Nu har vi ett Hållbarhetsprogram

Nu har Lidköpings kommun för första gången ett styrdokument som samlar social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Det är framtaget för att väva ihop de olika perspektiven, leda till åtgärder som ger tydlig effekt och öka takten i arbetet med att skapa ett hållbart samhälle.

Hållbarhetsprogrammet

Hållbarhetsprogrammet ska också ge möjlighet att utvärdera hur vi närmar oss visionen “En hållbar och välkomnande kommun”. Programmet anger en riktning om vilka vägar vi ska gå för att skapa ett mer hållbart samhälle. Agenda 2030 med de globala målen genomsyrar framtagna mål- och insatsområden.

I går kväll, vid kommunfullmäktiges sammanträde, antogs Hållbarhetsprogrammet för Lidköpings kommun.

Utgångspunkten för programmet är en rad samhällsutmaningar. Som exempel kan nämnas:

  • invånare och besökare ställer krav på bibehållen och förbättrad livsmiljö och livskvalité
  • förutsättningar behöver skapas för mer jämlika livsvillkor med mindre skillnader i hälsa mellan olika grupper
  • samhällets resurser, såväl naturresurser som mänskliga resurser behöver tillvaratas på ett mer effektivt och hållbart sätt.

Hållbarhetsprogrammet fungerar som ett paraply för andra kommunala program och planer som har direkt koppling till de områden som berörs i programmet. Det är även ett viktigt underlag vid beredning av nytt, så kallat, styrkort.

Hållbarhetsprogrammet ger en viktig ram och målbild för såväl den kommunala organisationen som för invånare, närings- och föreningsliv i att fortsätta utveckla Lidköping på ett hållbart sätt även i framtiden. Närmast kommer vi att jobba med de förtroendevaldas viljeinriktningar och prioriteringar under kommande mandatperioden. De delar som anses särskilt politiskt prioriterade formuleras till mål för den kommunala verksamheten och lyfts in i strategisk plan och budget. Det här arbetet leds av kommunstyrelsens hållbarhetsutskott, berättar kommundirektör Ulrika Strandroth Frid.

Du kan läsa Hållbarhetsprogrammet i sin helhet här. Pdf, 12.2 MB.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: