Kommunarkiv

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Här kan du beställa betyg från grundskola och gymnasium. Arkivet har öppet måndag-torsdag kl. 10:00-12:00 eller enligt överenskommelse. Ring helst före besök på telefon: 0510-77 00 00.

Arkiv

Kommunarkivet har handlingar från 1860-talet och framåt. Handlingarna kommer från Lidköping och de kommuner runtom som med tiden har blivit en del av Lidköpings kommun.

Beställa betygskopior

Hos kommunarkivet kan du beställa betygskopia av fullgjord utbildning från grundskola och gymnasium inom Lidköpings kommun. Betygen finns i betygskataloger eller som betygskopior. Att ta fram betygsdokument kan ta flera dagar beroende på hur utspritt materialet är då alla betyg inte finns i kommunarkivet.

Du kan beställa en kopia av betygskopian och välja om du vill hämta det hos oss i Stadshuset, få dem scannade till din e-postadress eller skickade med posten.

Tänk på att ditt originalbetyg är en värdehandling som ska hanteras varsamt och bevaras för framtida bruk. Vi kan kopiera ditt betyg eller göra en avskrift, men ett original går aldrig att återskapa. Gör alltid egna kopior om ditt betyg bara finns i ett exemplar.