Kommunalråd

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Kommunalråd

I Lidköping finns tre politiker som leder det politiska arbetet i kommunen.

Jonas Sundström (s) arbetar heltid som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande. Kajsa Ezelius (s) arbetar halvtid som kommunstyrelsens 1:e vice ordförande. Rasmus Möller (m) representerar den politiska oppositionen och kallas därför även för oppositionsråd. Han är också kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Jonas Sundström

Jonas Sundström är både född och uppvuxen i Lidköpings kommun. Först bodde han tillsammans med sin familj i Stenhammar, innan de flyttade till Lidköping när han var tio år.

Inget självklart karriärval

Redan under högstadietiden tog han ställning för Socialdemokraterna, men var inte särskilt politiskt aktiv under den tiden. Det var därmed ingen självklarhet att Jonas skulle välja den politiska yrkesbanan i framtiden.

Det var genom det fackliga engagemanget på Sandvik Saws & Tools som även det politiska intresset började växa ännu mer, menar han.

År 1984 började han arbeta som metallarbetare på Sandvik Saws & Tools, som ingick i Sandvikskoncernen. Numera heter företaget SNA Europe och ingår i Snap-On koncernen. Några år senare började han engagera sig i det fackliga arbetet, då han blev ersättare i fabrikens klubbstyrelse, och senare klubbordförande. Kort därefter kom den första politiska förfrågan, och han blev ersättare i kommunstyrelsen för Socialdemokraterna.

Där blev jag kvar till 2004, då jag blev ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Ungefär 13 år senare var det dags igen, och den 1:e augusti 2017 tillträdde Jonas som kommunstyrelsens ordförande i Lidköpings kommun efter Kjell Hedvall.

Samhällsutveckling och äldreomsorg viktiga frågor

Jag har alltid haft ett intresse för politik och samhällsutveckling. Frågor som jag brinner lite extra för är samhällsutveckling med inriktning att möjliggöra för fler att välja Lidköping som bostadsort. Därutöver har jag intresse för infrastruktur samt näringslivsutveckling.

Han anser också att det är viktigt att jobba med att vidareutveckla äldreomsorg och stöd till personer vars anhöriga lider av demenssjukdomar.

En välmående kommun

I framtiden tror Jonas att kommunen kommer att nå sina mål, bland annat att växa och bli 45 000 boende i kommunen till år 2030.

Lidköping är en välmående stad med goda utvecklingsmöjligheter och potential. Därför tror jag att vi kan få fler människor att välja Lidköping att leva och bo i.

Kajsa Ezelius

Kajsa Ezelius

Att Kajsa inte är uppvuxen i Lidköping har aldrig varit till en nackdel, tvärtom. Hon har en syn på Lidköping som personer med många generationer i kommunen aldrig kan ha. Att flytta till Lidköping visade sig bli ett av de största valen Kajsa någonsin kommer göra.

Flytt till Lidköping som 15-åring

Kajsa flyttade som 15-åring och till Lidköping och De la Gardiegymnasiet.

Jag är uppvuxen i Tidaholm, cirka sju mil nordöst om Lidköping, tillsammans med föräldrar och fyra syskon. Ägnade mig åt SSU, simning och var gymnastikledare på fritiden, hade ett stort intresse för omvärlden och allt som hade med resor att göra. När det blev dags att välja program på gymnasiet hade ett nytt program kommit till Skaraborg, Hotell och Turism.

Valet blev för mig enkelt, jag sökte till programmet på De la Gardiegymnasiet och kom in. Sedan återstod det hur jag skulle göra med resor alternativt boende under dessa tre år på gymnasiet. Med familj i Lidköping och föräldrar hemma i Tidaholm som litade på mig och visste att jag skulle klara det blev det en flytt till Lidköping som 15-åring. Samtidig sökte jag mig till SSU i Lidköping för att fortsätta vara aktiv i ungdomsförbundet där jag än idag är medlem och stödjer dem som tagit efter.

Började engagera sig i kommunpolitiken

Kajsa tog uppdraget som 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Februari 2013 blev jag ordförande för SSU, kom in i distriktsstyrelsen för SSU senare på året och började engagera mig i kommunpolitiken när jag fyllde 18 hösten 2013. Jag påverkade vårt parti genom att nominera unga till olika uppdrag, visa upp oss på möten och andra evenemang. Skapade kontakter och gjorde oss hörda. Tidig vår 2014 fick jag förfrågan om jag ville bli nominerad till 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, hann tänka på det några få dagar innan det var dags för medlemsmöte med partiet 8 mars där valet skulle ske.

Jobbar extra

Förutom politiken arbetar Kajsa helger och extra på Edward Hotel i Lidköping.

Innan det fick jag mitt första jobb på ett café när jag var 16 år, sommarjobbade på turistbyrån 2013. Sedan jag flyttade till Lidköping 2011 har jag varvat min tid med skola, politik och arbete.

Inte ensam på toppen

Man kan tycka att det är lustig att en 18-åring får detta uppdrag, men jag ställer frågan varför inte? Jag är inte ensam på toppen och tar viktiga beslut utan arbetar tillsammans med väldigt kompetenta och erfarna politiker och tillsammans gör vi det inte bara bra utan vi representerar numera också en ännu större målgrupp. I och med att bli vald till 1:e vice ordförande följer det med en rad olika ordförandeskap. Jag är ordförande i Miljö och klimatutskottet, Drog och brottsförebyggande rådet, Rådet för funktionsnedsatta samt Folkhälsorådet.

En trygg, funktionell och attraktiv kommun

Det har varit en utmaning att vara ny i förvaltningen kring dessa områden och jag lär mig nytt hela tiden. Varje dag arbetar jag mot min uppgift, att Lidköping ska vara en trygg, funktionell och attraktiv kommun. Ungdomar som flyttar härifrån ska vilja komma tillbaka, barnfamiljer ska vilja söka sig hit, äldre ska befinna sig på den platsen där dem blir omhändertagna och uppskattade.

Namn:
Kajsa Ezelius
Född:25 september 1995
Familj:Föräldrar, fyra syskon och sju syskonbarn.
Bor:I centrala Lidköping
Intressen:Politik, film, matlagning, resa, familjen
Uppdrag utanför politiken:Suppleant i styrelsen för mitt bostadshus

Rasmus Möller

 

Rasmus Möller tillträdde som oppositionsråd den 1:e oktober 2017. Han är född och uppvuxen i Lidköping, och beskriver sig själv som en Kållandsättling. Numera bor han i en lägenhet i centrala Lidköping.

Tidigt politiskt aktiv

Rasmus studerade det naturvetenskapliga programmet på De la Gardiegymnasiet, och började i samband med den tiden att engagera sig partipolitiskt.

Det började med att jag var aktiv i den ideella organisationen Unga reumatiker, där jag satt i riksstyrelsen när jag fyllde 18 år. Därifrån växte det till ett partipolitiskt engagemang och under gymnasietiden blev jag aktiv i Moderaternas ungdomsförbund. Sedan dess har jag i olika perioder arbetet för partiet, och 2014 blev jag gruppledare för Moderaterna och 2:e vice ordförande i Barn- och skolnämnden. Utöver det driver jag flera eventbolag som jobbar med olika typer av service kring event.

En lärorik tid

Tiden som oppositionsråd hittills menar han har varit lärorik på olika sätt.

Det har varit en spännande tid som har inneburit långa dagar med mycket att ta in. Trots den korta tiden, så upplever jag ändå att jag har bidragit med en del. Det är också roligt att få uppbackning i det jag gör från människor runt omkring.

För det framtida politiska arbetet beskriver Rasmus tre frågor som han brinner lite extra för.

Det är ordning och reda, ekonomi och barn- och skolfrågor. Det sistnämnde har jag tagit med mig från min tid på Barn- och skolnämnden och det är väldigt viktig, eftersom det är en del av kommunens huvuduppgifter att sköta på ett bra sätt.

Goda förutsättningar inför framtiden

Lidköpings kommuns framtid anser Rasmus ser ljus ut, och att goda förutsättningar redan finns idag.

Vi har goda möjligheter som vi idag inte använder fullt ut i form av centralt läge vid vattnet, växande företag och att vi i grunden har goda ekonomiska förutsättningar.

 

Jonas Sundström är både född och uppvuxen i Lidköpings kommun. Först bodde han tillsammans med sin familj i Stenhammar, innan de flyttade till Lidköping när han var tio år.

Inget självklart karriärval

Redan under högstadietiden tog han ställning för Socialdemokraterna, men var inte särskilt politiskt aktiv under den tiden. Det var därmed ingen självklarhet att Jonas skulle välja den politiska yrkesbanan i framtiden.

Det var genom det fackliga engagemanget på Sandvik Saws & Tools som även det politiska intresset började växa ännu mer, menar han.

År 1984 började han arbeta som metallarbetare på Sandvik Saws & Tools, som ingick i Sandvikskoncernen. Numera heter företaget SNA Europe och ingår i Snap-On koncernen. Några år senare började han engagera sig i det fackliga arbetet, då han blev ersättare i fabrikens klubbstyrelse, och senare klubbordförande. Kort därefter kom den första politiska förfrågan, och han blev ersättare i kommunstyrelsen för Socialdemokraterna.

Där blev jag kvar till 2004, då jag blev ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Ungefär 13 år senare var det dags igen, och den 1:e augusti 2017 tillträdde Jonas som kommunstyrelsens ordförande i Lidköpings kommun efter Kjell Hedvall.

Samhällsutveckling och äldreomsorg viktiga frågor

Jag har alltid haft ett intresse för politik och samhällsutveckling. Frågor som jag brinner lite extra för är samhällsutveckling med inriktning att möjliggöra för fler att välja Lidköping som bostadsort. Därutöver har jag intresse för infrastruktur samt näringslivsutveckling.

Han anser också att det är viktigt att jobba med att vidareutveckla äldreomsorg och stöd till personer vars anhöriga lider av demenssjukdomar.

En välmående kommun

I framtiden tror Jonas att kommunen kommer att nå sina mål, bland annat att växa och bli 45 000 boende i kommunen till år 2030.

Lidköping är en välmående stad med goda utvecklingsmöjligheter och potential. Därför tror jag att vi kan få fler människor att välja Lidköping att leva och bo i.

Karta

Visa större karta