Medborgaridén – ny hantering av förbättringsförslag

Kommunfullmäktige har tagit beslut om att införa ”Medborgaridén”.

Den ger allmänheten möjlighet att skicka in förbättringsförslag kring kommunens verksamheter och hur kommunen kan utvecklas som plats att leva och bo på. Detta kommer att göras via en e-tjänst, som just nu är under uppbyggnad. Tills den är på plats kan medborgare använda sig av den tjänst vi kallar Synpunkten.

Medborgaridén ersätter medborgarförslag. Förändringen innebär att idéerna hanteras smidigare och snabbare. Processen med medborgarförslag måste följa en viss rutin och det innebär ofta långa ledtider för alla inblandade: medborgaren, politiken och verksamheterna.

Alla medborgaridéer görs kända för politikerna i ansvarig nämnd. I det fall det är en mer omfattande förslag genom att de beslutar om den. I fråga om mer vardagliga idéer tar de del av såväl idén som svaret i efterhand.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: