Information om coronavirus – uppdaterad 8 april kl 15:00

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Här sammanfattar vi alla åtgärder vi som kommun tagit till följd av coronaviruset.

Informationen är uppdelad förvaltningsvis för att göra det så tydligt som möjligt. Sidan uppdateras med nya åtgärder i takt med att de sker.

Viktigt att veta är att grunden för alla beslut vi fattar är Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters råd och rekommendationer om corona och covid -19.

—————————————————

Senast uppdaterad information

För att underlätta för dig som besökare publicerar vi senast uppdaterad information under denna rubrik.

Uppdaterat 2020-04-08

Information till dig som företagare

En del i det åtgärdspaket till näringslivet som beslutats är att man som företag eller förening har möjlighet att ansöka om anstånd på fakturor utställda från Lidköpings kommun. Läs mer om E-tjänst för anstånd lanseras

Kultur & Fritid

Stadsbiblioteket förändrar öppettiderna

Till följd av corona covid-19 har stadsbiblioteket tillfälligt förändrade öppettider. Nya tider gäller from tisdagen den 14 april.

Måndagar klockan 08:30–17:00 (stängt annandag påsk)
Tisdagar klockan 10:00–17:00
Onsdagar klockan 08:30-17:00
Torsdagar klockan 08:30-17:00
Fredagar klockan 08:30–17:00
Lördagar klockan 10:00–14:00
—————————————————

Allmänna förhållningsregler

Känner du dig sjuk?

För de som är sjuka och som är riskgrupp eller äldre och som måste komma i kontakt med vården är det 1177 som gäller, alternativ 113 13 för allmänna frågor. All information som 113 13 lämnar ut är säkerställd av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Folkhälsomyndighetens råd för att undvika smittspridning

 • Tvätta händerna ofta
 • Hosta och nys i armvecket
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun
 • Stanna hemma om du är sjuk
 • Använd handsprit om tvål och vatten inte finns tillgängligt

Uppdaterad och säkerställd information

Det är viktigt att vi alla söker säkerställd information via Folkhälsomyndigheten, Smittskydd Västra Götaland och via andra myndigheter.

Du hittar uppdaterad och säkerställd information på följande webbplatser:

Folkhälsomyndighetens webbplats
1177 Vårdguidens webbplats
Krisinformation.se
Smittskydd Västra Götaland

Andra språk/Other languages

For information in Arabic, Dari, English, Farsi, Finnish, French,­­­ Pashto, Polish, Romani, Russian, Somali, Spanish, Thai, Tigrinja, and German, please visit The Public Health Agency of Sweden online.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information på arabiska, dari, engelska, farsi, finska, franska, pashto, polska, romani, ryska, somaliska, spanska, thai, tigrinja och tyska.

Röda Korsets stödtelefon under coronakrisen

Känner du stress och oro kring coronautbrottet som pågår? Ringer du Röda korsets stödtelefon får du prata med personer som har utbildning i psykologisk första hjälpen och förståelse för den nuvarande situationen.

Telefonnummer och öppettider till Röda Korsets stödtelefon under coronakrisen

Var källkritisk och sprid inte rykten

Vi återigen vill trycka på vikten av att vara källkritisk när man tar del av information som sprids, till exempel i sociala medier. Det finns alltid en risk att osanna rykten sprids och därför är det viktigt att du hämtar din information från källor du kan lita på. Var kritisk till rykten och påståenden som inte bekräftas av etablerade aktörer, till exempel myndigheter.

Barn & skola

Från 20 mars är öppen förskola på Guldvingen och Stadsträdgårdens öppna förskola stängda tills vidare.

Verksamhet utomhus på fritidsgårdar
Från 23 mars flyttar verksamheten på Margretelunds fritidsgård och Tuns fritidsgård utomhus.

Simundervisning och bad
Inom grundskolan har all simundervisning och bad i badhuset ställts in omgående.

Ändring i undervisning i moderna språk
Ordinarie undervisning i moderna språk ställs in då en stor del av undervisningen sker i grupper med elever från olika skolenheter. Eleverna är kvar på sin skolenhet och har undervisning.

Åtgärder i kost och städ
Från måndag 16 mars serveras skolmaten portionsvis och handhygien kommer vara extra viktig innan man går in i matsalen. Städpersonal kommer prioritera toaletter, handtag och allmänna ytor.

Stanna hemma även vid mildare luftvägssymptom
Elever i våra skolor och övrig barnomsorg ska stanna hemma vid mildare luftvägssymtom för att undvika smittspridning.

Kultur & Fritid

Max 50 deltagare/besökare (uppdaterat 2020-03-31)
Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar får ha max 50 deltagare. Därför kommer Kultur & fritids verksamheter bevaka och eventuellt neka besökare så det inte är för många gäster på samma plats.

Tillfälliga specialtjänster utvecklas
Just nu är det många invånare som inte kan besöka biblioteket och Vänermuseet på grund av den rådande situationen i samhället och de restriktioner som följer med den. Trots att både Vänermuseet och Stadsbiblioteket håller öppet som vanligt har några specialtjänster tagit form för att sätta besökarna i fokus även under rådande förutsättningar.

Boken kommer
För att så många som möjligt ska ha fortsatt tillgång till litteratur erbjuder biblioteket den kostnadsfria servicen Boken kommer till invånare som är 70 år och äldre. Boken kommer innebär att biblioteket levererar bokade böcker, ljudböcker eller musik-CD direkt till dörren.

Möjlighet att boka besök före ordinarie öppettider på Vänermuseet
Vänermuseet erbjuder besökare över 70 år och andra som tillhör en riskgrupp möjlighet att boka sitt besök i museet före ordinarie öppettider. Satsningen görs nu för att möjliggöra för besökare att få ta del av utställningarna mellan klockan 09:00 och 10:00 på tisdagar, onsdagar, torsdagar och fredagar. Under dessa tider tar Vänermuseet emot högst fem förbokade personer i taget.

Bokbussen
Bokbussen som besöker drygt 50 platser i Lidköpings kommun kör enligt den vanliga turlistan och ger invånarna chansen att låna de senaste och mest aktuella böckerna. I bokbussen finns även CD-böcker och många olika tidskrifter. Allt material som lånas på bokbussen går att återlämna både till bokbussen och Stadsbiblioteket där även återlämningsfack finns utanför fastigheten eller på någon av biblioteksfilialerna.

Bibliotek och biblioteksfilialer
Stadsbiblioteket och filialbiblioteket i Tun är öppet som vanligt, men filialbiblioteken i Järpås och Vinninga är stängda tills vidare.

Även om flera av bibliotekens vårprogram är inställda finns en mängd digitala tjänster i form av e-böcker, ljudböcker, tidskrifter och filmer som man kan komma åt hemifrån med hjälp av sitt lånekort/personnummer och pinkod.

Livesänder eller streamar kulturarrangemang
För att invånarna ska kunna ta del av kultur på ett innovativt vis så livesänder eller streamar biblioteket vissa kulturarrangemang live. Det görs via sociala medier och det kan handla om exempelvis högläsning, sagostund och musik.

Just nu växer den nya utställningen Markens gåvor fram hos Vänermuseet. De som är nyfikna på hur det ser ut bakom kulisserna och hur arbetet går till, kan följa arbetet via Vänermuseets sociala medier. Där planerar personalen även att livesända akvarievisningar med fiskmatning och besök i föremålsmagasinet.

Inställda evenemang
Planerade arrangemang, programverksamhet och aktiviteter inom Kultur & Fritid ställs in med omedelbar verkan.  Verksamheter som ännu håller öppet kommer att begränsa antalet besökare på grund av att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar bör bestå av max 50 deltagare. Kultur & fritids verksamheter kommer att bevaka och eventuellt neka besökare så det inte befinner sig för många besökare i samma utrymme.
Du finner alltid aktuell information om Kultur & Fritids verksamheter och utbud via lidkoping.se

Vård & Omsorg

Vi följer Smittskydd Västra Götalands rekommendationer för att minska smittspridning på särskilda boenden

Det innebär exempelvis:

 • Alla boende uppmanas att vistas så mycket som möjligt i sina lägenheter/rum.
 • De boende äter inne på rummen när det är möjligt.
 • De boendes möjlighet till rehabilitering måste fortsätta, men ske under kontrollerade former.
 • Vistelse i gemensamma utrymmen måste ibland ske men vi ser då till att så få som möjligt vistas i lokalen samtidigt. Promenader utomhus är att föredra

Vi arbetar aktivt med att försöka begränsa smittspridning och skydda våra målgrupper
Eftersom många äldre och funktionsnedsatta hör till de grupper som är särskilt utsatta när smittor sprids, arbetar vi ständigt med att försöka hindra smittspridning, av alla slag.

Personal inom Vård & Omsorg är van att arbeta med infektioner och smittor. Du som får insatser/stöd ska få vård och omsorg även om vissa saker förändras under en period. Vid hög sjukfrånvaro bland personalen kan Vård & Omsorg behöva prioritera de allra viktigaste insatserna.

Tillfälligt förbud mot besök på kommunala äldreboenden, demensboenden och korttidsboenden (uppdaterat 2020-03-31)
Vi följer regeringens förordning om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19.
Undantag kan göras på enhetschefs inrådan och du kan alltid ringa boendet för att få information om läget.

Hjälp med inköp och ärenden
Min anhörig får inte gå ut och handla – kan hemvården handla?
Hemvård ges till personer som inte kan handla på egen hand. Men om du på grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer inte kan handla själv finns andra lösningar. Här är några förslag:

 • Vissa mataffärer har särskilda öppettider för riskgrupper. Kolla mataffären där du bor. Många mataffärer kör också hem mat på beställning.
 • Ett sätt att hjälpa till kan vara att lära din anhöriga att handla på nätet eller att anhörig/bekant handlar åt dig och lämnar varor vid dörren.
 • Om du är 70 år eller äldre kan du använda Servicetjänst

Servicetjänst
Servicetjänsten inköp av dagligvaror samt apoteksärenden utökas tillfälligt med anledning av spridningen av coronaviruset. Tjänsten erbjuds de som inte kan ta sig ut själva och inte har anhöriga som kan hjälpa dem med inköpen. Åldersgränsen för att kunna använda tjänsten är 70 år. Om personen har BankID görs inköpen i första hand online, vilket personen vid behov kan få stöd med. Tjänsten begränsas till inköp av nödvändiga varor för att klara den egna vardagen (såsom matvaror och läkemedel), storhandling ingår inte. Tjänsten betalas enligt taxan för servicetjänster, vilket är 155 kronor per timme och utförs i första hand av personal inom enheten Servicetjänster. Inköpen betalas med kontanter. Den nya tjänsten kan beställas till och med 30 april i första läget och beställs på telefon 0510-77 15 48, måndag-fredag kl. 8-12.

Matkassen
Åldersgränsen för rätt till att beställa Matkassen som en servicetjänst sänks tillfälligt från 80 till 70 år. Beslutet gäller från och med 23 mars till och med 30 april 2020.

Matkassen är en måltid som innehåller förberedda ingredienser så att själva matlagningen tar maximalt 20 minuter och är mycket enkel att klara av. Maten förbereds av kockarna på Vänerköket och levereras hem till beställaren. Tjänsten kostar 61 kronor per portion. Beställningar tas emot från och med måndag 23 mars men leveransen av matkassen kan förväntas vara igång först vecka 14. Under vecka 13 har man möjlighet att beställa färdiga enportionsrätter i stället för matkassen. Mer information ges på telefonnummer 0510-77 15 48, måndag-fredag kl. 8-12.

Mötesplatser
Våra mötesplatser som riktar sig till äldre håller stängt tills vidare.

Beredskap vid en influensaepidemi
Vi vill informera om att vi följer Socialstyrelsens rekommendationer för beredskap vid en influensaepidemi. Det innebär bland annat att vi i ett krisläge kommer att prioritera basala livsuppehållande insatser för dem som behöver vårt stöd. Basala livsuppehållande insatser är bland annat mat, läkemedel, toalettbesök och personlig hygien. Det kan innebära att vi måste prioritera bort de insatser som inte är basala livsuppehållande insatser.

Teknisk service

Från och med 9/4 utför Lidköping Bredband åter igen installationer hos privatpersoner. Vi kommer inför varje installation använda en utvärderingsmatris som är framtagen av Svenska Stadsnätsföreningen för att göra en riskbedömning. Kommer vi fram till att installation kan ske på ett riskfritt sätt kommer det utföras. Om inte så avvaktar vi.

Utrullningen av nya avfallssystemet är också satt på paus tills vidare.

Det utförs inga mätarbyten av Lidköping Elnät inne i privata bostäder. Däremot fortsätter arbetet med byte där mätare är åtkomliga utifrån.

Samhällsbyggnad

Byggenhetens e-tjänst ”Boka tid hos handläggare” erbjuder enbart telefonmöten som första kontakt.

Tillsynsarbetet inom Bygg respektive Miljö har i nuläget minskats i omfattning där tillsyn som är möjlig att senarelägga och flyttas till senare tillfälle.

På byggenheten erbjuder man just nu endast telefonmöten. Fysiska besök är för tillfället pausade.

Social & Arbetsmarknad

Vårt kök och bageri portionerar ut maten vid servering

Du som har kontakt med socialtjänsten kan komma att bli erbjuden digitalt möte och kurser via digitala kanaler istället för genom besök hos oss

Besök inte våra serviceboenden, särskilda boenden eller vår mötesplats om du har förkylningssymptom. Det är viktigt att alla hjälps åt för att minska smittspridningen. Var extra vaksam på symtom och tvätta händerna före och efter besök hos anhörig.

Utbildning

Läs mer på De la Gardiegymnasiet och Campus Västra Skaraborg
Information om Student 2020
Delvis reviderat beslut om distansundervisning De la Gardiegymnasiet och Campus Västra Skaraborg 

Information till dig som företagare

Här hittar du information som vänder sig till dig som är företagare

——————

Informationen uppdateras kontinuerligt.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan