Delegationsbeslut om upphävande av föreskrift om skärpt eldningsförbud

Beslut

Lidköpings kommun upphäver härmed föreskrift om skärpt eldningsförbud med dnr. KS 2023/542 för Lidköpings kommun:

Punkt i delegationsordning

Beslut enligt delegation (Kommunstyrelsens delegationsordning punkt 1.1) beslut i brådskande ärenden, där nämndens avgörande inte kan avvaktas.

Sammanfattning

Räddningstjänsten har, 2023-07-03, gått igenom underlag för brandrisk i skog och mark för idag och de kommande 5 dygnen samt väderprognos för idag och de kommande 10 dygnen. Räddningstjänsten bedömer att det inte längre är motiverat med eldningsförbud.

Upplysning

Det är du som tänder en eld som är ansvarig för elden och dess konsekvenser. Vid eldning eller grillning är du ansvarig för att det sker på ett säkert sätt. Ta reda på brandrisken där du ska elda eller grilla, var på en lämplig plats med tillräcklig avstånd till brännbart material, ha tillgång till tillräcklig släckutrustning, beakta rådande väderförutsättningar, lämna inte elden eller grillen obevakad och släck eller bevaka elden eller grillen när du är klar tills den är kall och har slocknat.

Ulrika Gartman Blom

Kommunstyrelsens ordförande

Lidköpings kommun


 1. Delegationsbeslut om upphävande av föreskrift om skärpt eldningsförbud
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Förvaringsplats för handlingarnaStadshuset, Skaragatan 8, Lidköping
  Ansvarig för kungörelsenSäkerhetsenheten
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: