Internationellt arbete

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Lidköping bedriver ett aktivt internationellt arbete. Lidköpings kommuns utvecklingsledare för internationalisering stöttar kommunens förvaltningar och bolag i arbetet med internationalisering och internationella projekt. Här kan du läsa mer om Lidköpings kommuns internationella projekt, vänorter och olika partnerskapsavtal.

Idag förändras omvärlden i en allt snabbare takt vilket också påverkar vår kommuns invånare, näringsliv och kommunala organisation mer och mer.  Det som sker bortom Sveriges gränser påverkar i hög grad också vår egen vardag.

Genom vårt internationella arbete ökar vi förståelsen för omvärlden och den snabba utveckling som sker. Det internationellt arbetet är en av framgångsfaktorerna i kommunens strategi för lokal utveckling i ett globalt perspektiv. Utvecklingen av vårt lokala samhälle bygger på kunskap om vår omvärld, lokala förutsättningar, deltagande och resurshushållning. Utvecklingsperspektivet omfattar såväl det geografiska Lidköping som kommunen som organisation.

Vad menar vi med internationellt arbete?

 • Medlemskap i internationella organisationer och nätverk.
 • Projektsamarbete med andra kommuner och regioner, delvis finansierat av till exempel EU.
 • Traditionellt vänortssamarbete.
 • Samarbete mellan Lidköping och andra städer och kommuner för till exempel ungdomsutbyten.
 • Bevakning av vår omvärld och informationsspridning.
 • Nätverksbyggande och affärsutvecklande utbyte som är till nytta för Lidköpings tillväxt.

Internationella samarbetsorter

Kommunens vänortskontakter är en viktig resurs i internationaliseringsarbetet och används idag för att knyta närmare kontakter mellan skolor, föreningar och enskilda.

 • Kecskemét, Ungern

  Vänortsavtal
  Område: Utbildning, Äldre- och handikappomsorg, Social omsorg, Kultur, Idrott, Miljö, Turism och Näringsliv
  Finansiering: Kommunen, EU
  Startår: 2004

 • Utena, Litauen

  Vänortsavtal
  Område: Äldre och handikappomsorg, Utbildning, Social omsorg, Kultur, Idrott, Miljö, Turism, Handel och småindustri.
  Finansiering: Kommunerna, EU
  Startår: 1997

 • Rockford, Illinois, USA

  Industriellt partnerskapsavtal
  Område: Näringslivsutveckling och skolutbyte
  Finansiering: Kommunerna, Swedish-American Foundation och EU
  Startår: 2006

 • Xindu District, Chengdu, Kina

  Samarbetsavtal
  Område: Utbildning, teknik, kultur, miljö och hälsa, turism och näringslivsutveckling.
  Finansiering: Kommunerna
  Startår: 2011

Internationell samverkan och projekt

I Lidköpings kommun pågår ett flertal projekt som är finansierade med EU-medel. Denna externa finansiering ger oss möjligheterna att utveckla våra verksamheter. På så sätt kan vi bidra till en hållbar utveckling i vår kommun.

Aktuella projekt

Flertalet internationella projekt pågår just nu inom Lidköpings kommun:

Projekt
Verksamhet
Deltagande länder
Program
JobbskuggningBarn & SkolaTyskland, TurkietErasmus+
Feel Better With a Book: Reading for Wellbeing in Old AgeBiblioteket, SeniorCenterLitauen, Estland, LettlandNordplus
Green building A-ZIntern ServiceNorge, DanmarkInterreg
Green building A-ZSärskolan VUXItalien, Belgien, Storbritannien, SlovakienErasmus+
Utbyte med ZambiaDe la Gardiegymnasiet, Campus LidköpingZambiaAthena

Avslutade projekt:

Totalt hade Lidköpings kommun 98 olika internationella aktiviteter under 2015. Sammanlagt fick vi externt ekonomiskt stöd på 1,8 miljoner kronor.

 • Medlemskap i internationella organisationer och nätverk.
 • Projektsamarbete med andra kommuner och regioner, delvis finansierat av till exempel EU.
 • Traditionellt vänortssamarbete.
 • Samarbete mellan Lidköping och andra städer och kommuner för till exempel ungdomsutbyten.
 • Bevakning av vår omvärld och informationsspridning.
 • Nätverksbyggande och affärsutvecklande utbyte som är till nytta för Lidköpings tillväxt.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan