Kundundersökningar

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Här hittar du  kundundersökningar från våra verksamheter.

Barn & Skola

Här kan du läsa sammanställningen av Barn & Skolas undersökningar

Brukarundersökning Elever Fritidshem
Brukarundersökning Elever årskurs 2
Brukarundersökning – Elever Årskurs 5
Brukarundersökning- Elever Årskurs 8
Brukarundersökning – Elever Årskurs 2, 5 och 8
Brukarundersökning – Föräldrar Förskola
Brukarundersökning – Föräldrar förskoleklass
Brukarundersökning – Föräldrar Grundsär
Brukarundersökning – Föräldrar Årskurs 2 Fritidshem
Brukarundersökning – Föräldrar Årskurs 2
Brukarundersökning – Föräldrar Årskurs 5
Brukarundersökning – Föräldrar Årskurs 8
brukarundersökning – Föräldrar Årskurs 2, 5 och 8

Kultur & Fritid

Under 2018 gjordes flera kundundersökningar hos Kultur & Fritid. Syftet var att få veta vad du som invånare tyckte om vår verksamhet, service, tjänster och vårt bemötande.

Kundnöjdheten sammanfattas i ett nöjdkundindex (1-100) och 2018 var resultatet detta:

Biblioteket 83%
Konsthallen 87%
Ungdomsverksamheten 90%
Vänermuseet 97%
Badhuset 81%

Här kan du läsa undersökningarna i sin helhet:

Biblioteket 2018
Konsthallen
Vänermuseet 2018
Badhuset 2018

Kontaktcenter

Sedan årsskiftet 2018/2019 genomför vi kundundersökningar genom att fråga våra medborgare hur de upplevt mötet med Kontaktcenter. Man erbjuds automatiskt att delta när man pratat med oss minst 1 minut. Man kan också endast bli kontaktat en gång per vecka. Frågorna som ställs rör områdena engagemang, kunskap, uppklarning, svarstid, enkelhet och generell nöjdhet. Man ger omdömen på skala 1-5 där 5 är högst. På denna sida redovisar vi utfallet två månader i taget. Klicka på diagrammen för att se en större version.

oktsept_2019

novokt_2019

jmf_sepaug_2019

jmf_augjuli_2019

Social & Arbetsmarknad

2018

Budget- skuld

Daglig verksamhet

Sysselsättning SoL

Familjerådgivningen

Rådgivningscentrum

2017

Budget- och skuldrådgivning – brukarundersökning 2017

Teknisk Service

Lidköping Elnät Nöjd Kund Analys 2019

Lidköping Renhållning/VA/Bredband Nöjd Kund Analys 2018

Lidköping Elnät Nöjd Kund Analys 2017

 

Vård & Omsorg

Äldreomsorg

Socialstyrelsen genomför årligen en rikstäckande undersökning som kallas ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”. Den ska spegla de äldres uppfattning av kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden. Nedan hittar du sammanställning av resultaten.
Brukarundersökning Hemvård 2018
Brukarundersökning Äldreboende 2018

Vård & Omsorg i Lidköping genomförde under 2018 även en undersökning inom Dagverksamhet för personer med demenssjukdom.
Brukarundersökning dagverksamhet Cura/Glunten 2018

Se även Kolada – Kommun- och landstingsdatabasen (bred information om Lidköpings kommun och Äldreomsorgen)

Funktionsnedsättning

Inom området Funktionsnedsättning genomfördes hösten 2018 brukarundersökningar inom  Daglig verksamhet och Personlig assistans. Undersökningarna genomfördes med stöd av ett webbaserat enkätverktyg som heter  Pict-O-Stat. Enkätverktyget har tal- och bildstöd i form av pictogrambilder som förtydligar frågorna vilket gör det  möjligt för fler att svara självständigt på frågorna. Samtliga brukare har använt en läsplatta för att svara. Till varje fråga i enkäten var det möjligt att lämna övriga synpunkter och kommentarer. Nedan finns sammanställning av resultatet.
Brukarundersökning Daglig verksamhet 2018
Brukarundersökning Personlig assistans 2018

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen