Folkhälsa

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

kvinna barn rådhuset

Folkhälsoarbetet i Lidköping strävar efter att stärka de faktorer som påverkar hälsan positivt, minska de sociala och ekonomiska klyftorna i samhället samt skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för alla. Befolkningens hälsa är en betydelsefull resurs och grundläggande för en positiv samhällsutveckling.