Bidrag för lovaktivitet

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Föreningar och studieförbund kan ansöka om bidrag upp till 20 000 kronor per lov för att i samverkan med kommunen göra det möjligt för barn i åldersgruppen 6-15 år att kunna delta i kostnadsfria lovaktiviteter.

sommarlovsaktivitet

Vilka kan ansöka om bidraget?

Bidrag kan sökas av föreningar och organisationer som finns registrerade i Lidköpings kommun.

Kriterier för bidraget

Aktiviteterna ska genomföras under perioden sommarlovet 17 juni – 20 augusti.
Aktiviteterna får inte ingå i föreningens ordinarie verksamhet.
Aktiviteterna ska vara tillgängliga och öppna för alla.
Aktiviteterna ska vara kostnadsfri för barn och unga i åldrarna 6-15 år.
Aktiviteterna ska ge barn och unga stimulans och personlig utveckling.
Aktiviteterna ska genomföras så att alla barn och unga behandlas lika när det gäller tillgång och möjlighet att delta.
Aktiviteterna ska stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn och unga med olika sociala bakgrund.
Aktiviteterna ska möjliggöra möten över sociala gränser.

De ansökningar som riktar sig till många barn och unga samt sträcker sig över flera dagar kommer att prioriteras.
När ansökan behandlas beaktas också fördelningen i respektive kommundel, åldrar och spridning av aktiviteter.

Ansök om bidrag för lovaktivitet via vår e-tjänst.

Sista dag för ansökan: 30 april 2019

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen