Kvalitetsberättelser för Vård & Omsorg

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Kvalitetsberättelsen är en övergripande årlig redovisning som ger en samlad bild av kvaliteten i vår verksamhet. Den ger ingen fullständig beskrivning av vårt arbete inom Vård & Omsorg men ger en indikation på det fokus vi haft det senaste året. Den säger också något om våra styrkor och utvecklingsområden inför framtiden.

Berättelsen är ett viktigt underlag för hur vi ska styra verksamheten framöver. Den gör det också möjligt för brukare, medborgare, politiker och övriga intresserade att få insyn i vår verksamhet och hur väl vi utför vårt uppdrag.

VO Kvalitetsberättelse 2019 – dokument

VO Patientsäkerhetsberättelse 2019 – dokument

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan