Kommunens budget

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Varje kommun ska enligt lag göra en årlig budget, det vill säga en sammanställning av förväntade inkomster och utgifter under ett år. Lidköpings kommuns budget ingår i det vi kallar Strategisk plan och budget. I den ingår även verksamheternas mål som politikerna har fastställt.

Kommunfullmäktige beslutar i juni månad om strategisk plan och budget för kommande treårsperiod. Beslutet innehåller budgetramar för nämnderna både vad gäller drift och investeringar samt visar de verksamhetsmål som politikerna har fastställt.

Strategisk plan och budget 2020-2022

Strategisk plan och budget 2019-2021

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen