Delårsrapport

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Delårsrapporten beskriver det förväntade ekonomiska resultatet och görs två gånger om året, dels i april och dels i augusti.

I april görs en uppföljning och prognos för de ekonomiska utfallet. I augusti ingår även en styrkortsuppföljning och uppföljning av de indikatorer som ska visa om vi är på väg mot visionen.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan