Skaraborgs Kommunalförbund till regeringen – behovet av stöd till näringsidkare är akut

Med anledning av näringslivets pressade situation uppvaktar alla Skaraborgs 15 kommuner regeringen. I en skrivelse till regeringen Pdf, 173.4 kB. beskriver de 15 medlemskommunerna i Skaraborgs Kommunalförbund det akuta behovet av stöd till näringsidkare, främst till besöksnäringen. Situationen är nu ohållbar där risken är överhängande att många företag tvingas till att stänga ner sina verksamheter.

Vill nu uppmärksamma regeringen

Kommunledningarna tar situationen på största allvar och vill nu uppmärksamma regeringen på vikten av dessa näringars överlevnad och vikten av att de finns kvar för medborgare och besökare att återvända till när pandemin är över. Pandemins omfattande restriktioner och smittskyddsåtgärder är utmanande för näringarna och pandemin är långvarig.

De största svårigheterna för dessa näringar är de allt mer omfattande restriktionerna som gör det svårt för verksamheterna att planera framåt. Restriktionernas kortsiktiga utformning gör att verksamheterna är svåra att planera både ekonomiskt och personellt. När restriktioner meddelas med några dagars varsel är schemaläggningen av personal redan genomförd, vilket innebär att många näringar står med kostnader för arbetskraft trots begränsningar av verksamheten.

– Vi ber nu regeringen att snabbt betala ut stödet till företagen så att våra företag inte drabbas av akuta likvida problem, säger Katarina Jonsson, ordförande i Skaraborgs Kommunalförbund.

Flera stödåtgärder finns, men är inte tillräckliga för dessa näringsidkare. De sänkta arbetsgivaravgifterna gäller endast ung arbetskraft som också i stor utsträckning fått sluta i samband med varsel. Stödet till hyresreduceringar är väldigt bra, men hjälper endast dem som har hyresvärdar som är villiga att hjälpa till.

Nu behöver regeringen bli tydligare gentemot hyresvärdar att stödet finns att nyttja, alternativt att stödet lämnas direkt till näringarna för att täcka hyreskostnader. Omställningsstödet som varit det stödpaket som hjälpt dessa näringsidkare mest, men har endast täckt ungefär 75 % av de fasta kostnaderna. Utbetalningarna kommer sent varför man från kommunalförbundet nu föreslår att stödet delas upp i två utbetalningar, vilket skulle stärka upp likviditeten hos näringsidkarna snabbare.

Kommunerna i Skaraborg; Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara, ser en stor farhåga i att näringarna och då framförallt besöksnäringen inte kommer att klara sig genom pandemin. Med den gemensamma skrivelsen hoppas kommunerna synliggöra det allvarliga läget och det behov som finns av mer stödinsatser.

Skrivelsen är undertecknad av samtliga kommunstyrelseordförande i de 15 kommunerna.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: