Järpåsrådet

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

I Järpås finns Järpåsrådet. Rådet har till uppgift att vara kontaktgrupp och språkrör mellan boende i Järpås och Lidköpings kommun. Syftet med Järpåsrådet är att stärka delaktigheten och inflytandet över lokal utveckling i Järpås.

Järpås

Rådets funktion och ansvar är att identifiera och driva frågor som gagnar Järpås utveckling. Förslagen som presenteras av Järpåsrådet överlämnas till kommunstyrelsen för beslut. Järpåsrådet har förfogat över sammanlagt 1,1 miljoner för investeringar och åtgärder. Spontanidrottsplatsen har till viss del finansierats med dessa pengar.

Kommunledningskontoret i Lidköpings kommun samordnar arbetet mellan Järpåsrådet, kommunens olika förvaltningar och kommunstyrelsen.

Nästa möte i Järpåsrådet

Alla ni som bor i Järpås är hjärtligt välkomna till möte i bygdegården i Järpås.

Tisdagen den 24 september klockan 18:30

Välkomna!

Jonas Sundström
Kommunstyrelsens ordförande i Lidköping

Mötesanteckningar

2019

2018

Tidigare anteckningar

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen