Kommunens kvalitet i korthet

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) mäter kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv och jämför kommuner med varandra. Det är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som genomför undersökningen och det är cirka 260 kommuner som deltar i nätverket.

Årligen undersöks kommunens kvalitet ur fem perspektiv:

  • Din kommuns Tillgänglighet
  • Trygghetsaspekter i din kommun
  • Din delaktighet och kommunens information
  • Din kommuns effektivitet
  • Din kommun som samhällsutvecklare

Läs mer om Kommunens kvalitet i korthet på Sveriges Kommuner och Landstings webbplats