Kundundersökningar

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Kultur & Fritid

Sockerbrukets ungdomsverksamhet

Besöksenkät för Sockerbrukets Ungdomsverksamhet Projektverksamhet Skapande verksamhet 2012

Stadsbiblioteket

Kundundersökning biblioteket 2017

Social & Arbetsmarknad

Budget- och skuldrådgivning – brukarundersökning 2017

Vård & Omsorg

Här kan du jämföra resultaten mellan kommuner samt mellan hemvårdsområden och äldreboenden i Lidköping. Undersökningen görs av SCB på uppdrag av Socialstyrelsen och ska spegla de äldres uppfattning av hur nöjda de är med bland annat bemötande, möjlighet till inflytande och delaktighet, social samvaro och mat.

Resultaten för äldreomsorgen i Lidköping har under flera år legat över riksgenomsnittet på samtliga frågor.

Brukarundersökning Äldreomsorg Hemvård 2016
Brukarundersökning Äldreboende 2016

Se även Kolada – Kommun- och landstingsdatabasen (bred information om Lidköpings kommun och Äldreomsorgen)

Brukarundersökning Äldreomsorg Hemvård 2015
Brukarundersökning Äldreboende 2015

Brukarundersökning 2014

Brukarundersökning 2013

Brukarundersökning 2012

 

Teknisk Service

 2013

Lidköping Elnät 2013 NKI