Barn- och skolnämnden

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Barn- och skolnämnden ansvarar för förskolor, pedagogisk omsorg, öppen förskola, förskoleklasser, grundskolor, skolbarnsomsorg, fritidsgårdar, särskolor och den kommunala musikskolan.

Nämnden erbjuder förskoleverksamhet i form av förskola och pedagogisk omsorg till alla barn. För 6-12-åringar finns fritidshem. Nämnden betalar även ut ersättning till fristående förskolor och skolor.

Nämndens uppdrag utgår från FN:s barnkonvention, Agenda 21, IULA:s jämställdhetsdeklaration, skollagstiftning, läroplaner, Skolverkets allmänna råd och kommunala styrkort.

Här kan du läsa barn- och skolnämndens reglemente.

Nämndens sammanträdesdagar 2019

 • 15 januari
 • 5 februari
 • 12 mars
 • 9 april
 • 7 maj
 • 11 juni
 • 5 september
 • 8 oktober
 • 12 november
 • 10 december

Arbetsutskottets sammanträdesdagar 2019

 • 22 januari
 • 26 februari
 • 26 mars
 • 23 april
 • 28 maj
 • 20 augusti
 • 24 september
 • 22 oktober
 • 26 november
 • 15 januari
 • 5 februari
 • 12 mars
 • 9 april
 • 7 maj
 • 11 juni
 • 5 september
 • 8 oktober
 • 12 november
 • 10 december