för barnverksamhet i mindre anpassade grupper.

Dialog tas med varje förening för att kunna genomföra verksamhet på ett smittsäkert sätt.

Beslutet är taget av Kultur och Fritidsnämndens ordförande Roger Ahlén (S) och gäller från och med 25/1 till 7/2

Social Välfärd

Allmän information

Det finns smitta i hela samhället och vi har även konstaterad smitta i delar av våra verksamheter.

Vi arbetar aktivt med att försöka begränsa smittspridning och skydda våra målgrupper. Vi följer de rutiner som smittskydd och vårdhygien i Västra Götaland har tagit fram. De uppdateras hela tiden efter de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger.

Vid ett krisläge kommer vi att prioritera basala livsuppehållande insatser för dem som behöver vårt stöd. Basala livsuppehållande insatser är bland annat mat, läkemedel, toalettbesök och personlig hygien. Det kan innebära att vi måste prioritera bort de insatser som inte är basala livsuppehållande insatser.

Patientsekretessen

Kommunen lämnar aldrig ut några uppgifter om patienter/brukare eller medarbetare då den personliga integriteten måste värnas. Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats.

Vikten av säkra besök på äldreboende

Vi vet att besöken betyder mycket för såväl de boende som för de anhöriga och vi anser att det nuvarande system, där anhöriga får boka besök och på plats ha visir och noga följa framtagna riktlinjer, fungerar väl. Vi har därför inte infört någon avrådan från besök på Lidköpings äldreboenden, men vi vill trycka på vikten av allas ansvar att skydda de äldre från smitta. Det är viktigt att man är helt frisk om man besöker någon och att man följer de riktlinjer och rutiner som finns framtaget kring säkra besök.

Säkra besök på särskilt boende för äldre

Vi har alla ett gemensamt ansvar att skydda äldre mot smitta.

Inför besöket

 • Den som vill göra ett besök på boendet ringer för att boka en lämplig tid att komma på.
 • Vid misstänkt och konstaterad smitta informeras besökarna om att vänta med besöket.
 • Information ges om vad besökaren måste tänka på under besöket.

Under besöket

 • Besökaren kommer på bokad tid och stannar vid entrédörren för att invänta personal.
 • Besökaren spritar händerna med handdesinfektion.
 • Besökaren får inte ha några förkylningssymtom eller andra symtom på sjukdom.
 • Om hosta eller nysning uppstår, hosta och/eller nys i armvecket.
 • Besökaren följs till den boendes lägenhet. Inga besökare får vistas i allmänna utrymmen.
 • I den boendes lägenhet finns möjlighet till handtvätt på den boendes toalett, samt tillgång till handdesinfektion.
 • Visir ska användas av besökaren och information ges om hur det ska användas.
 • Tänk på att hålla avstånd.
 • Besökaren använder trygghetslarmet för att kalla på personal när man vill lämna lägenheten.
 • Vi rekommenderar att max två personer gör besök samtidigt.

Efter besöket

 • Personalen hjälper den boende att tvätta sina händer.
 • Personalen torkar av alla kontaktytor med ytdesinfektion.

Sammanställning av frågor och svar

Vi får många frågor kring covid-19 och hur det hanteras inom våra verksamheter. Så därför har vi valt att sammanställa några av de vanligaste frågorna och svaren.

Hjälp med inköp och ärenden

Min anhörig får inte gå ut och handla – kan hemvården handla?

Hemvård ges till personer som inte kan handla på egen hand. Men om du på grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer inte kan handla själv finns andra lösningar. Här är några förslag:

 • Vissa mataffärer har särskilda öppettider för riskgrupper. Kolla mataffären där du bor. Många mataffärer kör också hem mat på beställning.
 • Ett sätt att hjälpa till kan vara att lära din anhöriga att handla på nätet eller att anhörig/bekant handlar åt dig och lämnar varor vid dörren.
 • Om du är 70 år eller äldre kan du använda Servicetjänst

Servicetjänst

Servicetjänsten inköp av dagligvaror samt apoteksärenden erbjuds dig som är 70 år eller äldre och som inte kan ta dig ut själv och inte heller har anhöriga som kan hjälpa dig med inköpen. Tjänsten begränsas till inköp av nödvändiga varor för att klara den egna vardagen (såsom matvaror och läkemedel), storhandling ingår inte. Tjänsten betalas kontant enligt taxan för servicetjänster, vilket är 155 kronor per timme och utförs i första hand av personal inom enheten Servicetjänster. Tjänsten beställs på telefon 0510-77 15 48, måndag-fredag kl. 8-12.

Matkassen

Matkassen är en servicetjänst för dig som är 70 år eller äldre. Matkassen är en måltid som innehåller förberedda ingredienser så att själva matlagningen tar maximalt 20 minuter och är mycket enkel att klara av. Maten förbereds av kockarna på Vänerköket och levereras hem till beställaren. Tjänsten kostar 61 kronor per portion. Mer information ges på telefonnummer 0510-77 15 48, måndag-fredag kl. 8-12.

Äldreomsorgens dagverksamhet

Äldreomsorgens dagverksamhet Galeasens dagverksamhet är stängd. Hur pandemin utvecklar sig kommer dock påverka när vi kan starta upp verksamheten igen. Dagverksamheterna Cura och Glunten är igång men utförs inte i kommunens lokaler som tidigare. Fortsatt stöd och hjälp ges utifrån individuell planering.

Kommunens mötesplatser för seniorer har fortsatt stängt

Ingen vet hur länge pandemin kommer att pågå och därför kan vi inte meddela något exakt datum för när mötesplatserna kommer att öppna igen. Det vi kan säga i dagsläget är att mötesplatserna kommer att vara stängda minst till och med 7 februari 2021.

Korttidsverksamheterna Grodden och Gula villan tillfälligt stängda

Som en försiktighetsåtgärd är Grodden och Gula villan tillfälligt stängda för att minska risken för smitta. Avsikten är att öppna Grodden igen den 7 december medan Gula villan kan komma att öppna något tidigare.

Verksamheterna Grodden och Gula villan riktar sig till funktionsvarierade barn och ungdomar. Kommunen har tagit en personlig kontakt med vårdnadshavarna.

Socialtjänsten

Digitala möten med socialtjänsten erbjuds.

Teknisk service

 • Lidköping Bredband gör en riskbedömning inför varje installation. Installationen utförs om den kan ske på ett riskfritt sätt.
 • Inga elmätare byts inomhus i privata bostäder förutom i undantagsfall. Kundtjänst är stängd för besök.
 • Med anledning av det skärpta läget gällande pandemin återupptar vi begränsning av antal besökare vid Kartåsens återvinningscentral.
 • Nyuppsättning av vattenmätare görs, samt mätarbyte i brunn och i vissa fall flerbostadshus.

Samhällsbyggnad

 • Byggenhetens e-tjänst ”Boka tid hos handläggare” erbjuder enbart telefonmöten som första kontakt.
 • Tillsyn inom Bygg respektive Miljö- och hälsa som är möjlig att senarelägga flyttas fram. Där det är lämpligt kan Miljö- och hälsa ta kontakt med verksamheten per telefon för att göra en typ av tillsyn/kontroll.

Miljö-Hälsa regler för servering

 • Reglerna gäller för restauranger, barer, caféer, skolmatsalar, cateringverksamheter, nattklubbar samt andra verksamheter som serverar mat eller dryck till sina gäster.

Tillfälligt förbud mot servering av alkohol

Sedan den 20 november 2020 gäller begränsningar att servera alkohol enligt förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol. Mellan klockan 22.00 och klockan 11.00 gäller förbud mot sådan servering av alkohol som omfattas av alkohollagen (2010:1622), till exempel spritdrycker, vin, starköl, och andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat.

Mellan den 25 januari 2021 och den 7 februari får servering av alkoholdrycker ske till senast kl 20.00. Gräns på max 4 personer per sällskap på krogen förlängs också under samma tid.

Rutiner för egenkontroll

 • Som ett led i er egenkontroll ska ni ha rutiner för hur verksamheten kan förhindra smittspridning av covid-19 bland besökare. Ni behöver regelbundet utföra riskbedömningar utifrån de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare ger. Ni behöver även ta fram instruktioner för hur personalen kan förhindra smittspridning.
 • Miljö- och byggnämnden kan besluta om att förelägga verksamheten att åtgärda brister eller att verksamheten ska stängas.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta på restauranger och caféer 

Utbildning

Information från De la Gardiegymnasiet

Information från Campus Västra Skaraborg

Räddningstjänsten

 • Fixarbrandis utför endast akuta uppdrag.
 • Man inte tar emot studiebesök
 • Myndighetsutövning utförs efter bedömning av lämplighet.

———–

Informationen uppdateras kontinuerligt.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan