Ekonomi

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Kommunen får sina pengar genom skatteintäkter från kommunens invånare, statliga bidrag samt avgifter som kommunens invånare betalar för exempelvis barnomsorg, sophämtning och avlopp.

konsument

Inför varje år görs en strategisk plan och budget där kommunens mål och fördelning av pengar mellan verksamheterna framgår. Resultatet följs sedan upp i två delårsrapporter per år och i ett bokslut vid årets slut.

Vad får vi för pengarna?

100 kronor i skatt till Lidköpings kommun användes så här 2015:

Barn- och skolnämnd33 kr
Vård- och omsorgsnämnd32 kr
Utbildningsnämnd10 kr
Social- och arbetsmarknadsnämnd8 kr
Kultur- och fritidsnämnd6 kr
Samhällsbyggnadsnämnd5 kr
Övrigt*6 kr

*Kommunfullmäktige, revision, kommunstyrelse, räddningsnämnd och miljö- och byggnämnd.

Kommunens intäkter och kostnader
Diagrammen visar kommunens intäkter och kostnader, och hur skattepengarna som kommunen får in fördelas mellan verksamheterna.

Skatter 2015

Kommunalskatt20,86
Landstingsskatt11,48
Summa32,34

Kyrkoavgiften, för de som är medlemmar i Svenska Kyrkan, varierar mellan 1,11 kr och 1,43 beroende i vilken församling man bor. Alla, även den som inte är medlem i Svenska Kyrkan, betalar en begravningsavgift som i kommunen varierar mellan 0,25 kr och 0,47 kr beroende på i vilken församling man bor.

Skatter 2014

Kommunalskatt20,86
Landstingsskatt11,13
Summa31,99

Kyrkoavgiften, för de som är medlemmar i Svenska Kyrkan, varierar mellan 1,11 kr och 1,43 beroende i vilken församling man bor. Alla, även den som inte är medlem i Svenska Kyrkan, betalar en begravningsavgift som i kommunen varierar mellan 0,25 kr och 0,47 kr beroende på i vilken församling man bor.

Skatter 2013

Kommunalskatt20,86 kr
Landstingsskatt11,13
Summa31,99

Kyrkoavgiften, för de som är medlemmar i Svenska Kyrkan, varierar mellan 1,11 kr och 1,43 beroende i vilken församling man bor. Alla, även den som inte är medlem i Svenska Kyrkan, betalar en begravningsavgift som i kommunen varierar mellan 0,25 kr och 0,47 kr beroende på i vilken församling man bor.

Skatter 2012

Kommunalskatt20,86 kr
Landstingsskatt11,13
Summa31,99

Kyrkoavgiften, för de som är medlemmar i Svenska Kyrkan, varierar mellan 1,11 kr och 1,43 beroende i vilken församling man bor. Alla, även den som inte är medlem i Svenska Kyrkan, betalar en begravningsavgift som i kommunen varierar mellan 0,25 kr och 0,47 kr beroende på i vilken församling man bor.

Kommunalskatt20,86
Landstingsskatt11,48
Summa32,34

Kyrkoavgiften, för de som är medlemmar i Svenska Kyrkan, varierar mellan 1,11 kr och 1,43 beroende i vilken församling man bor. Alla, även den som inte är medlem i Svenska Kyrkan, betalar en begravningsavgift som i kommunen varierar mellan 0,25 kr och 0,47 kr beroende på i vilken församling man bor.