Omvärldsanalys

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Omvärldsanalysen är en analys av kommunens utomstående verklighet, det vill säga omvärlden. Omvärldsanalyser används som underlag för strategisk planering och övergripande beslut.

Enkelt sammanfattat kan en omvärldsanalys sägas svara på frågan: Vad är det som händer och hur påverkar det våra möjligheter att nå våra mål?

Omvärldsanalysen har sammanfattats i tio prioriterade utmaningar för Lidköpings kommun:

  • Att planera samhället för en socialt och miljömässigt hållbar livsstil för kommuninvånarna.
  • Att satsa på tidiga, förebyggande och samordnade insatser för barn samt för vuxna i riskzonen för utanförskap.
  • Att skapa förutsättningar för att alla elever klarar grundskolan och gymnasieskolan. Motivera fler ungdomar till eftergymnasiala studier för att matcha kraven från den framtida arbetsmarknaden.
  • Att få fler företag att etablera sig i Lidköping och att skapa fler arbetstillfällen.
  • Att planera för bostäder så det räcker till 45 000 invånare år 2030 och att erbjuda varierade boendeformer.
  • Att utveckla infrastruktur och kommunikationer genom att satsa på kollektivtrafik, Kinnekullebanan, E20, väg 44, bredband och hamn
  • Att anpassa den kommunala servicen till att invånarna blir fler, att andelen äldre ökar och för att integrera nya invånare. Erbjuda kommuninvånarna flexibla tjänster utifrån individuella behov.
  • Att använda kommunens resurser så att de långsiktiga politiska målsättningarna om en hållbar utveckling kan uppfyllas.
  • Att skapa ökad effektivitet i alla verksamheter genom systematiskt kvalitetsarbete
  • Att utveckla samverkan/samarbete/samgående inom fler områden och med fler partners, såväl internt som externt, lokalt som globalt.