Barn- och skolnämnden

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Barn- och skolnämnden ansvarar för förskolor, pedagogisk omsorg, öppen förskola, förskoleklasser, grundskolor, skolbarnsomsorg, fritidsgårdar, särskolor och den kommunala musikskolan.

Nämnden erbjuder förskoleverksamhet i form av förskola och pedagogisk omsorg till alla barn. För 6-12-åringar finns fritidshem. Nämnden betalar även ut ersättning till fristående förskolor och skolor.

Nämndens uppdrag utgår från FN:s barnkonvention, Agenda 21, IULA:s jämställdhetsdeklaration, skollagstiftning, läroplaner, Skolverkets allmänna råd och kommunala styrkort.

Här kan du läsa barn- och skolnämndens reglemente.

Nämndens sammanträdesdagar 2018

 • 6 februari
 • 6 mars
 • 10 april
 • 8 maj
 • 12 juni
 • 6 september
 • 9 oktober
 • 13 november
 • 11 december

Arbetsutskottets sammanträdesdagar 2018

 • 23 januari
 • 20 februari
 • 20 mars
 • 24 april
 • 29 maj
 • 21 augusti
 • 25 september
 • 23 oktober
 • 27 november
 • 6 februari
 • 6 mars
 • 10 april
 • 8 maj
 • 12 juni
 • 6 september
 • 9 oktober
 • 13 november
 • 11 december