Föreningsbidrag Social & Arbetsmarknad

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Föreningsbidrag Social & Arbetsmarknad

Samtal

Ideella föreningar som bedriver frivilligt socialt arbete i enlighet med inriktningen i socialtjänstlagen kan söka föreningsbidrag via vår e-tjänst. Föreningens arbete ska främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktivt delta i samhällslivet.

Detta gäller för att få föreningsbidrag

Du ska bedriva verksamhet som motverkar diskriminering och främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

 1. Valt styrelse, stadgar och ha regelbundna möten samt ha ett ideellt syfte. Föreningen ska vara registrerad hos Skatteverket och ha ett organisationsnummer. Föreningens verksamhet ska kontrolleras av två, av medlemmarna, valda revisorer.
 2. Bedriva sin verksamhet inom social- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde och ha huvuddelen av sina medlemmar folkbokförda i Lidköpings kommun. Till föreningar med verksamhet i annan kommun eller organiserade i större distrikt, kan bidrag utgå efter särskild prövning.
 3. Verka för att all verksamhet är drogfri.
 4. Presentera mål för verksamheten och arbeta för att följa upp resultaten. Föreningen ska ha registrerat bank- eller plusgiro.
 5. Föreningen är skyldig att låta nämnden ta del av räkenskaper och handlingar som är av betydelse för att nämnden ska kunna besluta om föreningsbidrag.
 6. Ha behov av ekonomiska bidrag. Egna tillgångar ska i första hand användas.
 7. Redovisa sin tillgänglighet, öppettider, telefontider, e-post och internet.

Ändamål

 • Bidraget ska vara ett stöd till föreningens egentliga verksamhet. Nämnden har rätt att avgöra bidragets storlek utifrån den verksamhet föreningen har och bedriver. Föreningens ekonomiska ställning kommer att beaktas.
 • Föreningsbidraget betalas ut som ett engångsbelopp under juni månad och endast via bank- eller postgiro.
 • Föreningsbidrag ges inte till föreningar som för sin verksamhet får bidrag från annan kommunal instans.
 • Du kan ansöka om bidrag för särskilda insatser, projekt, nystartade föreningar och för lokalkostnader under pågående verksamhetsår

Läs mer i Reglemente för föreningsbidrag

Krav på ansökan

 1. För att kunna behandlas av nämnden ska ansökan vara komplett och inlämnad i rätt tid, senast den 15 april.
 2. Års-/verksamhetsberättelse med detaljerad beskrivning av verksamheten föreningen bedriver, resultat och mål, genomförda aktiviteter och sammankomster med antal deltagande medlemmar/besökare/brukare.
 3. Beskriva hur tidigare beviljat bidrag använts.
 4. Antal medlemmar/besökare/brukare.
 5. Belopp som ansökan gäller.
 6. Resultaträkning, balansräkning, revisionsberättelse och årsmötesprotokoll
 7. Underskrift av behörig firmatecknare.
 8. Föreningen ska använda särskild e-tjänst för ansökan.
 • Ansökan sker till nämnden genom e-tjänst och ska innehålla en ekonomisk kalkyl och beskrivning av verksamheten.
 • Föreningen måste ha registrerat bank- eller plusgirokonto.
 • Bidraget utgår med belopp, som beslutas av social- och arbetsmarknadsnämnden.

Du ska bedriva verksamhet som motverkar diskriminering och främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

 1. Valt styrelse, stadgar och ha regelbundna möten samt ha ett ideellt syfte. Föreningen ska vara registrerad hos Skatteverket och ha ett organisationsnummer. Föreningens verksamhet ska kontrolleras av två, av medlemmarna, valda revisorer.
 2. Bedriva sin verksamhet inom social- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde och ha huvuddelen av sina medlemmar folkbokförda i Lidköpings kommun. Till föreningar med verksamhet i annan kommun eller organiserade i större distrikt, kan bidrag utgå efter särskild prövning.
 3. Verka för att all verksamhet är drogfri.
 4. Presentera mål för verksamheten och arbeta för att följa upp resultaten. Föreningen ska ha registrerat bank- eller plusgiro.
 5. Föreningen är skyldig att låta nämnden ta del av räkenskaper och handlingar som är av betydelse för att nämnden ska kunna besluta om föreningsbidrag.
 6. Ha behov av ekonomiska bidrag. Egna tillgångar ska i första hand användas.
 7. Redovisa sin tillgänglighet, öppettider, telefontider, e-post och internet.

Ändamål

 • Bidraget ska vara ett stöd till föreningens egentliga verksamhet. Nämnden har rätt att avgöra bidragets storlek utifrån den verksamhet föreningen har och bedriver. Föreningens ekonomiska ställning kommer att beaktas.
 • Föreningsbidraget betalas ut som ett engångsbelopp under juni månad och endast via bank- eller postgiro.
 • Föreningsbidrag ges inte till föreningar som för sin verksamhet får bidrag från annan kommunal instans.
 • Du kan ansöka om bidrag för särskilda insatser, projekt, nystartade föreningar och för lokalkostnader under pågående verksamhetsår

Läs mer i Reglemente för föreningsbidrag

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen