Medborgarlöften 2021 - tyck till om trygghet och säkerhet i Lidköping

Polisen och kommunen har gemensamt tagit fram ett löfte för 2021 där man lovar att arbeta för ett tryggare centrum och att jobba mot droger bland ungdomar.

Enkät – trygg i din kommun

Kommunen och polisen samverkar för att minska brottsligheten och öka tryggheten.

Det är viktigt för oss att få reda på dina erfarenheter, synpunkter och upplevelser av tryggheten i den kommun där du bor. Enkäten vänder sig till alla medborgare i Skaraborg. Genom att ta tillvara på kunskapen hos våra invånare kan polisen och kommunen tillsammans göra rätt saker för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Du kan svara på medborgarenkäten fram till den 1 september. Svaren är helt anonyma och vi hoppas få in många svar och synpunkter från er.

Tack för din medverkan!

Länk till enkäten Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: