Trygghet

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Lidköping är en säker och trygg kommun att leva i. Men världen runt oss förändras ständigt och därför behövs ett kontinuerligt arbete för att behålla och vidareutveckla tryggheten vi har i vårt område.

Samverkan för ökad trygghet

Lidköpings kommun och lokalpolisområdet, Västra Skaraborg har ingått en ny samverkansöverenskommelse om samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Överenskommelsen sträcker sig mellan 2020-2023 och syftar till att utveckla samarbetet mellan parterna med ett gemensamt mål att minska brottsligheten och öka tryggheten inom Lidköpings kommun.

Samverkansöverenskommelsen 2020-2023

En central del av överenskommelsen är Medborgarlöftet, som beskriver vad Polisen, kommunen och andra samverkanspartners lovar att åstadkomma tillsammans. Medborgarlöftet följs upp årligen. Medborgardialoger ligger till grund för medborgarlöftet som handlar om åtgärder som ska hantera lokala problem, minska brottslighet och öka tryggheten i ett område.

Under 2020 ligger fokus på att förebygga och förhindra missbruk hos ungdomar samt öka tryggheten i Lidköpings olika tätorter.

Medborgarlöftet 2020

EST arbetet, som står för Effektiv Samordning för Trygghet, är en metodik som används i flera kommuner. Det går ut på att identifiera oroliga områden och/eller situationer, sätta ihop en insatsgrupp som arbetar med lägesbildsmöten baserade på inrapporteringar från aktörer i området. Lägesbildsmöten är en viktig del ut av det trygghetsskapande arbetet inom EST för att få klarhet i vad som har skett, vad som kan göras, vem kan göra vad och när det skall vara åtgärdat.

Det drivs i dag två EST insatser inom kommunen. En som täcker Sockerbruket/Resecentrum & Biblioteket samt en som täcker Margretelund & Änghagen.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan