Omställningsfonden ger nya möjligheter i Livet

I Lidköpings kommun finns fantastiska möjligheter till personlig utveckling. Storleken och bredden inom vår organisation är en styrka som med rätt insatser kan få oanade effekter för så väl verksamhet som för den enskilde. Detta leder i förlängningen till större engagemang, med ökad trygghet och trivsel för alla. Helt enkelt bättre förutsättningar för att vi ska kunna leverera en bättre samhällsservice till våra invånare. Omställningsfonden är en sådan möjlighet.

Omställningsfonden

Josefine Ohlsson (t.h) och Therese Falk arbetar på Ekestubbens förskola och träffas i kommunhuset för att bättra på sina kunskaper i livräddande insatser genom Skaraborgshälsan.

Omställningsfonden är en icke vinstdrivande stiftelse som ägs av Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona samt fackförbunden Kommunal, OFR och AkademikerAlliansen. Uppdraget för är att underlätta för omställning inom välfärden. I detta ingår att arbeta förebyggande med tidiga omställningsinsatser och kompetensutveckling inom kommuner och regioner samt kommunala företag i Sobona. Omställningsfonden stöttar idag 1 000 organisationer och företag med cirka 1,2 miljoner medarbetare i samband med omställningar.

Lidköpings kommun har för närvarande ett tiotal utbildnings- och kompetenshöjande insatser i gång. Det är alltifrån HLR (hjärtlungräddning) och Digital utveckling till kompetensutveckling för chefer och teambuilding. Inom funktionsnedsättning behöver till exempel kunskapen om autism stärkas och med stöd från Omställningsfonden har sektor för Social välfärd kunnat erbjuda närmare 100 medarbetare utbildning inom kunskapsområdet. Ett annat exempel är hur Serviceförvaltningen satsar på att ge medarbetare kunskap och förståelse för vad digitalisering innebär och hur det kan komma att påverka mig som individ och mitt medarbetarskap. Arbetet med omställningsfonden ger med andra ord Lidköpings kommun möjlighet att utveckla och trygga medarbetares fortsatta anställningsbarhet samt möta framtidens kompetensförsörjningsbehov.

Omställningsfonden 2

Det känns så kul att min chef och kommunen velat satsa på just mig i verksamheten. säger Frida Östlund(t.v.), förskolebiträde på Örslösa förskola. På bilden tillsammans med Helene Dahl, HR-konsult på Lidköpings kommun.

Frida Östlund är förskolebiträde på Örslösa förskola och utbildar sig till barnskötare under arbetstid genom medel från omställningsfonden. Hon berättar att utbildningen betyder mycket för henne som outbildad inom barnomsorgen. Eftersom den är betald och sker på arbetstid så innebär det mer kompetens för verksamheten samtidigt som hon kan arbeta parallellt. Hade det inte varit för den här utbildningen och satsningen inom kommunen hade hon kanske inte kunnat läsa till barnskötare, berättar hon.

Vidare förklarar hon att personalen genom utbildningen också får chansen att diskutera med kollegor från andra förskolor, med möjlighet att utbyta idéer och tankar. Saker som hon sedan kan förmedla till arbetskamraterna och använda sig utav på hemmaplan. Hon säger avslutningsvis att denna satsning från kommunen är fantastisk och att hon hoppas att den fortsätter, så att fler får chansen att utbilda sig.

För en annan medarbetare har kommunens arbete med omställningsfonden kanske betytt mer än för de flesta. Zulfia Dudurhanova är modersmålslärare/studiehandledare i ryska och tjetjenska och kom till Sverige från Tjetjenien för 20 år sedan. Hon hade aldrig haft körkort och var beroende av sin man och sina söner för att kunna ta sig från hemmet för att kunna utföra minsta ärende. Hennes livslånga dröm har nu blivit verklighet och hon åker nu runt i kommunen och undervisar på skolor och förskolor varje dag.

Omställningsfonden 3

Jag känner mig så självständig och stark nu och det smittar av sig även när jag jobbar, mitt självförtroende har blivit så mycket bättre och även min självkänsla. Jag är så tacksam att jag fick denna möjlighet, det har gett mig ett nytt liv, säger Zulfia Dudurhanova, modersmålslärare/studiehandledare på Lidköpings kommun.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: