Kundundersökningar

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Kultur & Fritid

Under 2017 gjordes ett flertal kundundersökningar hos Kultur & Fritid. Syftet var att få veta vad du som invånare tyckte om vår verksamhet, service, tjänster och vårt bemötande.

Kundnöjdheten sammanfattas i ett nöjdkundindex (1-100) och 2017 var resultatet detta:

Sommarsimskola 87,3
Biblioteket 83,7
Ungdomsverksamheten 83,3
Vänermuseet 68,3
Badhuset 43,1

Här kan du läsa undersökningarna i sin helhet:

Sammanställning av kundundersökning SUV hösten 2017

Sammanställning av kundundersökning Biblioteket hösten 2017

Sammanställning kundundersökning Vänermuseet 2017

Sammanställning av kundundersökning för Badhuset våren 2017

Sammanställning kundundersökning simskolan sommaren 2017

Sockerbrukets ungdomsverksamhet

Besöksenkät för Sockerbrukets Ungdomsverksamhet Projektverksamhet Skapande verksamhet 2012

Kontaktcenter

Telefoni- och e-postundersökning Lidköpings kommun September – December 2017

Telefoni- och e-postundersökning Lidköpings kommun Mars – Maj 2017

Kundundersökning – Lidköpings kommuns Kontaktcenter September 2016

Social & Arbetsmarknad

Budget- och skuldrådgivning – brukarundersökning 2017

Teknisk Service

Lidköping Elnät Nöjd Kund Analys 2017

Lidköping Elnät Nöjd kund analys 2013

Vård & Omsorg

Äldreomsorg

Här kan du jämföra resultaten mellan kommuner samt mellan hemvårdsområden och äldreboenden i Lidköping. Undersökningen görs av SCB på uppdrag av Socialstyrelsen och ska spegla de äldres uppfattning av hur nöjda de är med bland annat bemötande, möjlighet till inflytande och delaktighet, social samvaro och mat.

Resultaten för äldreomsorgen i Lidköping har under flera år legat över riksgenomsnittet på samtliga frågor.

Brukarundersökning Äldreomsorg Hemvård 2017
Brukarundersökning Äldreboende 2017

Brukarundersökning Äldreomsorg Hemvård 2016
Brukarundersökning Äldreboende 2016

Se även Kolada – Kommun- och landstingsdatabasen (bred information om Lidköpings kommun och Äldreomsorgen)

Brukarundersökning Äldreomsorg Hemvård 2015
Brukarundersökning Äldreboende 2015

Funktionsnedsättning

Under oktober 2017  genomfördes brukarundersökningar inom grupp- och servicebostäder. Målgruppen var personer över 18 år med funktionsnedsättning som bor i bostäder med särskild service enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Frågorna som ställdes avsåg fyra kvalitetsområden; självbestämmande, bemötande, trygghet och trivsel.

Pict-O-Stat – ett särskilt bild och ljudprogram användes vid undersökningen.

Brukarundersökning Gruppbostäder LSS 2017
Brukarundersökning Servicebostäder LSS 2017

 

Under 2017 gjordes ett flertal kundundersökningar hos Kultur & Fritid. Syftet var att få veta vad du som invånare tyckte om vår verksamhet, service, tjänster och vårt bemötande.

Kundnöjdheten sammanfattas i ett nöjdkundindex (1-100) och 2017 var resultatet detta:

Sommarsimskola 87,3
Biblioteket 83,7
Ungdomsverksamheten 83,3
Vänermuseet 68,3
Badhuset 43,1

Här kan du läsa undersökningarna i sin helhet:

Sammanställning av kundundersökning SUV hösten 2017

Sammanställning av kundundersökning Biblioteket hösten 2017

Sammanställning kundundersökning Vänermuseet 2017

Sammanställning av kundundersökning för Badhuset våren 2017

Sammanställning kundundersökning simskolan sommaren 2017

Sockerbrukets ungdomsverksamhet

Besöksenkät för Sockerbrukets Ungdomsverksamhet Projektverksamhet Skapande verksamhet 2012