Psykisk hälsa

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Hälsa handlar om hur vi mår och trivs med livet, men också om vår förmåga att klara av livets upp- och nedgångar. Den psykiska hälsan är grunden för vårt välbefinnande, vår hälsa och vår funktionsförmåga.

Regeringen och Sveriges kommuner och Regioner överenskommelsen “Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa”. Överenskommelsen syftar bland annat till att stärka kommuner och regioner i arbetet med att främja psykisk hälsa och ömsesidigt arbeta för att minska den psykiska ohälsan. Under våren 2018 godkände Kommunfullmäktige ”Handlingsplan psykisk hälsa 2018-2020”

För att skapa möjligheter att genomföra innehållet i handlingsplanen har förslag på lokala prioriteringar och förbättringsområden arbetats fram och ska på lång sikt leda till ökad social hållbarhet.

Handlingsplan psykisk hälsa

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan