Kvalitet och resultat

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Kvalitet handlar om att uppfylla och helst överträffa kundernas förväntningar. För Lidköpings kommun innebär det att vi vill erbjuda invånarna tjänster av hög kvalitet.

kvalitet

I dag förändras kraven på information, valfrihet, kvalitet, delaktighet och medbestämmande i kommunens verksamheter. Det ställer nya krav på oss som kommun. Krav som innebär en bättre och utökad medborgardialog, ett ständigt arbete för att öka effektiviteten och en hög kvalitet på de tjänster som vi erbjuder. Här kan du läsa mer om Vision och mål för Lidköpings kommun.

Dialogbaserad styrning

I Lidköpings kommun arbetar vi enligt styrsystemet Dialogbaserad styrning.

Oavsett var man arbetar i kommunen så är uppdraget att vara till för kommuninvånarna och tillgodose deras behov. För att kunna göra det på bästa sätt krävs ett enhetligt synsätt på hur kommunen planerar, agerar och följer upp sitt arbete. Kommunen har därför beslutat att alla nämnder och kommunala bolag ska arbeta med styrkort.

Kommunens vision är: Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun. Det är vår gemensamma målbild och drivkraft. Vi vill att Lidköping ska uppfattas som en välkomnande kommun. Vi vill också att perspektivet hållbar utveckling ska prägla all verksamhet och långsiktig planering.

För att närma sig visionen finns tre strategier:

  • Kunden/brukaren i fokus
  • Lokal utveckling i ett globalt perspektiv
  • En organisation i framkant

Vårt arbetssätt i Lidköpings kommun baseras på dialog och delaktighet. Dialogen handlar om det som är vårt uppdrag och har som mål att ge våra medborgare service av god kvalitet.

I Lidköpings kommun arbetar vi enligt styrsystemet Dialogbaserad styrning.

Oavsett var man arbetar i kommunen så är uppdraget att vara till för kommuninvånarna och tillgodose deras behov. För att kunna göra det på bästa sätt krävs ett enhetligt synsätt på hur kommunen planerar, agerar och följer upp sitt arbete. Kommunen har därför beslutat att alla nämnder och kommunala bolag ska arbeta med styrkort.

Kommunens vision är: Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun. Det är vår gemensamma målbild och drivkraft. Vi vill att Lidköping ska uppfattas som en välkomnande kommun. Vi vill också att perspektivet hållbar utveckling ska prägla all verksamhet och långsiktig planering.

För att närma sig visionen finns tre strategier:

  • Kunden/brukaren i fokus
  • Lokal utveckling i ett globalt perspektiv
  • En organisation i framkant

Vårt arbetssätt i Lidköpings kommun baseras på dialog och delaktighet. Dialogen handlar om det som är vårt uppdrag och har som mål att ge våra medborgare service av god kvalitet.