Kvalitet och resultat

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Kvalitet handlar om att uppfylla och helst överträffa kundernas förväntningar. För Lidköpings kommun innebär det att vi vill erbjuda invånarna tjänster av hög kvalitet.

I dag förändras kraven på information, valfrihet, kvalitet, delaktighet och medbestämmande i kommunens verksamheter. Det ställer nya krav på oss som kommun. Krav som innebär en bättre och utökad medborgardialog, ett ständigt arbete för att öka effektiviteten och en hög kvalitet på de tjänster som vi erbjuder.

Styrkort 2020-2023

Kommunfullmäktiges styrkort

I styrkorten anges förtroendevaldas viljeinriktning för att nå visionen och färdriktningen av vad som ska prioriteras under de kommande åren.

Kommunens vision är: Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun. Vi vill att Lidköping ska uppfattas som en välkomnande kommun, både att besöka, bo och verka i. Vi vill också skapa det hållbara Lidköping. Därför har Lidköpings kommun beslutat att hållbar utveckling ska prägla all verksamhet och långsiktig planering.

Strategiska mål konkretiserar vägen till visionen:

  • Lidköping 2030 – Erkänt god livskvalitet, hälsosam miljö och bra service för alla gör att fler flyttar till Lidköping och vi är minst 45 000 Lidköpingsbor.
  • Lidköping 2030 – Lidköping är en mötesplats som har fördubblat antalet besökare.
  • Lidköping 2030 – Det ska finnas jobb inom räckhåll för alla som vill bo i Lidköping och kommunikationer till och från Lidköping så man kan ta sig till och fån utbildning och arbete.

Verksamhetsmålen definierar vad som ska prioriteras under mandatperioden.

Detta sker utifrån två perspektiv:

  • Kunden/brukaren i fokus är ett utåtriktat perspektiv och fokuserar på det resultat som vi åstadkommer för dem vi är till för.
  • En organisation i framkant är ett inåtriktat perspektiv och fokuserar på hur vi ska använda kommunens resurser, personal och ekonomi.

Vårt arbetssätt i Lidköpings kommun baseras på dialog och delaktighet. Dialogen handlar om det som är vårt uppdrag och har som mål att ge våra medborgare service av god kvalitet.

I styrkorten anges förtroendevaldas viljeinriktning för att nå visionen och färdriktningen av vad som ska prioriteras under de kommande åren.

Kommunens vision är: Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun. Vi vill att Lidköping ska uppfattas som en välkomnande kommun, både att besöka, bo och verka i. Vi vill också skapa det hållbara Lidköping. Därför har Lidköpings kommun beslutat att hållbar utveckling ska prägla all verksamhet och långsiktig planering.

Strategiska mål konkretiserar vägen till visionen:

  • Lidköping 2030 – Erkänt god livskvalitet, hälsosam miljö och bra service för alla gör att fler flyttar till Lidköping och vi är minst 45 000 Lidköpingsbor.
  • Lidköping 2030 – Lidköping är en mötesplats som har fördubblat antalet besökare.
  • Lidköping 2030 – Det ska finnas jobb inom räckhåll för alla som vill bo i Lidköping och kommunikationer till och från Lidköping så man kan ta sig till och fån utbildning och arbete.

Verksamhetsmålen definierar vad som ska prioriteras under mandatperioden.

Detta sker utifrån två perspektiv:

  • Kunden/brukaren i fokus är ett utåtriktat perspektiv och fokuserar på det resultat som vi åstadkommer för dem vi är till för.
  • En organisation i framkant är ett inåtriktat perspektiv och fokuserar på hur vi ska använda kommunens resurser, personal och ekonomi.

Vårt arbetssätt i Lidköpings kommun baseras på dialog och delaktighet. Dialogen handlar om det som är vårt uppdrag och har som mål att ge våra medborgare service av god kvalitet.