Detaljplan för del av Fredriksdalsområdet

Meddelande om antagande

Miljö- och byggnadsnämnden antog 2023-06-20 § 76 rubricerad detaljplan.

Det justerade protokollet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla den 21 juni 2023.

En eventuell överklagan av beslutet att anta detaljplanen ska, ställd till Mark- och miljödomstolen, ha inkommit senast den 17 augusti 2023 till postadress:

Lidköpings kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 531 88 Lidköping

Granskningsutlåtande och antagandehandlingar finns tillgängliga på kommunens webbplats: www.lidkoping.se Länk till annan webbplats. Bygga, bo och miljö / Boende, bostäder och tomter / Samhällsbyggnad och detaljplanering / Detaljplaner - pågående

 1. Detaljplan för del av Fredriksdalsområdet
  • Meddelande
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Paragrafer2023-06-20 §76
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Skaragatan 8, Lidköping
  SekreterareMariette Johnsen, planarkitekt
  Dokument eller extern anslagstavlasammanträdesprotokoll.pdf Pdf, 1.4 MB.
  Anslagets publiceringsperiod (57 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: