Kommunens organisation

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Stadshuset i Lidköping

Vad är en kommun?

I Sverige finns det 290 kommuner. Varje kommun har möjlighet att bestämma om sin verksamhet. Kommunen har enligt lag ansvar för bland annat förskola och skola, gymnasieutbildning, äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta, försörjningsbidrag, bibliotek, plan- och byggfrågor, miljö- och hälsoskydd, vatten, avlopp, renhållning och avfallshantering samt räddningstjänst.

Kommunen kan också göra annat som är bra för utvecklingen i samhället som att värna om natur, hälsa, social och kulturell utveckling. En viktig förutsättning för att kunna besluta om verksamhetens omfattning är rätten att bestämma hur mycket man ska ta ut i skatt av sina invånare. Kommunalskatten är kommunens största inkomstkälla. Runt 75 procent av kommunens inkomster är av skatteintäkter och statsbidrag.

Hur är kommunen organiserad?

Lidköpings kommun har tio förvaltningar och fyra helägda kommunala bolag som arbetar inom olika områden som till exempel utbildning, kultur eller miljö. Utöver detta finns ett antal delägda bolag.

Varje förvaltning och bolag styrs av en nämnd eller styrelse som väljs av kommunfullmäktige. De förtroendevalda fattar beslut som förvaltningarna sedan genomför. Förvaltningarna tar också fram underlag till de förtroendevalda att fatta beslut utifrån.

Kommundirektör Ulrika Strandroth Frid har det övergripande ansvaret för kommunens förvaltningar och samordnar arbetet mellan förvaltningarna. Varje förvaltning kan vara indelad i olika enheter.

Organisationskiss Lidköpings kommun

Principiell organisationsuppbyggnad

Organisationsstrukturen i Lidköpings kommun ska vara platt. Inom varje förvaltningsorganisation ska det inte finnas fler än två formella chefsled.

Organisationsschema

I Sverige finns det 290 kommuner. Varje kommun har möjlighet att bestämma om sin verksamhet. Kommunen har enligt lag ansvar för bland annat förskola och skola, gymnasieutbildning, äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta, försörjningsbidrag, bibliotek, plan- och byggfrågor, miljö- och hälsoskydd, vatten, avlopp, renhållning och avfallshantering samt räddningstjänst.

Kommunen kan också göra annat som är bra för utvecklingen i samhället som att värna om natur, hälsa, social och kulturell utveckling. En viktig förutsättning för att kunna besluta om verksamhetens omfattning är rätten att bestämma hur mycket man ska ta ut i skatt av sina invånare. Kommunalskatten är kommunens största inkomstkälla. Runt 75 procent av kommunens inkomster är av skatteintäkter och statsbidrag.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan