Folkhälsa

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

kvinna barn rådhuset

Folkhälsoarbetet i Lidköping strävar efter att stärka de faktorer som påverkar hälsan positivt, minska de sociala och ekonomiska klyftorna i samhället samt skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för alla. Befolkningens hälsa är en betydelsefull resurs och grundläggande för en positiv samhällsutveckling.

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen