Kommunens kvalitet i korthet

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) mäter kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv och jämför kommuner med varandra.

Årligen undersöks kommunens kvalitet ur fem perspektiv:

  • Din kommuns Tillgänglighet
  • Trygghetsaspekter i din kommun
  • Din delaktighet och kommunens information
  • Din kommuns effektivitet
  • Din kommun som samhällsutvecklare

Läs mer om Kommunens kvalitet i korthet på Sveriges Kommuner och Landstings webbplats