Social hållbarhet

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

I Lidköpings kommun arbetar vi för att tillgodose alla människors grundläggande behov och att säkra de mänskliga rättigheterna. Arbetet med social hållbarhet bidrar till att alla människor är inkluderade oavsett kön, utbildnings-och inkomstnivå, social status, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, bostadsort, sexuell läggning, könsöverskridande identitet och uttryck, ålder och funktionsnedsättning. För kommunen gäller det att sträva efter en situation där alla människor har goda och jämlika möjligheter att leva ett tryggt och gott liv.

Program för social hållbarhet

I december 2018 beslutades program för social hållbarhet i Kommunfullmäktige. Program för Social hållbarhet handlar om delaktighet, hälsa, utvecklingsmöjligheter och god livskvalitet för alla i kommunen.

Program för Social hållbarhet handlar om delaktighet, hälsa, utvecklingsmöjligheter och god livskvalitet för alla. Syftet med programmet är att synliggöra strategiskt viktiga områden och mål och ange en kommungemensam riktning för att Lidköping på ett påtagligt sätt ska närma sig visionen” en välkomnande och hållbar kommun”.

Program för social hållbarhet

Prioriterade områden för de kommande åren är psykisk hälsa och trygghet.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan