Sponsring

Syftet med sponsring av icke-kommunal verksamhet är att exponera kommunen i positiva sammanhang så att Lidköpings varumärke stärks. Syftet är vidare att stärka kommunens föreningsverksamhet och de evenemang som arrangeras i kommunen.

Sök sponsring via vår e-tjänst

Alla som är intresserade av ett sponsorsamarbete med kommunen måste från och med 2017 göra en formell ansökan utifrån ett antal olika kriterier. Ansökan måste vara inkommen till kommunen senast 1 mars eller 1 september.

Kommunstyrelsen beslutar om all sponsring, men för sponsringsärenden där beloppet understiger 30000 kr har kommundirektören möjlighet att besluta på delegation.

Sponsringen kan göra det möjligt att genomföra projekt som annars inte skulle vara möjligt att genomföra.

Sponsring är en del av kommunens platsmarknadsföring och är en överenskommelse mellan två eller flera parter. Överenskommelsen bygger på ömsesidig nytta med krav på prestation och motprestation. Vid ett sponsorsamarbete förbinder sig den ena parten att lämna ersättning i form av ekonomisk ersättning, varor och/eller tjänster. I utbyte får den andra parten till exempel exponering av namn och varumärke som gynnar sponsorns verksamhet.

Sponsring skiljer sig från föreningsbidrag, kulturstöd samt gåvor och donationer där krav på direkt motprestation saknas.

Du som arbetar med eller överväger att arbeta med sponsring i Lidköpings kommun, både att ta emot och ge sponsring och du som representerar en extern aktör som vill sponsra eller bli sponsrad av Lidköpings kommun, kan ansöka om sponsring.

Två gånger under året, senast 1 mars och 1 september, kan föreningar och arrangörer ansöka om sponsring hos kommunen. Ansökan fylls i direkt på kommunens webbplats och skickas till Kommunstyrelsens verksamheter.

Ett sponsringsråd bestående av representanter från kommunstyrelsens verksamheter, Kultur & Fritid och Destinationsbolaget kommer sedan att bereda varje ansökan och lämna förslag på hantering och avtalsnivå till kommunstyrelsen.

Policy gällande sponsring

Denna policy vänder sig till två grupper:

  1. Du som arbetar med eller överväger att arbeta med sponsring i Lidköpings kommun, både att ta emot och ge sponsring.
  2. Du som representerar en extern aktör som vill sponsra eller bli sponsrad av Lidköpings kommun.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: