Kundundersökningar

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Här hittar du  kundundersökningar från våra verksamheter.

Barn & Skola

Här kan du läsa sammanställningen av Barn & Skolas undersökningar

Brukarundersökning Elever Fritidshem
Brukarundersökning Elever årskurs 2
Brukarundersökning – Elever Årskurs 5
Brukarundersökning- Elever Årskurs 8
Brukarundersökning – Elever Årskurs 2, 5 och 8
Brukarundersökning – Föräldrar Förskola
Brukarundersökning – Föräldrar förskoleklass
Brukarundersökning – Föräldrar Grundsär
Brukarundersökning – Föräldrar Årskurs 2 Fritidshem
Brukarundersökning – Föräldrar Årskurs 2
Brukarundersökning – Föräldrar Årskurs 5
Brukarundersökning – Föräldrar Årskurs 8
brukarundersökning – Föräldrar Årskurs 2, 5 och 8

Kultur & Fritid

Under 2019 gjordes flera kundundersökningar hos Kultur & Fritid. Syftet var att få veta vad du som invånare tyckte om vår verksamhet, service, tjänster och vårt bemötande.

Resultatet för 2019 är fördelat enligt följande:

Biblioteket 86 % nöjda
Vänermuseet 86 % nöjda
Badhuset 82 % nöjda

Här kan du ta del av resultatet i den kultur- och fritidsvaneundersökningen som genomfördes 2019. Kultur – och fritidsvanor 2019

 

 

Social & Arbetsmarknad

2020

Utsikten

2019

Barn- och ungdom myndighetsutövning

Boendestöd Hagagatan, Iris, Västgötagatan

Boendestöd Lillängen

Boendestöd Västgötagatan

Budget- och skuld

Ekonomienheten

Vuxen myndighetsutövning

Samlade resultat gruppbostad och servicebostad

Gruppbostad hela Lidköping

Servicebostad hela Lidköping

 

2018

Budget- skuld

Daglig verksamhet

Sysselsättning SoL

Familjerådgivningen

Rådgivningscentrum

2017

Budget- och skuldrådgivning – brukarundersökning 2017

Teknisk Service

Lidköping Elnät Nöjd Kund Analys 2019

Lidköping Renhållning/VA/Bredband Nöjd Kund Analys 2018

Lidköping Elnät Nöjd Kund Analys 2017

 

Vård & Omsorg

Äldreomsorg

Socialstyrelsen genomför årligen en rikstäckande undersökning som kallas ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”. Den ska spegla de äldres uppfattning av kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden. Nedan hittar du sammanställning av resultaten.

Brukarundersökning hemvård 2020
Brukarundersökning äldreboende 2020

Brukarundersökning hemvård 2019
Brukarundersökning äldreboende 2019

Vård & Omsorg i Lidköping genomförde under 2018 även en undersökning inom Dagverksamhet för personer med demenssjukdom.
Brukarundersökning dagverksamhet Cura/Glunten 2018

Se även Kolada – Kommun- och landstingsdatabasen (bred information om Lidköpings kommun och Äldreomsorgen)

Funktionsnedsättning

Inom området Funktionsnedsättning genomfördes hösten 2019 brukarundersökningar inom grupp- och servicebostäder. Undersökningarna genomfördes med stöd av ett webbaserat enkätverktyg som heter  Pict-O-Stat. Enkätverktyget har tal- och bildstöd i form av pictogrambilder som förtydligar frågorna vilket gör det  möjligt för fler att svara självständigt på frågorna. Samtliga brukare har använt en läsplatta för att svara. Till varje fråga i enkäten var det möjligt att lämna övriga synpunkter och kommentarer. Nedan finns sammanställning av resultatet.
Brukarundersökning servicebostad 2019
Brukarundersökning gruppbostad 2019 

 

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan