Ekonomi

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Kommunen får sina pengar genom skatteintäkter från kommunens invånare, statliga bidrag samt avgifter som kommunens invånare betalar för exempelvis barnomsorg, sophämtning och avlopp.

konsument

Inför varje år görs en strategisk plan och budget där kommunens mål och fördelning av pengar mellan verksamheterna framgår. Resultatet följs sedan upp i två delårsrapporter per år och i ett bokslut vid årets slut.

Vad får vi för pengarna?

100 kronor i skatt till Lidköpings kommun användes så här 2018:

Barn- och skolnämnd35 kr
Vård- och omsorgsnämnd31 kr
Utbildningsnämnd9 kr
Social- och arbetsmarknadsnämnd9 kr
Kultur- och fritidsnämnd5 kr
Samhällsbyggnadsnämnd5 kr
Övrigt*6 kr

Skatter 2019

 
2019
Kommunalskatt21,26
Landstingsskatt 11,48
Summa: 32,74

Kyrkoavgiften, för de som är medlemmar i Svenska Kyrkan är beroende i vilken församling man bor och varierar 2019 mellan 1,115 kr och 1,585 kr. Alla, även den som inte är medlem i Svenska Kyrkan, betalar en begravningsavgift. Från 2017 är det en enhetlig begravningsavgift för alla som är folkbokförda i Sverige som uppgår till 0,246 kr.

Skatter 2018

 
2018
Kommunalskatt21,26
Landstingsskatt 11,48
Summa: 32,74

Kyrkoavgiften, för de som är medlemmar i Svenska Kyrkan är beroende i vilken församling man bor och varierar 2018 mellan 1,115 kr och 1,585 kr.
Alla, även den som inte är medlem i Svenska Kyrkan, betalar en begravningsavgift. Från 2017 är det en enhetlig begravningsavgift för alla som är folkbokförda i Sverige som uppgår till 0,246 kr.

Skatter 2017

 
2017
Kommunalskatt21,26
Landstingsskatt11,48
Summa32;74

Kyrkoavgiften, för de som är medlemmar i Svenska Kyrkan är beroende i vilken församling man bor och varierar 2017 mellan 1,115 kr och 1,585 kr.
Alla, även den som inte är medlem i Svenska Kyrkan, betalar en begravningsavgift. Från 2017 är det en enhetlig begravningsavgift för alla som är folkbokförda i Sverige som uppgår till 0,246 kr.

Skatter 2016

 
2016
Kommunalskatt20,86
Landstingsskatt11,48
Summa32,34

Kyrkoavgiften, för de som är medlemmar i Svenska Kyrkan är beroende i vilken församling man bor och varierar mellan 1,11 kr och 1,43 kr.
Alla, även den som inte är medlem i Svenska Kyrkan, betalar en begravningsavgift som i kommunen varierar mellan 0,25 kr och 0,41 kr beroende på i vilken församling man bor.

Skatter 2015

Kommunalskatt20,86
Landstingsskatt11,48
Summa32,34

Kyrkoavgiften, för de som är medlemmar i Svenska Kyrkan, varierar mellan 1,11 kr och 1,43 beroende i vilken församling man bor. Alla, även den som inte är medlem i Svenska Kyrkan, betalar en begravningsavgift som i kommunen varierar mellan 0,25 kr och 0,47 kr beroende på i vilken församling man bor.

Skatter 2014

Kommunalskatt20,86
Landstingsskatt11,13
Summa31,99

Kyrkoavgiften, för de som är medlemmar i Svenska Kyrkan, varierar mellan 1,11 kr och 1,43 beroende i vilken församling man bor. Alla, även den som inte är medlem i Svenska Kyrkan, betalar en begravningsavgift som i kommunen varierar mellan 0,25 kr och 0,47 kr beroende på i vilken församling man bor.

Skatter 2013

Kommunalskatt20,86 kr
Landstingsskatt11,13
Summa31,99

Kyrkoavgiften, för de som är medlemmar i Svenska Kyrkan, varierar mellan 1,11 kr och 1,43 beroende i vilken församling man bor. Alla, även den som inte är medlem i Svenska Kyrkan, betalar en begravningsavgift som i kommunen varierar mellan 0,25 kr och 0,47 kr beroende på i vilken församling man bor.

 
2019
Kommunalskatt21,26
Landstingsskatt 11,48
Summa: 32,74

Kyrkoavgiften, för de som är medlemmar i Svenska Kyrkan är beroende i vilken församling man bor och varierar 2019 mellan 1,115 kr och 1,585 kr. Alla, även den som inte är medlem i Svenska Kyrkan, betalar en begravningsavgift. Från 2017 är det en enhetlig begravningsavgift för alla som är folkbokförda i Sverige som uppgår till 0,246 kr.

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen