Omvärldsanalys

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Omvärldsanalysen är en analys av kommunens utomstående verklighet, det vill säga omvärlden. Den används som underlag för strategisk planering och övergripande beslut. Enkelt sammanfattat kan en omvärldsanalys sägas svara på frågan: Vad är det som händer och hur påverkar det våra möjligheter att nå våra mål?

Hösten 2017 gjorde vi en omvärldsanalys i Lidköpings kommun som identifierar 15 trender som sker i omvärlden som bedöms ha stor påverkan på det kommunala uppdraget. Den innehåller även en bedömning av vilka konsekvenser trenderna kan få för kommunen. Omvärldsanalysen belyser vad som bör göras i ljuset av omvärldens utmaningar och krav på kommunen. Detta kommer ligga till grund för framtagande Strategisk plan och budget 2019-2021.

Förra omvärldsanalysen gjordes 2012 och många av de trender som identifierades är fortfarande aktuella även om de har förändrats till sin styrka, omfattning och innehåll.

Här kan du läsa omvärldsanalysen i sin helhet.

Sammanfattning av omvärldsanalysen

Lidköpings kommun står inför stora utmaningar de kommande åren för att skapa ett hållbart samhälle. Växande sociala, miljömässiga, ekonomisk utmaningar och ökade krav från medborgare kommer innebära stora påfrestningar för kommunerna. För att klara detta så krävs det ett förebyggande arbete, verksamhetsutveckling och ett stort mått av nytänkande som byggs på kunskapsutveckling och nyttjande av tekniska möjligheter.

Vi kan även se att människors engagemang fortfarande ät stort men det tar sig andra former och uttryck. Kommunerna behöver kunna möta människors engagemang oavsett om det är i form av en förening eller annan sammanslutning exempelvis tillfälliga nätverk för att möjliggöra medborgardialog och medskapande.

Avgörande frågor för kommunen tenderar att falla utanför den enskilde kommunens påverkan och därmed växer betydelsen av att samverka och samarbeta med andra aktörer. Det gäller inom och mellan aktörer i alla sektorer. Det finns många skäl till att kommuner bör samverka med varandra – ekonomiska skäl genom samordning av resurser, underlätta den gemensamma kompetensförsörjningen eller samplanering för större möjligheter till utveckling, innovationer och nytänkande.

Så här togs omvärldsanalysen fram

Omvärldsanalysen har tagits fram i en process som började med att kommunens ledningsgrupp, it-chef och vd:ar för de kommunala bolagen identifierat trender som bedöms påverka det kommunala uppdraget fram till 2030. Därefter gjordes en prioritering av de trender som bedömdes ha störst betydelse. En utsedd analysgrupp från kommunstyrelsens verksamheter fick i uppdrag att sammanställa trenderna och beskriva dem utifrån olika källor. Därefter gjordes en gemensam analys av vad förändringarna i omvärlden kan få för konsekvenser för Lidköpings kommun.

Lidköpings kommun står inför stora utmaningar de kommande åren för att skapa ett hållbart samhälle. Växande sociala, miljömässiga, ekonomisk utmaningar och ökade krav från medborgare kommer innebära stora påfrestningar för kommunerna. För att klara detta så krävs det ett förebyggande arbete, verksamhetsutveckling och ett stort mått av nytänkande som byggs på kunskapsutveckling och nyttjande av tekniska möjligheter.

Vi kan även se att människors engagemang fortfarande ät stort men det tar sig andra former och uttryck. Kommunerna behöver kunna möta människors engagemang oavsett om det är i form av en förening eller annan sammanslutning exempelvis tillfälliga nätverk för att möjliggöra medborgardialog och medskapande.

Avgörande frågor för kommunen tenderar att falla utanför den enskilde kommunens påverkan och därmed växer betydelsen av att samverka och samarbeta med andra aktörer. Det gäller inom och mellan aktörer i alla sektorer. Det finns många skäl till att kommuner bör samverka med varandra – ekonomiska skäl genom samordning av resurser, underlätta den gemensamma kompetensförsörjningen eller samplanering för större möjligheter till utveckling, innovationer och nytänkande.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan