Vänerslinganrådet

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Vänerslinganrådet täcker in hela området från Örslösa till Tun. Rådet har till uppgift att vara kontaktgrupp och språkrör mellan boende i området och Lidköpings kommun. Rådet ska stärka delaktigheten och inflytandet över lokal utveckling i hela området.

Vänerslingan

Välkommen till möte i Vänerslinganrådet

Vänerslinganrådet, tisdagen 2 juli klockan 18:30 i biblioteket i Tun.

  • Information om äldreomsorgen i Örslösa och Tun.

Mötesanteckningar