Kommunkompassen

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Lidköpings kommun vill leverera bästa möjliga service till kommunens invånare. Därför utvärderar och analyserar vi regelbundet vår verksamhet.

Nu har också Sveriges kommuner och landsting utvärderat Lidköpings kommun enligt utvärderingsverktyget Kommunkompassen. Vad kännetecknar en kommun som kan tillhandahålla goda tjänster och hög effektivitet för sina medborgare? Kommunkompassen har analyserat kommunens sätt att arbeta utifrån samspelet mellan:

  • Det politiska systemet
  • Kommunernas förmedling av tjänster
  • Kommunen som arbetsplats
  • Utvecklingen av lokalsamhället

Kommunkompassen utvärderar sättet att leda verksamheten och hur samspelet ser ut i organisationen. Resultatet av utvärderingen har sammanställts i en rapport som innehåller en poängbedömning och en kvalitativ beskrivning av hur kommunen fungerar. Lidköpings kommun får på så sätt information om både styrkor och förbättringsområden.

Kommunkompassen ger Lidköping gott betyg

Lidköpings kommun har utvärderats 2011 och 2014 och har markant förbättrat resultatet mellan de två mätningarna. Max poäng är 800 och Lidköping nådde 549 poäng 2014 och 483 poäng 2011. De områden där de största förbättringarna skett är inom Offentlighet och demokrati, Kommunen som arbetsgivare personalpolitik samt Kommunen som samhällsbyggare. Lidköping placerar sig på tionde plats i Sverige bland de kommuner som genomfört Kommunkompassen sedan 2010.

Vartannat år utses Sveriges Kvalitetskommun, vilket görs, bland annat, utifrån resultat från Kommunkompassen. Lidköping kommer har ansökt om att bli årets kvalitetskommun 2015. Till Sveriges Kvalitets Kommun utses den kommun som lyckats bäst med att utveckla demokrati, service, arbetsmiljö och företagsklimat. Kommuner som tidigare fått utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun är Örebro (2013), Kungsbacka (2011), Stockholms stad (2009), Lomma (2007), Umeå (2005) och Botkyrka (2003). Årets kvalitetskommun 2015 utses vid Kvalitetsmässan i Göteborg 3 november 2015. ”