Sponsring

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Syftet med sponsring av icke-kommunal verksamhet är att exponera kommunen i positiva sammanhang så att Lidköpings varumärke stärks. Syftet är vidare att stärka kommunens föreningsverksamhet och de evenemang som arrangeras i kommunen.

Sponsringen kan göra det möjligt att genomföra projekt som annars inte skulle vara möjligt att genomföra.

Sponsring är en del av kommunens platsmarknadsföring och är en överenskommelse mellan två eller flera parter. Överenskommelsen bygger på ömsesidig nytta med krav på prestation och motprestation. Vid ett sponsorsamarbete förbinder sig den ena parten att lämna ersättning i form av ekonomisk ersättning, varor och/eller tjänster. I utbyte får den andra parten till exempel exponering av namn och varumärke som gynnar sponsorns verksamhet.

Sponsring skiljer sig från föreningsbidrag, kulturstöd samt gåvor och donationer där krav på direkt motprestation saknas.

Du som arbetar med eller överväger att arbeta med sponsring i Lidköpings kommun, både att ta emot och ge sponsring och du som representerar en extern aktör som vill sponsra eller bli sponsrad av Lidköpings kommun, kan ansöka om sponsring.

Två gånger under året, senast 1 mars och 1 september, kan föreningar och arrangörer ansöka om sponsring hos kommunen. Ansökan fylls i direkt på kommunens webbplats och skickas till Kommunstyrelsens verksamheter.

Ett sponsringsråd bestående av representanter från kommunstyrelsens verksamheter, Kultur & Fritid och Destinationsbolaget kommer sedan att bereda varje ansökan och lämna förslag på hantering och avtalsnivå till kommunstyrelsen.

Du finner den fullständiga policyn gällande sponsring och länk till e-tjänsten under flikarna nedan.

Policy gällande sponsring

Denna policy vänder sig till två grupper:
1. Du som arbetar med eller överväger att arbeta med sponsring i Lidköpings kommun, både att ta emot och ge sponsring.
2. Du som representerar en extern aktör som vill sponsra eller bli sponsrad av Lidköpings kommun.

Till policyn

Sök sponsring via vår e-tjänst

Alla som är intresserade av ett sponsorsamarbete med kommunen måste från och med 2017 göra en formell ansökan utifrån ett antal olika kriterier. Ansökan måste vara inkommen till kommunen senast 1 mars eller 1 september.

Kommunstyrelsen beslutar om all sponsring, men för sponsringsärenden där beloppet understiger 30000 kr har kommundirektören möjlighet att besluta på delegation.

Till e-tjänsten

Denna policy vänder sig till två grupper:
1. Du som arbetar med eller överväger att arbeta med sponsring i Lidköpings kommun, både att ta emot och ge sponsring.
2. Du som representerar en extern aktör som vill sponsra eller bli sponsrad av Lidköpings kommun.

Till policyn

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan