Tjänstedeklarationer och servicedeklarationer

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

En tjänstedeklaration är en beskrivning av en standardnivå för vad du som brukare/medborgare kan förvänta dig av en viss kommunal tjänst, service eller verksamhet.

Tjänstedeklarationerna kommer att användas i syfte att förbättra kvaliteten på tjänsterna och att åtgärda eventuella brister som kunderna påtalar. Håller tjänsten vad som utlovats eller brister den i vissa delar och i så fall hur?

Detta skapar en möjlighet att få brister avhjälpta och en förklaring till varför det brustit. Det skapar även möjlighet för den som förmedlar tjänsten att få uppskattning för att kommunen håller sitt löfte eller till och med överträffar det som utlovats.

Ett pilotprojekt har startats och syftet är att skaffa erfarenheter som i ett senare skede kan ligga till grund för ett ställningstagande om att införa tjänstedeklarationer brett i kommunen.

Servicedeklaration för bemötande

Du är alltid välkommen att kontakta oss som jobbar på kommunen. Du kanske vill få råd eller information, eller föreslå förbättringar för våra politiker.

Vi ska svara klart och artigt.

När du kontaktar oss ska du alltid få ett bra bemötande.

 • Du blir alltid trevligt bemött hos oss. Det innebär att vi är intresserade av ditt ärende och har ett respektfullt sätt.
 • Du får alltid svar på dina frågor om vår service.
 • Du ska alltid kunna få ett tydligt och begripligt svar, både i telefon och i brev.

Vi ska svara snabbt på din kontakt

När du kontaktar oss ska du få prata med den du söker.

 • Om personen på kommunen inte svarar när du ringer kan du lämna ett meddelande. Då ringer vi tillbaka inom två vardagar.
 • Vi svarar på e-post och sms inom två vardagar.
 • Vi svarar på vanliga brev eller fax inom två vardagar. Men det tar längre tid att skicka med posten, därför kan det dröja max en vecka.

Tjänstedeklaration biblioteket

Vi erbjuder

Lidköpings Bibliotek består av Stadsbiblioteket, filialer i Vinninga, Järpås och Tun, en bokbuss och en aktiv hemsida. Vi har öppet för alla, utan krav på motprestation. Biblioteket är en arena som främjar kunskapsutveckling, kritisk medvetenhet, demokrati, jämlikhet, nyfikenhet, språkutveckling och kreativitet.

Lidköpings bibliotek är en mötesplats som inbjuder till möten med människor och kunskap över alla gränser. Vi samarbetar med andra offentliga aktörer, förenings- och näringslivet.

Detta kan du förvänta dig

 • Ett avgiftsfritt basutbud av bibliotekets tjänster. (Vi tar ut en avgift bland annat för lån av DVD-filmer, kopiering, fjärrlånebeställning och vissa reservationer på huvudbiblioteket.)
 • Aktiviteter för att skapa intresse för läsning och kunskapssökande hos barn och ungdomar.
 • Ett varierat utbud av bildnings- och kulturupplevelser.
 • Ett aktuellt utbud av böcker, tidskrifter, DVD-filmer, databaser med mera som förnyas och utvecklas på ett allsidigt sätt.
 • Möjligheten att påverka inköp av medier genom att lämna önskemål och inköpsförslag.
 • Medier på olika språk och för alla åldrar.
 • Tekniska hjälpmedel, anpassade böcker och andra medier för dig som behöver extra stöd och hjälp.
 • Möjligheten att låna böcker från andra bibliotek.
 • Digitala tjänster på bibliotekets hemsida, till exempel:
  • Tillgång till bibliotekskatalogen
  • Musikbibliotek och e-böcker
  • Omlån och reservationer via ditt eget lånekortskonto
 • Fri tillgång till aktuella uppslagsverk, databaser, datorer och informationssökning.
 • Minst en medarbetare i informationsdisken som är utbildad bibliotekarie.
 • Studieplatser i lugn och ro.

Vi förväntar oss av dig

 • Att du följer bibliotekets låne- och internetregler.
 • Att du använder biblioteket med hänsyn till andra besökare.

Har du frågor eller synpunkter?

Ring 0510-77 00 50, 0510-77 00 51 eller skicka frågor till stadsbiblioteket@lidkoping.se.

Du kan också skicka brev till:

Lidköpings kommun, Kultur & Fritid, 531 88 Lidköping.

Tjänstedeklaration renhållning

Vi erbjuder

 • Container ställs ut inom två arbetsdagar efter kundens beställning.
 • Teknisk Service garanterar nya kunder tömning av hushållsavfall inom en vecka för tätortskunder och inom två veckor för kunder boende utanför tätorterna. Om vi mot förmodan skulle missat att ställa ut ett nytt kärl görs det inom tre arbetsdagar.

Vi förväntar oss att du

 • sorterar enligt kommunens sorteringsguide
 • tänker på att inte skräpa ned vid återvinningsstationer
 • tar farligt avfall till kommunens återvinningscentral (Kartåsens Avfallsanläggning)

Av dig som fastighetsägare förväntar vi oss att du

 • ställer ut soptunnan vid anvisad plats senast på hämtningsdagen eller gärna kvällen före
 • skottar och sandar vid sopkärl och avloppsanläggningar vintertid
 • med jämna mellanrum rengör ditt sopkärl

Har du frågor eller synpunkter?

Ring renhållningschef Jan Westin på telefon 0510-77 00 76 eller jan.westin@lidkoping.se.

Du kan också skicka e-post till tekniskservice@lidkoping.se eller brev till:

Lidköpings kommun, Teknisk service, 531 88 Lidköping.

Tjänstedeklaration Musikskolan

Vi erbjuder

Erbjuder undervisning i grupp eller enskilt till elever i åldrar från lågstadie- till och med gymnasieålder. Vi erbjuder även undervisning i olika rytmikgrupper. Det finns möjlighet att delta i ett stort antal ensembler och körer, anpassade för olika åldrar. Musikskolan erbjuder också Funktionsinriktad musikterapi, FMT.

Musikskolan samarbetar med grundskola och gymnasium i olika former, och även med andra kulturinstitutioner i kommunen. Det förekommer också samarbeten med musik- och kulturskolor i andra kommuner. Musikskolan arbetar för att främja ett rikt kulturliv i kommunen och nationellt, främst genom att behålla bredden i verksamheten. Undervisningen bedrivs i första han i Musikskolans lokaler i Stadsträdgården men delar av undervisningen sker ute på elevernas egna skolor.

Som elev på Musikskolan kan du förvänta dig

 • att få möta pedagoger med stort musikaliskt kunnande och bred kompetens
 • engagerade och inspirerande pedagoger
 • individanpassad undervisning i en lugn och trygg miljö där alla har chansen att bli sedda
 • att få kunskap om och insikt i det musikaliska hantverket
 • att få träffa många kompisar med samma intresse

Vi förväntar oss av dig som elev

 • att du tar ansvar för dina studier hos oss
 • att du deltar i Musikskolans ensembler/körer och i den utåtriktade verksamheten
 • att du är en bra kompis och god förebild, även utanför Musikskolans verksamhet

Har du frågor eller synpunkter?

Kontakta rektor Johan Kjellberg på telefon 0510-77 07 41 eller e-post johan.kjellberg@lidkoping.se.

Du kan också skicka brev till:

Lidköpings kommun, Musikskolan Lidköping, Kylanderskolan, 531 51 Lidköping.

Tjänstedeklaration studie- och yrkesvägledning

Vi erbjuder

Lidköpings kommun garanterar ett samtal med någon av kommunens studie- och yrkesvägledare inom fem arbetsdagar, från det att kontakt tas, förutom under juli månad då längre tid kan behövas.

 

Har du frågor eller synpunkter?

Kontakta ansvarig för studie- och yrkesvägledarna i kommunen Ove Brodin.

Du kan också skicka ett brev till:
Lidköpings kommun, Utbildning, 531 88 Lidköping.

Tjänstedeklaration servicetjänster inom Vård & Omsorg

Vi erbjuder

Vi erbjuder servicetjänster till dig som är 80 år eller äldre. Servicetjänsterna är avsedda att förebygga skador, olycksfall eller ohälsa. Du kan köpa tjänster upp till 8 timmar per månad men du kan inte spara timmar från en månad till en annan. Du bestämmer själv innehållet i tjänsten som exempelvis kan vara inköp, hjälp med matlagning, tvätt, promenader och veckostädning till en kostnad av 116 kr/timma. Du ska uppleva att det är lätt och enkelt att få tjänsterna utförda. Servicetjänsterna ska bidra till ökat inflytande och självbestämmande över den hjälp du behöver.

Har du frågor eller synpunkter?

Skicka e-post till vardomsorg@lidkoping.se eller brev till:

Lidköpings kommun, Vård & Omsorg, 531 88 Lidköping.

Du är alltid välkommen att kontakta oss som jobbar på kommunen. Du kanske vill få råd eller information, eller föreslå förbättringar för våra politiker.

Vi ska svara klart och artigt.

När du kontaktar oss ska du alltid få ett bra bemötande.

 • Du blir alltid trevligt bemött hos oss. Det innebär att vi är intresserade av ditt ärende och har ett respektfullt sätt.
 • Du får alltid svar på dina frågor om vår service.
 • Du ska alltid kunna få ett tydligt och begripligt svar, både i telefon och i brev.

Vi ska svara snabbt på din kontakt

När du kontaktar oss ska du få prata med den du söker.

 • Om personen på kommunen inte svarar när du ringer kan du lämna ett meddelande. Då ringer vi tillbaka inom två vardagar.
 • Vi svarar på e-post och sms inom två vardagar.
 • Vi svarar på vanliga brev eller fax inom två vardagar. Men det tar längre tid att skicka med posten, därför kan det dröja max en vecka.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan