Ulrika Strandroth Frid tilldelas årets Axelpris

Ulrika Strandroth Frid

Årets Axelpris går till Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör i Lidköpings kommun, och Rickard Simonsson, regiondirektör i Region Örebro län. Motiveringen lyder:

"Ulrika har erfarenhet av kommunalt ledningsarbete på den högsta nivån sedan 2012 och har tillvunnit sig respekt för sin integritet och förmåga att i en politiskt styrd organisation verka som ledare med hela kommunens bästa för ögonen."

De två pristagarna fick utmärkelsen, inklusive en prissumma på 25 000 kronor var, vid en ceremoni i Stockholm under onsdagseftermiddagen.

Syftet med Axelpriset är att lyfta fram den offentliga verksamhetens betydelse för tilliten i samhällskontraktet och en levande demokrati.

Bakom priset står kreditinstitutet Kommuninvest och konsultföretaget Public Partner. Kommuninvest, som ägs av 294 kommuner och regioner, är kommunsektorns största långivare. Public Partner arbetar med offentlig sektor och har ett aktivt samhällsengagemang.

Ulrika Strandroth Frid får priset med motiveringen:

Ulrika har erfarenhet av kommunalt ledningsarbete på den högsta nivån sedan 2012 och har tillvunnit sig respekt för sin integritet och förmåga att i en politiskt styrd organisation verka som ledare med hela kommunens bästa för ögonen.

För Rickard Simonsson är prismotiveringen:

Rickard har med en hög grad av integritet och lojalitet samt med sin pedagogiska förmåga visat hur ett bra samspel mellan en ledande tjänsteperson och de förtroendevalda beslutsfattarna kan utformas.

– Ulrika och Rickard står båda för ett modernt och gediget ledarskap som bygger på stark integritet, en helhetssyn på den egna organisationen och konstruktiva kontaktytor gentemot omvärlden. Inom en kommunsektor där förändringstakten i nuläget är mycket hög fungerar de som positiva motorer och inspiratörer, säger Göran Färm, ordförande för Kommuninvest ekonomisk förening.

Krister Högne, verkställande direktör för Public Partner AB fortsätter:

– Våra två pristagare står stadigt i de värden som offentliga verksamheter bygger på och lyckas väl med att balansera mellan självstyrelsen och att skapa allianser med andra för att åstadkomma resultat. I ljuset av den samhällsomvandling som sker och de utmaningar som offentliga verksamheter står inför så är både Ulrika och Richard goda förebilder för ett modernt ledarskap som möter utmaningar och stärker samhällskontraktet.

 

- Ett stort tack för ett mycket fint och hedervärt pris! Det värmer verkligen att få den här uppskattningen och förtroendet att bära Axelpriset och därmed förebildligheten! Stort tack också till goda kollegor och uppdragsgivare genom åren som gett mig förtroendet, goda resultat skapas tillsammans! Jag har jobbat på kommunal ledningsnivå under 25 år varav de sista tio åren som kommun- och stadsdirektör. Sedan snart två år är jag kommundirektör i Lidköping. Mina drivkrafter är att påverka och utveckla den kommunala organisationen i samspel med politiken. Just den skärningspunkten mellan det professionella och det politiska är nyckeln för hur väl vi lyckas i vårt uppdrag som ju är i en ständig förändring. Ledarskapet är viktigt för att fortsätta stå för öppenhet, förtroende, helhetssyn och samskapande med det omgivande samhället. Inte minst ser vi ett mycket närmare samarbete med regionerna som skapar värde för invånarna, säger Ulrika Strandroth Frid.

-Vi vill gratulera Ulrika till denna utmärkelse och vi kan verkligen skriva under på juryns motivering, säger kommunstyrelsens ordförande Jonas Sundström (S) i Lidköping.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: