Säg nej till droger

Du kan göra skillnad!

Läget är akut. Vi ser en ökad användning av narkotika bland barn och ungdomar i samhället just nu. Framför allt kommer våra yngre ungdomar, främst i högstadieålder, i kontakt med väldigt tunga droger. Mer än vad vi sett tidigare och det ger anledning till stor oro. Det är avgörande att föräldrar och närstående pratar och engagerar sig i barn och unga kring dessa frågor.

Det är viktigt att vuxna visar intresse för hur barn och unga har det och vad som händer runt omkring dem. Relation och samtal är en förutsättning för att få ungdomar att berätta om det är något i deras närhet som inte är bra eller om de har kommit i kontakt med droger. Det är viktigt att vuxna faktiskt vågar fråga. Det finns hjälp att få redan i ett tidigt skede och polis och socialtjänst finns där för att hjälpa familjer.

säg nej till droger

Barn och ungdomar vet var drogerna finns

Både kommun och polis vittnar om att barn och ungdomar idag vet var de kan få tag i droger och att så gott som alla känner till att det finns droger i deras närhet, framför allt på skolorna. På de platser där barn och ungdomar befinner sig – där finns också narkotikaförsäljare. De rekryterar gärna elever på skolorna för att sälja och hantera narkotika. På så sätt kan försäljningen pågå utan att någon vuxen reagerar. I många fall är skolpersonalen ovetande, eftersom de inte vet vad de ska titta efter. De som har bäst kunskap om vilka som säljer på skolorna är eleverna själva. Tyvärr är det väldigt sällan som elever lämnar information vidare till polisen. En anledning kan vara att man inte vill riskera att de som säljer får reda på att man har berättat, eller golat, för polisen.

I filmen berättar Emma Torstensson, 1:e socialsekreterare myndighet Barn & Unga, Lidköping. Anders Johansson, Kommunpolis, Lidköping mer om det rådandet läget.

Så här brukar det gå för ungdomarna

Familjesituationen är avgörande för hur det kommer att gå. Mycket hänger på hur föräldrar och andra vuxna reagerar och fortsätter hålla koll på ungdomen. Det spelar också roll vilken umgängeskrets de har och vilka personer de umgås med.

Ändrar ungdomen plötsligt sitt beteende kan det vara en varningssignal. Var uppmärksam på förändringar, nya kompisar, sätt att umgås och tidsvanor som exempel. Informationsfoldern som tagits fram är ett bra verktyg för alla vuxna som är i kontakt med unga att ha som underlag och kunskapskälla i dialog med barn och unga, säger Anders Johansson, kommunpolis Lidköpings kommun.

Det här bör vuxna vara uppmärksamma på!

Var nyfiken, och som förälder, håll dig vaken tills barnet kommer hem. Sitt gärna uppe och prata en stund. Lägg märke till om hen luktar parfym, tuggar tuggummi eller har tagit ögondroppar. Det kan vara bra att ha ett öga på vad som sker i sociala medier och vilka sidor barnen följer på nätet. Sociala medier ger utrymme för många kontaktvägar mellan köpare och säljare och är inte ofarligt. Kolla vart veckopengen går, även ungdomar betalar med Swish. Stäm av uppgifter med andra föräldrar – ungdomar som använder narkotika blir experter på att ljuga.

Berätta vad du vet - du kan vara anonym

Vid oro eller vetskap om något kan du tipsa polisen, anonymt om du vill, via deras tipsa-tjänst på polisen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller 114 14. Du kan också skicka en orosanmälan till socialtjänsten om du känner oro för någon omkring dig. Du hittar information om orosanmälan på lidkoping.se eller genom att ringa kommunens Kontaktcenter, 0510-77 00 00.

Ett annat sätt att uppmärksamma problem du ser omkring dig är att berätta för personal på skolan. Personal som känner oro för en person eller situation är skyldig att anmäla detta till socialtjänsten.

Vi erbjuder stöd i olika former till hela familjen redan i ett tidigt skede. Exempel är kuratorer och familjebehandlare på Källan och Rådgivningscentrum i Lidköping. Vi gör individuella bedömningar och ser vad just den enskilda ungdomen gynnas av. Många gånger är det tillräckligt att man kommer till oss och pratar om det och får hjälp att fånga upp det i tid , berättar Emma Torstensson, 1:e socialsekreterare myndighet Barn & Unga, Lidköping.

Vi behöver din hjälp!

Vi har nyligen besökt högstadieskolor i Lidköping och mött ungdomar i yngre tonåren som hanterat narkotika. Vissa av dem har brukat och andra har förvarat och sålt narkotika. Det rör sig om cannabis, amfetamin och flera andra droger. Informationen har kommit till oss via tips. Hjälp oss hjälpa barnen - vi måste hjälpas åt för att stoppa den här utvecklingen. Tipsa du med!

Emma Torstensson, 1:e socialsekreterare myndighet Barn & Unga, Lidköping. Anders Johansson, Kommunpolis, Lidköping.

Droger finns i alla kretsar

Kunskapen om droger och om den ökade tillgängligheten bland barn och unga är generellt sett låg i samhället. Vi vet att droger förekommer både i skolmiljöer och i hemmen i hela samhället. Problemet är inte isolerat till enskilda grupper utan är väldigt utbrett. Nya kompiskretsar kan göra det svårt att stå emot gruppgrycket, många barn och unga vill vara med och känna tillhörighet. Många börjar lite smått på helgen men missbruket får snart fäste och användningen ökar. Det får stora konsekvenser, bland annat ökat missbruk och kvalitet. De ungdomar som socialtjänst och polis möter har väldigt olika levnadssituationer.

Vi ser både ungdomar som tidigare haft det svårt på olika sätt men även ungdomar som det tidigare inte funnits någon oro för. Det är utspritt i samhället och det är viktigt att man som förälder är medveten om att bara för ens barn är välfungerande och är i skola och aktiviteter så är inte det en garanti för att den inte kommer i kontakt med droger, säger Emma Torstensson, 1:e socialsekreterare Lidköpings kommun.

Omslagsbild folder

Informationsfolder om att säga nej till droger

I syfte att öka medvetenheten hos vuxna och föräldrar samverkar kommun, polis, skola och andra aktörer för att öka kunskap och engagemang hos vuxna i relation till barn och ungdomar. Bland annat har en informationsfolder tagits fram som sammanfattar situationen, ger råd om vad du ska tänka på och till vem du kan vända dig, samt ger en översikt över de vanligast förekommande drogerna bland barn och unga idag.

Vill du beställa tryckta foldrar till självkostnadspris? Kontakta kommunikation@lidkoping.se

I samverkan för barn och unga

Satsningen "Nej till droger" är resultatet av samverkan mellan Lidköpings kommun, Polisen och Ungdomsmottagningen. Informationen i det här materialet är i huvudsak hämtat från Polismyndighetens satsning Föräldraskolan som tagits fram av polisområde Fyrbodal.

Logotyp lidköpings kommun
Polisen
VGR
broholm