Vinningarådet

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

I Vinninga finns Vinningarådet. Rådet har till uppgift att vara kontaktgrupp och språkrör mellan boende i Vinninga och Lidköpings kommun och stärka delaktigheten och inflytandet över lokal utveckling i Vinninga.

Rådets funktion och ansvar är att identifiera och driva frågor som gagnar Vinningas utveckling. Förslagen som presenteras av Vinningarådet överlämnas till kommunstyrelsen för beslut. Det är kommunledningskontoret som samordnar arbetet mellan rådet, kommunens olika förvaltningar och kommunstyrelsen.

Välkommen till möte i Vinningarådet

Alla ni som bor i Vinninga är hjärtligt välkomna till möte i Vinningaskolans matsal.

På grund av Covid-19 så kommer landsbygdsråden att genomföras som digitala möten under november och december.

Nästa möte  tisdag 24/11 kl 18:00-19.30

Så här gör du för att delta i det digitala mötet:

  1. Skicka ett mail till landsbygdsraden@lidkoping.se så kommer du få ett svar med en länk till det digitala Skypemötet.

Eller

  1. Ring på mötesdagen kl 18 till 0510- 77 65 55

Slå in Konferens-ID: 3441349

Deltar du per telefon behöver du inte anmäla dig i förväg.

Välkomna!

Jonas Sundström
Kommunstyrelsens ordförande i Lidköping

Mötesanteckningar

2020

Mötesanteckningar 22 januari

2019

Mötesanteckningar 16 juni 2019

2018

Mötesanteckningar 20 juni 2018
Mötesanteckningar 21 februari 2018

2017

Mötesanteckningar 18 oktober 2017
Mötesanteckningar 11 maj 2017
Mötesanteckningar 18 januari 2017

2016

Mötesanteckningar 4 oktober, 2016
Mötesanteckningar 16 juni, 2016
Mötesanteckningar 16 maj, 2016
Mötesanteckningar 10 februari, 2016

2015

Mötesanteckningar 7 oktober, 2015
Mötesanteckningar 3 juni, 2015
Svar på frågor om trafiksäkerhet överlämnade på Vinningarådet 3 juni, 2015
Mötesanteckningar 4 februari, 2015

2014

Mötesanteckningar 23 september, 2014
Mötesanteckningar 29 april, 2014