Fakturafrågor

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Vet du vem du ska prata med om du fått faktura från Lidköpings kommun?

Moms: SE212000169401
Bankgiro: 986-5593
Organisationsnummer: 212000-1694

Elnätsfakturor

Kundtjänst Lidköping Elnät
Telefon: 0510 – 77 11 30

Vatten- och avloppsavgifter

Kontaktcenter
Telefon: 0510-77 00 00

Renhållningsavgifter

Kundtjänst Renhållningen
Telefon: 0510-77 00 75

Alla övriga fakturor

Marina Wennerdahl
Telefon: 0510- 77 08 87

Kontakta din bank om du har frågor om e-fakturor (elektroniska fakturor).

Skicka fakturor till Lidköpings kommun

Vi vill att våra leverantörer skickar elektroniska fakturor (e-fakturor) till oss.
Det är för att göra hanteringen av leverantörsfakturor mer effektiv, snabbare och säkrare.
Från och med 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura, även i våra upphandlingar har vi sedan en tid ställt krav på elektronisk faktura.

En elektronisk faktura innebär inte att skicka fakturan via mail eller PDF utan fakturan ska vara utfärdad enligt formatet SVE.
För mer information kring SVEfakturor se: https://www.digg.se

Kommunen har samarbete med systemleverantör som har olika lösningar på att skicka e-faktura, beroende på organisationens storlek och fakturasystem.
Om du inte redan har eller vill investera i någon programvara finns en tjänst där man kostnadsfritt kan registrera sina fakturor manuellt.

För mer information om olika lösningar att skicka e-faktura till oss: https://www.inexchange.se/

Har ni redan en tjänst för att skicka e-fakturor kontaktar ni er befintliga operatör vid behov av hjälp.

Organisationsnummer: 212000-1694
Lidköpings kommuns GLN-nummer är: 7381020670002
Fakturor till Lidköpings Elnät har GLN-nummer: 7381020670026
Vår VAN-operatör är Inexchange Factorum AB
Förfrågan vid uppsättning av anslutning skickas till redovisningsenheten@lidkoping.se

Obligatorisk fakturareferens

Alla leverantörsfakturor som kommer in till kommunen ska innehålla en giltig fakturareferens enligt formatet ZL+6 bokstäver eller ZL+ en bokstavs- och sifferkombination. Referensen lämnas vid beställningstillfället.

Pappersfaktura, i undantagsfall

Har du som leverantör i dagsläget inte möjlighet att skicka din faktura elektroniskt ska du ange fakturaadress:
Lidköpings kommun
Leverantörsfakturor
Box 623
531 16 LIDKÖPING vid Vänern

Eventuella bilagor och specifikationer ska skickas med fakturan. Kopior och reklam får inte bifogas. Även på pappersfakturor ska det finnas en giltig fakturareferens.

Betalningsvillkor

Kommunen tillämpar alltid 30 dagars betalningsvillkor från ankomststämplad faktura, såvida inte annat särskilt avtalats med leverantören. Kommunen godtar inte expeditions- och/eller faktureringsavgifter.

Ofullständiga fakturor

Om fakturan är ofullständig eller felaktig kommer den att returneras för komplettering innan betalning sker. Vi accepterar inte dröjsmålsräntor på fakturor som returnerats på grund av att ovanstående uppgifter saknats. Vid ny eller kompletterad faktura kommer förfallodagen att flyttas till 30 dagar efter mottagandet av den kompletta fakturan eller till kredittid som framgår av avtal.

Har du frågor kring leverantörsfakturor kontakta redovisningsenheten på e-post: redovisningsenheten@lidkoping.se eller telefon 0510-77 00 19.

Elektronisk faktura

Du kan betala dina räkningar till kommunen via elektroniska fakturor. Här får du svar på dina frågor om hur det fungerar.

Vad är en elektronisk faktura?

En elektroniskt faktura skickas till dig via din internetbank, där fakturan går att titta på elektroniskt.

Hur anmäler jag mig till elektronisk faktura?

Via din internetbank letar du upp listan över de företag som är anslutna till elektronisk faktura. Välj Lidköpings kommun och fyll i ansökningsformuläret. Tänk på att Lidköpings kommun har två olika ansökningsformulär – ett för elnätsavgifter och ett annat formulär för alla övriga taxor och avgifter.

Kan jag betala någon annans elektroniska faktura via min internetbank (till exempel make/makas faktura)?

Ja du fyller i både dina och din make/makas uppgifter på anmälningsformuläret.

Hur avanmäler jag mig från elektronisk faktura?

Via din internetbank letar du upp avanmälan för elektroniskt faktura. Där följer du instruktionerna vid avanmälan.

Hur vet jag att jag fått en elektroniskt faktura till min internetbank?

Du måste regelbundet kontrollera hos din interbank om du fått några elektroniska fakturor som kommit in för betalning. Ibland erbjuder även internetbanken möjlighet att få påminnelse via sms eller mail då det inkommit en elektroniskt faktura.

Får jag en pappersfaktura?

Nej, när du är anmäld till elektronisk faktura får du inte längre någon pappersfaktura från Lidköpings kommun.

Vilken information får jag på den elektroniska fakturan?

Den elektroniska fakturan innehåller samma uppgifter som en pappersfaktura.

När betalas en elektronisk faktura?

När du har godkänt din elektroniska faktura hos din internetbank ser banken till att den betalas på förfallodagen.

Kan jag kombinera elektronisk faktura med autogiro?

Ja, ta kontakt med respektive kontaktperson för erhållande av autogiroanmälan. Det innebär att du får en elektronisk faktura, men du behöver inte godkänna den. Den kommer automatiskt att betalas på förfallodagen.

När får jag den elektroniska fakturan?

Den elektroniska fakturan får du vid samma tidpunkt , som du skulle fått pappersfakturan.

Vad händer om jag missar att betala?

Om du missar att betala din elektroniska faktura, skickar Lidköpings kommun en påminnelse på papper. En betalningspåminnelse skickas aldrig elektroniskt.

Vad händer om jag byter bank?

Om du byter bank måste du själv anmäla dig hos din nya bank för tjänsten elektronisk faktura från Lidköpings kommun.

Var vänder jag mig om jag har frågor om elektronisk faktura?

Har du frågor om betalningen kontaktar du din internetbank.
Har du frågor om innehållet i faktura kontaktar du den referens som finns angivet på fakturan.

Autogiroblankett

Medgivande till betalning via Autogiro

Här hittar du ifyllbar blankett för att ansöka om autogiro:
Autogiroanmälan Elnät
Autogiroanmälan Vatten och Avlopp
Autogiroanmälan övrigt

Du kan betala dina räkningar till kommunen via elektroniska fakturor. Här får du svar på dina frågor om hur det fungerar.

Vad är en elektronisk faktura?

En elektroniskt faktura skickas till dig via din internetbank, där fakturan går att titta på elektroniskt.

Hur anmäler jag mig till elektronisk faktura?

Via din internetbank letar du upp listan över de företag som är anslutna till elektronisk faktura. Välj Lidköpings kommun och fyll i ansökningsformuläret. Tänk på att Lidköpings kommun har två olika ansökningsformulär – ett för elnätsavgifter och ett annat formulär för alla övriga taxor och avgifter.

Kan jag betala någon annans elektroniska faktura via min internetbank (till exempel make/makas faktura)?

Ja du fyller i både dina och din make/makas uppgifter på anmälningsformuläret.

Hur avanmäler jag mig från elektronisk faktura?

Via din internetbank letar du upp avanmälan för elektroniskt faktura. Där följer du instruktionerna vid avanmälan.

Hur vet jag att jag fått en elektroniskt faktura till min internetbank?

Du måste regelbundet kontrollera hos din interbank om du fått några elektroniska fakturor som kommit in för betalning. Ibland erbjuder även internetbanken möjlighet att få påminnelse via sms eller mail då det inkommit en elektroniskt faktura.

Får jag en pappersfaktura?

Nej, när du är anmäld till elektronisk faktura får du inte längre någon pappersfaktura från Lidköpings kommun.

Vilken information får jag på den elektroniska fakturan?

Den elektroniska fakturan innehåller samma uppgifter som en pappersfaktura.

När betalas en elektronisk faktura?

När du har godkänt din elektroniska faktura hos din internetbank ser banken till att den betalas på förfallodagen.

Kan jag kombinera elektronisk faktura med autogiro?

Ja, ta kontakt med respektive kontaktperson för erhållande av autogiroanmälan. Det innebär att du får en elektronisk faktura, men du behöver inte godkänna den. Den kommer automatiskt att betalas på förfallodagen.

När får jag den elektroniska fakturan?

Den elektroniska fakturan får du vid samma tidpunkt , som du skulle fått pappersfakturan.

Vad händer om jag missar att betala?

Om du missar att betala din elektroniska faktura, skickar Lidköpings kommun en påminnelse på papper. En betalningspåminnelse skickas aldrig elektroniskt.

Vad händer om jag byter bank?

Om du byter bank måste du själv anmäla dig hos din nya bank för tjänsten elektronisk faktura från Lidköpings kommun.

Var vänder jag mig om jag har frågor om elektronisk faktura?

Har du frågor om betalningen kontaktar du din internetbank.
Har du frågor om innehållet i faktura kontaktar du den referens som finns angivet på fakturan.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan