Lidköpings boendemål nås 2035 enligt SCB:s befolkningsprognos

Lidköpings kommuns vision är att Lidköping ska uppfattas som en välkomnande kommun, både att besöka, bo och verka i. Ett av de strategiska målen för att nå sin vision är Erkänt god livskvalitet, hälsosam miljö och bra service för alla gör att fler flyttar till Lidköping och vi är minst 45 000 Lidköpingsbor. 2021 ökade Lidköpings kommun sitt invånarantal med 132 personer och landade på 40.460.

Rörstrandsområdet

Det är det tydligt ställda målet som är anledningen till att kommunen med jämna mellanrum beställer prognoser för att ha koll på befolkningstillväxten. Den färska rapport som nu presenteras är framtagen av Statistiska centralbyrån (SCB) och innehåller förutom statistiken också hur man gjort för att få fram siffrorna. Utgångspunkten för beräkningarna är statistik från åren 2016-2021. Både i de lokala och de nationella jämförelserna.

I prognosen finns statistik för inflyttning från övriga landet samt de som kommer från andra länder, utflyttning till andra delar av landet och de som flyttat utomlands, samt för födda och döda. Rapporten innehåller siffror från och med 2012, då vi hade en befolkning på 38.254, till året 2035 då vi beräknas ha ett invånarantal på 44.911. Det är med förutsättning att vi bygger bostäder i den takt vi gör nu.

Graf

Bilden föreställer befolkningstillväxten mellan åren 2012 och 2035, då vi förväntas vara 44.911 invånare.

Två prognoser än framtagna. En som tar hänsyn till ökning utifrån planerad nybyggnation under prognosperioden och en som inte gör det.

Magnus Fredricson är strateg för hållbar samhällsutveckling på Skaraborgs kommunalförbund, och har bland annat varit med och tagit fram Strukturbild Skaraborg, ett regionalt styrdokument som beskriver hur kommunerna i Skaraborg kan samverka för att skapa en gynnsam utveckling;

I olika regionala analyser träder Lidköping, tillsammans med Skövde, fram som möjliga regionala tillväxtmotorer. Det betyder att de i kraft av sin storlek på olika sätt bidrar till utvecklingen i omgivande kommuner och för Skaraborg som helhet. Här finns tillgång till olika slags utbildning, kultur, sjukhus med mera. Vi talar om Skaraborg som en nätverks-stad där de ömsesidiga beroendena är stora och där människor i hög grad pendlar till arbete och studier. En tillväxt i antal invånare gör att Lidköping närmar sig eller till och med blir en regional tillväxtmotor i Skaraborg.

Lägenhetsbygge

Framtagandet av statistiken har gått bra att arbeta fram med vanliga medel och modeller i alla fall utom med invandringen. Här har SCB varit tydliga med hur svårbedömt läget är nu när flyktingar börjat anlända med anledning av kriget i Ukraina. Det handlar inte bara om antal mottagna flyktingar som kommer till Sverige utan även om var i landet de ska ta vägen. Kommunernas möjligheter och vilja att kunna ta emot och förse de nödställda efter behov spelar också in. Av de flyktingar som anländer till Sverige var delen som kom till Lidköping under åren 2016–2021 0,18 procent.

I jämförelse med riksgenomsnittet så visar rapporten i övrigt att det föds fem procent fler barn i Lidköping och att vi lever lite längre.

Läs mer statistik Excel, 766.6 kB.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: