Projektmedel till digital transformation

Vinnova har beviljat närmare två miljoner kronor till samverkansprojektet ”Kommunsamverkan för digital transformation”. Lidköpings kommun är en av flera projektpartners i projektet. Övriga projektpartners är Högskolan i Skövde, Essunga, Grästorp, Skara, Götene och Vara kommuner samt det gemensamma kommunalförbundet Göliska IT.

Digital transformation

Digitalisering är ett begrepp som nyttjas i flera sammanhang för att beskriva helt olika frågor, egentligen handlar det om samma sak; att använda möjligheterna som det digitala formatet och dess teknik för med sig för att kunna utveckla, förbättra eller förändra något. Digital transformation handlar om själva förändringen som digitaliseringen möjliggör.

Sammansatt fråga

Digital transformation är en sammansatt förändringsprocess. Det vi vet om denna process idag handlar främst om det privata näringslivet och gäller då stora och resursstarka organisationer. Därför behövs det forskning för att undersöka processen i offentlig verksamhet och i vårt fall sex kommuner i västra Skaraborg, säger Thomas Andersson, forskningsledare i projektet.

Han är professor i företagsekonomi med inriktning organisation och ledarskap vid Institution för Handel och Företagande vid Högskolan i Skövde, HiS. HiS har satt ihop ett forskningsteam bestående av fem forskare inom informationssystem respektive organisering som ska följa projektet som påbörjades i början av april och ska pågå i två år.

Gemensamma problem

Det är viktigt för Lidköpings kommun att på ett effektivt sätt bedriva samverkan kring kommungemensamma utmaningarna och lösningar på dessa. Förhoppningen är att projektet kan bidra till att vi blir ännu bättre på det när det gäller digital transformation, säger Oskar Liljebäck, chef för enheten verksamhetsutveckling och digitalisering i Lidköpings kommun.

Projektet sätter fokus på att även om kommunöverskridande samverkan kan vara en möjliggörare för digital transformation som en enskild kommun inte hade klarat av ensam, så innebär också själva samverkan utmaningar i sig, fortsätter Thomas Andersson.

Ny kunskap

Målet är att projektet ska bidra till ny kunskap om det förutsättningsskifte som måste skapas i kommunerna i samverkan tillsammans med Göliska IT. Det ska göras en kartläggning av utmaningar och lösningar för en lyckad kommunal samverkan för digital transformation. Vidare ska projektet finna utvecklingsinsatser kopplat till roller, strukturer och förhållningssätt som behövs för ett lyckat resultat och hur detta arbete ska ledas och organiseras.

För ytterligare information om projektet ”Kommunsamverkan för digital transformation:

Thomas Andersson
Professor i företagsekonomi inriktning organisation och ledarskap och projektets forskningsledare, telefon: 0707-99 72 60
e-post: thomas.andersson@his.se

Oskar Liljebäck
Chef verksamhetsutveckling och digitalisering, kommunledningsförvaltningen,
telefon. 0510-77 15 52
e-post: oskar.liljeback@lidkoping.se

Digital Transformation, ett samverkansprojekt mellan Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara, Vara samt Göliska IT och Högskolan i Skövde finansierat av Vinnova

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: