Kommunarkiv

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Här kan du beställa betyg från grundskola och gymnasium. Arkivet har öppet måndag-torsdag kl. 10.00-12.00 eller enligt överenskommelse. Ring helst före besök på telefon: 0510-77 03 52.

Arkiv

Kommunarkivet har handlingar från 1860-talet och framåt. Handlingarna kommer från Lidköping och de kommuner runtom som med tiden har blivit en del av Lidköpings kommun.

Beställa betygskopior

Hos arkivet kan du beställa dina betyg från grundskola och gymnasium. Alla betyg inom Lidköpings kommun finns arkiverade om du har fullgjort utbildningen. De finns i betygskataloger eller som betygskopior. Vi har gymnasiebetyg fram till 2007. De flesta betyg före 1989 finns endast i kataloger. Från dessa kan vi upprätta en betygsavskrift, mot en fastställd avgift. Att ta fram betygsdokument kan ta flera dagar beroende på hur utspritt materialet är då alla betyg inte finns i kommunarkivet. Självklart försöker arkivet ta fram dokumentet så snart som möjligt, speciellt om det är brådskande, men oftast är det inte möjligt att lämna ut dokumentet samma dag.

Du kan beställa betygskopia eller betygsavskrift och hämta hos oss i Stadshuset, få dem scannade till din e-postadress eller skickade med posten.

Tänk på att ditt originalbetyg är en värdehandling som ska hanteras varsamt och bevaras för framtida bruk. Vi kan kopiera ditt betyg eller göra en avskrift, men ett original går aldrig att återskapa. Gör alltid egna kopior om ditt betyg bara finns i ett exemplar.