Lidköpings kommunala pensionärsråd

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Lidköpings kommunala pensionärsråd samordnar och bevakar pensionärsfrågor. Pensionärsrådet ska hålla sig underrättat om samhällsplaneringen och befintliga resurser avseende social omsorg, kommunal hälso- och sjukvård med mera inom Lidköpings kommun.

Ordförande för pensionärsrådet utses av vård- och omsorgsnämnden. Vice ordförande utses av pensionärsorganisationerna.

Rådet består av två representanter från vård- och omsorgsnämnden och representanter från lokala pensionärsföreningar som är anslutna till någon riksorganisation för pensionärer. Varje ledamot har en personlig ersättare.

Pensionärsrådet har utsett en beredning. Det består av ordförande och en representant från varje pensionärsorganisation som är representerad i rådet. Varje representant i beredningen har en personlig ersättare från de ordinarie representanterna i rådet.

Beredningen utreder frågor inför pensionärsrådet och är ett forum för ömsesidigt informationsutbyte.

Ledamöter

Vård- och omsorgsnämnden

Lena Blomgren (S) ordförande, Maj Ader (KD) (ersättare), Per Gunnar Lindahl (M), Chatarina Caesar (L) (ersättare)

PRO, Lidköping

Irene Apelqvist, Jörgen Johansson (ersättare), Kerstin Boije, Ulla Sjöström (ersättare), Gunilla Segerbäck Henriksson, Inger Pettersson (ersättare)

PRO, Vinninga

Christina Jansson, Sixten Broberg (ersättare)

SPF, Lidköping

Birgitta Lindh Breman, Kerstin Andersson (ersättare), Bertil Karlsson, Karlolof Fernow (ersättare)

SPF, Norra Härene-Hovby

Lars Johansson, Jan Harrysson (ersättare)

SPF, Järpås

Lars-Göran Caesar, Maj-Britt Meijer (ersättare)

SKPF

Barbro Nilsson, Katarina Hjalmarsson (ersättare), Mona Larsson, Rosemary Wahlgren (ersättare)

RPG

Arne Edvinsson vice ordförande, Kerstin Nordenstam (ersättare)

Protokoll

2020

Protokoll 2020-10-09
Protokoll 2020-03-11

2019

Protokoll 191120
Protokoll 190918
Protokoll 190515
Protokoll 190313

2018

Protokoll 181121
Protokoll 180919
Protokoll 180516
Protokoll 180314

2017

Protokoll 171122
Protokoll 170920
Protokoll 170517
Protokoll 170316

2016

Protokoll 161123
Protokoll 160921
Protokoll 160518
Protokoll 160316

2015

Protokoll 151125
Protokoll 150923
Protokoll 150527
Protokoll 150304

 

Vård- och omsorgsnämnden

Lena Blomgren (S) ordförande, Maj Ader (KD) (ersättare), Per Gunnar Lindahl (M), Chatarina Caesar (L) (ersättare)

PRO, Lidköping

Irene Apelqvist, Jörgen Johansson (ersättare), Kerstin Boije, Ulla Sjöström (ersättare), Gunilla Segerbäck Henriksson, Inger Pettersson (ersättare)

PRO, Vinninga

Christina Jansson, Sixten Broberg (ersättare)

SPF, Lidköping

Birgitta Lindh Breman, Kerstin Andersson (ersättare), Bertil Karlsson, Karlolof Fernow (ersättare)

SPF, Norra Härene-Hovby

Lars Johansson, Jan Harrysson (ersättare)

SPF, Järpås

Lars-Göran Caesar, Maj-Britt Meijer (ersättare)

SKPF

Barbro Nilsson, Katarina Hjalmarsson (ersättare), Mona Larsson, Rosemary Wahlgren (ersättare)

RPG

Arne Edvinsson vice ordförande, Kerstin Nordenstam (ersättare)