Kundundersökningar

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Kultur & Fritid

Sockerbrukets ungdomsverksamhet

Resultat Sockerbrukets Ungdomsverksamhet, Projektverksamhet:Skapande verksamhet, 2012

Resultat brukarundersökning, februari 2014
Resultat brukarundersökning, mars 2015

Stadsbiblioteket

Resultat brukarundersökning biblioteket, 2013

Övriga undersökningar

Kultur- och fritidsvaneundersökning, 2011
Kultur- och fritidsvaneundersökning, 2015

Social & Arbetsmarknad

Ambitionen är att Social & Arbetsmarknad ska göra kontinuerliga mätningar för att kunna följa verksamheten över tid. På så sätt kan vi också få signaler på om verksamheten utvecklas och förbättras.

Frågorna är indelade i skalfrågor i en tiogradig skala. Skala 1- 3 visar på missnöje/dåligt resultat. Skala 4- 7 visar på medelgott till gott resultat. Skala 8- 10 visar på mycket gott resultat.

I sin helhet visar samtliga frågor på ett mycket gott resultat (svarsalternativ 8-10 i den 10-gradiga skalan).

Brukarundersökning Social & Arbetsmarknad, 2012

Brukarundersökning Social & Arbetsmarknad, 2011

Vård & Omsorg

Här kan du jämföra resultaten mellan kommuner samt mellan hemvårdsområden och äldreboenden i Lidköping. Undersökningen görs av SCB på uppdrag av Socialstyrelsen och ska spegla de äldres uppfattning av hur nöjda de är med bland annat bemötande, möjlighet till inflytande och delaktighet, social samvaro och mat.

Resultaten för äldreomsorgen i Lidköping har under flera år legat över riksgenomsnittet på samtliga frågor.

Brukarundersökning Äldreomsorg Hemvård 2016
Brukarundersökning Äldreboende 2016

Se även Kolada – Kommun- och landstingsdatabasen (bred information om Lidköpings kommun och Äldreomsorgen)

Brukarundersökning Äldreomsorg Hemvård 2015
Brukarundersökning Äldreboende 2015

Brukarundersökning 2014

Brukarundersökning 2013

Brukarundersökning 2012

 

Teknisk Service

 2013

Lidköping Elnät 2013 NKI