Kommunala bolag och kommunalförbund

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Här hittar du information om kommunala bolag och kommunalförbund i Lidköpings kommun.

AB Bostäder i Lidköping

AB Bostäders affärsidé är att på ett hållbart sätt och med starkt kundengagemang förvalta, skapa och utveckla bostäder.

Fastighetsbeståndet omfattar 2 442 lägenheter, 90 lokaler samt garage och bilplatser. Totalt uppgår antalet hyresobjekt till 4 199 enheter. 93 procent av lägenheterna finns i centralorten. AB Bostäders marknadsandel av hyresrätter i kommun uppgår till 52 procent.

Omsättning 2018: 187 miljoner kronor

Antal anställda: 33

Ägarandel: 100 procent

Styrelseprotokoll 2019

Styrelseprotokoll 2018

Styrelseprotokoll 2017

Styrelseprotokoll 2016

Destination Läckö-Kinnekulle AB

Bolaget ägs av Götene och Lidköpings kommuner och privata intressenter (näringslivet, organisationer, privatpersoner). Kommunernas avsikt är att långsiktigt fokusera på utveckling inom besöksnäringen genom Destination Läckö-Kinnekulle AB och tillsammans med berörda intressenter aktivt arbeta för att besöksnäringen ska skapa tillväxt i området. Bolaget arbetar med hela destinationsutvecklingskedjan från att skapa reseanledningar året runt, affärs- och kompetensutveckling inom besöksnäringen och marknadsföring av destination.

Omsättning 2018: 9,3 miljoner kronor
Antal anställda: 5
Ägarandel: 49 procent

Fastbit AB

Bolaget ska bedriva inköp och försäljning av tjänster för fast och trådlös kommunikation såsom data och telefoni, äga och förvalta för verksamheten fast egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Omsättning 2018: 99,3 miljoner kronor
Antal anställda: 8
Ägarandel: 33 procent

Kommunalförbundet Göliska IT

Göliska IT ägs av kommunerna Götene, Lidköping, Skara, Essunga, Grästorp och Vara. Verksamheten bedrivs som kommunalförbund, där medlemmarna enligt förbundsordningen har en ägarandel som motsvarar den relativa omfattningen kommunen köper verksamhet av förbundet.

Göliska IT levererar IT-drift och support till de sex ägarkommunerna och flertalet kommunala bolag utifrån ett gemensamt IT-avtal.

Omsättning 2018: 55,2 miljoner kronor
Antal anställda: 64
Ägarandel: 40,5 procent

Direktionsmöte Göliska IT, 24 maj, 2019

Direktionsmöte Göliska IT,_20 september 2018

Lidköping Energi AB

Bolagets huvuduppgift är att producera och distribuera fjärrvärme, ånga och hetvatten till fastigheter och industrier inom Lidköpings centralort samt elproduktion. Bolaget ska tillföra samhällsnytta genom att följa utvecklingen och vara kommunens aktör inom energiförsörjning.

Lidköping Energi svarar för 90 procent av uppvärmningsbehovet för bostäder och för cirka 60 procent av industrin inom området.

Omsättning 2018: 263 miljoner kronor

Antal anställda: 54

Ägarandel: 100 procent

Styrelseprotokoll

Lidköping/Hovby Flygplats AB

Lidköping/Hovby Flygplats AB uppgift är att bedriva flygverksamhet samt verka för flygets utveckling. I verksamheten ingår även ägande och förvaltning av byggnader och markanläggningar på flygplatsen.

Omsättning 2018: 5,4 miljoner kronor

Antal anställda: 1

Ägarandel: 100 procent

Protokoll

2019

2018

2017

2016

Lidköpings Näringslivsfastigheter AB

Bolagets affärsidé är att medverka till det lokala näringslivets utveckling. Bolaget ska vara en tillgång för Lidköpings samlade näringsliv, som problemlösare och kreativ partner. Med utgångspunkt från marknadens och hyresgästernas behov erbjuder bolaget lösningar på lokalproblem och etableringar som är till gagn för alla parter. Bolagets roll som fastighetsägare är att förvärva, förvalta och förädla samt även försälja.

Fastighetsbeståndet omfattar 10 fastigheter med 151 avtal till en uthyrd yta om 55 407 kvm.

Omsättning 2018: 34,5 miljoner kronor

Antal anställda: 4

Ägarandel: 100 procent

Protokoll

2019

2018

2017

2016

Tillväxt Lidköping AB

Bolaget ska bedriva verksamhet bestående av allmänt näringslivsfrämjande åtgärder i Lidköpings kommun, allmänt marknadsföringsarbete för att utveckla Lidköpings kommun som etableringsort för näringsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska vidare fungera som en ”lots” för företagare och företag som vill komma i kontakt med Lidköpings kommuns handläggare och beslutsfattare. Bolaget får ej driva verksamhet eller vidta åtgärder som ej är förenlig med kommunal kompetens.

Bolaget äger till 100 procent Rörstrands Kulturforum AB.

Omsättning 2018: 4,7 miljoner kronor
Antal anställda: 3
Ägarandel: 40 procent

Tolkförmedling Väst

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund som bedriver språktolkförmedling och översättningsservice.
Våra medlemmar är kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda, Öckerö, samt Västra Götalandsregionen.
Förbundet bildades för att stärka allas rätt till lika tillgänglig och rättssäker service och vård genom god tillgång på kvalificerade tolktjänster av hög kvalitet.
Tolkförmedling Väst leds av en direktion (förbundsstyrelse) som består av förtroendevalda från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen.

Verksamheten styrs av en förbundsordning och lyder under kommunallagen.

Vänerhamn AB

Bolaget bedriver hamn-, stuveri-, terminal-, bogserbåts- och isbrytningsverksamhet i följande hamnar: Karlstad, Kristinehamn, Otterbäcken, Lidköping, Vänersborg, Trollhättan och Åmål.

Dessutom bedrivs speditions- och klareringsverksamhet i Kristinehamn, Otterbäcken, Lidköping och Vänersborg.

Omsättning 2018: 164,6 miljoner kronor
Antal anställda: 111
Ägarandel: 20,3 procent

AB Bostäders affärsidé är att på ett hållbart sätt och med starkt kundengagemang förvalta, skapa och utveckla bostäder.

Fastighetsbeståndet omfattar 2 442 lägenheter, 90 lokaler samt garage och bilplatser. Totalt uppgår antalet hyresobjekt till 4 199 enheter. 93 procent av lägenheterna finns i centralorten. AB Bostäders marknadsandel av hyresrätter i kommun uppgår till 52 procent.

Omsättning 2018: 187 miljoner kronor

Antal anställda: 33

Ägarandel: 100 procent

Styrelseprotokoll 2019

Styrelseprotokoll 2018

Styrelseprotokoll 2017

Styrelseprotokoll 2016