Kommunala bolag och kommunalförbund

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Här hittar du information om kommunala bolag och kommunalförbund i Lidköpings kommun.

AB Bostäder i Lidköping

AB Bostäders affärsidé är att långsiktigt äga och förvalta bostäder och lokaler enligt affärsmässiga principer och att erbjuda våra kunder ett tryggt boende med hög kvalitet.

Fastighetsbeståndet omfattar 2 179 lägenheter, 89 lokaler samt garage och bilplatser. Totalt uppgår antalet hyresobjekt till 3 471 enheter. 93 procent av lägenheterna finns i centralorten. AB Bostäders marknadsandel av hyresrätter i kommun uppgår till cirka 57 procent.

Omsättning 2015: 159 miljoner kronor
Antal anställda: 30
Ägarandel: 100 procent

Styrelseprotokoll 2018

Styrelseprotokoll 2017

Styrelseprotokoll 2016

Centrum för Innovation och Entreprenörskap i Lidköping AB

Bolaget bedriver verksamhet inriktad på att främja innovation och uppfinnande, industriell förnyelse och ekonomisk tillväxt. Detta sker genom utbildningsprogram, konferenser och nätverksprojekt, bedrivna i Lidbeckska huset.

Omsättning 2015: 2,59 miljoner kronor
Antal anställda: 1
Ägarandel: 87 procent

Destination Läckö-Kinnekulle AB

Ägs av Lidköpings och Götene kommuner och privata intressenter (näringslivet,
organisationer, privatpersoner). Kommunernas avsikt är att långsiktigt fokusera på besöksnäringsmarknaden och tillsammans med berörda intressenter aktivt arbeta för att besöksnäringen ska vara en näring med stark tillväxt i området. Destinationsbolaget ansvarar för Götene och Lidköpings turistbyrå.

Omsättning 2015: 10,2 miljoner kronor
Antal anställda: 6
Ägarandel: 50 procent

Fastbit AB

Bolaget ska bedriva inköp och försäljning av tjänster för fast och trådlös kommunikation såsom data och telefoni, äga och förvalta för verksamheten fast egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Omsättning 2015: 58,7 miljoner kronor
Antal anställda: 5
Ägarandel: 33 procent

Lidköping/Hovby Flygplats AB

Lidköping/Hovby Flygplats AB har till uppgift att bedriva flygplatsverksamhet i Lidköpings kommun och verka för flygets utveckling. I verksamheten ingår även ägande och förvaltning av terminalbyggnad, hangarer och markanläggningar på flygplatsen. Läs mer om Lidköping Airport.

Omsättning 2015: 1 miljon kronor
Antal anställda: 1
Ägarandel: 100 procent

Kontaktperson Andre Persson, telefonnummer. 0510-77 12 45, andre.persson@lidkoping.se

Protokoll

Lidköpings Näringslivsfastigheter AB

Bolagets huvuduppgift är att i nära samarbete med Lidköpings kommun eller andra intressenter äga och förvalta fastigheter och anläggningar för uthyrning till småindustri, tjänsteföretag och företag inom turistnäringen. Moderbolaget samt dotterbolagens ekonomiska förvaltning sköts via uppdragsavtal av Lidköpings kommuns servicekontor.

Teknisk förvaltning, fastighetsutveckling och marknadsföring av moderbolag samt dotterbolag sköts i egen regi.

Omsättning 2015: 26 miljoner kronor
Antal anställda: 3
Ägarandel: 100 procent

Protokoll

Lidköping Energi

Bolagets uppgift är att producera och distribuera fjärrvärme, ånga och hetvatten till fastigheter och industrier inom Lidköpings centralort

Lidköping Energi svarar för 90 procent av uppvärmningsbehovet för bostäder och för ca 60 procent av industrin inom området.

Omsättning 2015: 235,8 miljoner kronor
Antal anställda: Cirka 50
Ägarandel: 100 procent

Styrelseprotokoll

Kommunalförbundet Göliska IT

Göliska IT levererar IT-drift till de fyra ägarkommunerna och flertalet kommunala bolag utifrån ett gemensamt IT-avtal. Verksamheten bedrivs som kommunalförbund, vilket innebär att regelverket är detsamma som för kommuner.

Göliska IT ägs av kommunerna Essunga, Götene, Lidköping och Skara.

Omsättning 2015: 44,6 miljoner kronor
Antal anställda: 51
Ägarandel: 48,7 procent

Tillväxt Lidköping AB

Bolaget ska bedriva verksamhet bestående av allmänt näringslivsfrämjande åtgärder i Lidköpings kommun, allmänt marknadsföringsarbete för att utveckla Lidköpings kommun som etableringsort för näringsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska vidare fungera som en ”lots” för företagare och företag som vill komma i kontakt med Lidköpings kommuns handläggare och beslutsfattare. Bolaget får ej driva verksamhet eller vidta åtgärder som ej är förenlig med kommunal kompetens.

Bolaget äger till 100 procent Rörstrands Kulturforum AB.

Omsättning 2015: 4,2 miljoner kronor
Antal anställda: 3
Ägarandel: 40 procent

Tolkförmedling Väst

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund som bedriver språktolkförmedling och översättningsservice.

Medlemmar är kommunerna Alingsås, Borås, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Hjo, Karlsborg, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Öckerö, samt Västra Götalandsregionen.

Förbundet bildades för att stärka allas rätt till lika tillgänglig och rättssäker service och vård genom god tillgång på kvalificerade tolktjänster av hög kvalitet.

Läs mer om Tolkförmedling Väst

Vänerhamn AB

Bolaget bedriver hamn-, stuveri-, terminal-, bogserbåts- och isbrytningsverksamhet i följande hamnar: Karlstad, Kristinehamn, Otterbäcken, Lidköping, Vänersborg och Trollhättan.

Dessutom bedrivs speditions- och klareringsverksamhet i Kristinehamn, Otterbäcken, Lidköping och Vänersborg.

Omsättning 2015: 157,3 miljoner kronor
Antal anställda: 109
Ägarandel: 20,3 procent

AB Bostäders affärsidé är att långsiktigt äga och förvalta bostäder och lokaler enligt affärsmässiga principer och att erbjuda våra kunder ett tryggt boende med hög kvalitet.

Fastighetsbeståndet omfattar 2 179 lägenheter, 89 lokaler samt garage och bilplatser. Totalt uppgår antalet hyresobjekt till 3 471 enheter. 93 procent av lägenheterna finns i centralorten. AB Bostäders marknadsandel av hyresrätter i kommun uppgår till cirka 57 procent.

Omsättning 2015: 159 miljoner kronor
Antal anställda: 30
Ägarandel: 100 procent

Styrelseprotokoll 2018

Styrelseprotokoll 2017

Styrelseprotokoll 2016