Detaljplan för del av Sannorna 6:1, hamnområdet, Lidköping

Underrättelse om granskning

Rubricerad detaljplan finns utställd för granskning från och med den 26 oktober till och med den 1 december 2023.

Syftet medd detaljplanen är att möjliggöra en justering inom hamnområdet i Lidköping för att kunna möta framtida krav på en effektivare godshantering och förbättrad logistik för hamnverksamheten i Lidköping.

Planområdet är beläget i centrala Lidköping, i östra hamnen, och avgränsas i norr av Kinneviken, i väster av Lidans mynning, i söder av Jungmansgatan och i öster av Sjöhagsgatan. Planområdet omfattar cirka 17,7 hektar varav cirka 4,7 hektar utgörs av vattenområde. Kommunen äger all mark inom planområdet. Detaljplanen överensstämmer med kommunens översiktsplan från 2018 och stadsutvecklingsplan från 2022.

Detalplaneförslaget bedöms medföra betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbekskrivning tagits fram som en del av planhandlingen.

Granskningslokal
Stadshuset, Skaragatan 8.
Öppettider: måndag-torsdag 7:30-16:30, fredag 7:30-16:00.
Förslaget finns även tillgängligt på kommunens webbplats: www. lidkoping.se Länk till annan webbplats. under Bygga, bo och miljö / Boende, bostäder och tomter / Samhällsbyggnad och detaljplanering / Detaljplaner – pågående.

Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa skriftligen till Kommunstyrelsen, Lidköpings kommun, 531 88 LIDKÖPING vid Vänern eller samhalle@lidkoping.se senast den 1 december 2023.

Den som inte senast under granskningstiden framfört sina synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

 1. Detaljplan för del av Sannorna 6:1, hamnområdet, Lidköping
  • Underrättelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Skaragatan 8, Lidköping
  Anslagets publiceringsperiod (37 dagar, 18 timmar och 7 minuter)
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: