Kultur- och fritidsstipendium

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut 4 stipendier, kulturstipendium och fritidsstipendium på vardera 25 000 kronor dessutom kulturstipendium och fritidsstipendium för unga mellan 13-25 år på vardera 10 000 kronor.

Utdelning av stipendierna sker i samband med Nationaldagsfirandet i stadsträdgården i Lidköping.

Villkor

Stipendiaten ska vara bosatt i eller i sin verksamhet ha nära anknytning till Lidköpings kommun.

Det finns fyra olika stipendium att söka:

1. Fritidsstipendium

Fritidsstipendiet utdelas till person, grupp av personer, förening och/eller organisationer som belöning för betydande insatser inom idrotts- och fritidsområdet.

Stipendiet kan tilldelas förening/organisation eller person.

2. Fritidsstipendium för unga

Fritidsstipendiet utdelas till person, grupp av personer, förening och/eller organisationer som belöning för betydande insatser inom idrotts- och fritidsområdet. Den som söker stipendiet ska vara mellan 13-25 år, eller som grupp, förening eller organisation som till största delen ägnar sig åt verksamhet med denna åldersgrupp, och vara verksam i kommunen. Det kan också ges för att stimulera fortsatt personlig utveckling inom idrotts- eller fritidsutövande.

Stipendiet kan tilldelas förening/organisation eller person.

3. Kulturstipendium

Kulturstipendiet syftar till att stimulera kommunens kulturella liv och att vara uppmuntran och stöd åt kulturellt verksamma personer i kommunen. Stipendium kan utgå till personer, grupper eller föreningar som utövar kulturell verksamhet inom konst, musik, litteratur, teater, dans, film, konsthantverk, foto med mera eller som på annat sätt främjar kulturell verksamhet i kommunen.

4. Kulturstipendium för unga

Kulturstipendiet för unga syftar till att stimulera kommunens kulturella liv och att vara uppmuntran och stöd åt kulturellt verksamma personer mellan 13 och 25 år, eller som grupp, förening eller organisation till största delen ägna sig åt verksamhet med denna åldersgrupp, i kommunen. Stipendiet kan utgå till personer, grupper eller föreningar som utövar kulturell verksamhet inom konst, musik, litteratur, teater, dans, film, konsthantverk, foto med mera eller som på annat sätt främjar kulturell verksamhet i kommunen. Stipendiet kan också ges för att skapa förutsättningar för fortsatt personlig utveckling inom eget kulturellt utövande.

Ansökan

Ansökan sker via e-tjänst i självserviceportalen. Nominering kan göras av allmänhet eller egen ansökan kan lämnas in. Kultur- och fritidsnämnden eller tjänsteman kan nominera stipendiet till person, grupp eller förening som inte lämnat ansökan. Kultur- och fritidsnämnden beslutar och delar ut stipendierna.

Ansökan lämnas till kultur- och fritidsnämnden senast 1 april.

Frågor

Har du frågor kring de olika stipendierna eller kring ansökan kontakta Carina Grimling telefon 0510-77 02 88 eller Helene Nilsson telefon 0510-77 16 07

 

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan