Kundundersökningar

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Här hittar du  kundundersökningar från våra verksamheter.

Barn & Skola

Här kan du läsa sammanställningen av Barn & Skolas undersökningar

Brukarundersökning Elever Fritidshem
Brukarundersökning Elever årskurs 2
Brukarundersökning – Elever Årskurs 5
Brukarundersökning- Elever Årskurs 8
Brukarundersökning – Elever Årskurs 2, 5 och 8
Brukarundersökning – Föräldrar Förskola
Brukarundersökning – Föräldrar förskoleklass
Brukarundersökning – Föräldrar Grundsär
Brukarundersökning – Föräldrar Årskurs 2 Fritidshem
Brukarundersökning – Föräldrar Årskurs 2
Brukarundersökning – Föräldrar Årskurs 5
Brukarundersökning – Föräldrar Årskurs 8
brukarundersökning – Föräldrar Årskurs 2, 5 och 8

Kultur & Fritid

Under 2017 gjordes ett flertal kundundersökningar hos Kultur & Fritid. Syftet var att få veta vad du som invånare tyckte om vår verksamhet, service, tjänster och vårt bemötande.

Kundnöjdheten sammanfattas i ett nöjdkundindex (1-100) och 2017 var resultatet detta:

Sommarsimskola 87,3
Biblioteket 83,7
Ungdomsverksamheten 83,3
Vänermuseet 68,3
Badhuset 43,1

Här kan du läsa undersökningarna i sin helhet:

Sammanställning av kundundersökning SUV hösten 2017

Sammanställning av kundundersökning Biblioteket hösten 2017

Sammanställning kundundersökning Vänermuseet 2017

Sammanställning av kundundersökning för Badhuset våren 2017

Sammanställning kundundersökning simskolan sommaren 2017

Sockerbrukets ungdomsverksamhet

Besöksenkät för Sockerbrukets Ungdomsverksamhet Projektverksamhet Skapande verksamhet 2012

Kontaktcenter

Telefoni- och e-postundersökning Lidköpings kommun September – December 2017

Telefoni- och e-postundersökning Lidköpings kommun Mars – Maj 2017

Kundundersökning – Lidköpings kommuns Kontaktcenter September 2016

Social & Arbetsmarknad

2018

Daglig verksamhet

Sysselsättning SoL

Familjerådgivningen

Rådgivningscentrum

2017

Budget- och skuldrådgivning – brukarundersökning 2017

Teknisk Service

Lidköping Renhållning/VA/Bredband Nöjd Kund Analys 2018

Lidköping Elnät Nöjd Kund Analys 2017

Lidköping Elnät Nöjd kund analys 2013

Vård & Omsorg

Äldreomsorg

Socialstyrelsen genomför årligen en rikstäckande undersökning som kallas ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”. Den ska spegla de äldres uppfattning av kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden. Nedan hittar du sammanställning av resultaten.
Brukarundersökning Hemvård 2018
Brukarundersökning Äldreboende 2018

Vård & Omsorg i Lidköping genomförde under 2018 även en undersökning inom Dagverksamhet för personer med demenssjukdom.
Brukarundersökning dagverksamhet Cura/Glunten 2018

Se även Kolada – Kommun- och landstingsdatabasen (bred information om Lidköpings kommun och Äldreomsorgen)

Funktionsnedsättning

Inom området Funktionsnedsättning genomfördes hösten 2018 brukarundersökningar inom  Daglig verksamhet och Personlig assistans. Undersökningarna genomfördes med stöd av ett webbaserat enkätverktyg som heter  Pict-O-Stat. Enkätverktyget har tal- och bildstöd i form av pictogrambilder som förtydligar frågorna vilket gör det  möjligt för fler att svara självständigt på frågorna. Samtliga brukare har använt en läsplatta för att svara. Till varje fråga i enkäten var det möjligt att lämna övriga synpunkter och kommentarer. Nedan finns sammanställning av resultatet.
Brukarundersökning Daglig verksamhet 2018
Brukarundersökning Personlig assistans 2018