Kommunstyrelsen

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Det är kommunfullmäktige som utser kommunstyrelsen (KS). Det partiblock som har majoritet i fullmäktige får också majoritet i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kan liknas vid en regering för kommunen men med skillnaden att det är både majoritet och opposition som har mandat i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen leder, samordnar och har uppsikt över kommunens verksamhet. De bereder och yttrar sig i ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige, har hand om den ekonomiska förvaltningen och bevakar att fullmäktiges beslut verkställs.

Kommunstyrelsen utser inom sig ett arbetsutskott som består av fem ledamöter. Arbetsutskottet sammanträder minst en gång i månaden.

Övriga nämnder beslutar i frågor som rör deras verksamhetsområde och frågor som enligt lag ska handhas av nämnderna.

Här kan du läsa kommunstyrelsens reglemente.

Kommunstyrelsens uppgifter

 • Ansvar för kommunens utveckling och ekonomi
 • Leder och samordnar planering och uppföljning av ekonomi och verksamhet
 • Utveckling av den kommunala demokratin
 • Personalpolitik
 • Översiktlig planering
 • Mark- och bostadspolitik
 • Energiplanering
 • Trafikplanering, trafikförsörjning
 • Informationsverksamhet, IT-frågor
 • Reformera regler
 • Effektivisera administrationen
 • Utforma mål, riktlinjer och ramar
 • Övervaka och följa upp mål och planer samt löpande förvaltning
 • Övergripande samordning av nämnder och förvaltningar
 • Uppsikt över kommunala bolag
 • Utrikespolitik (internationella frågor, vänortssamarbeten)
 • Sysselsättningsfrågor
 • Näringslivsfrågor
 • Ärendeberedning till kommunfullmäktige

Sammanträdesdagar KS 2021

 • 3 februari
 • 10 mars
 • 7 april
 • 12 maj
 • 2 juni
 • 8 september
 • 6 oktober
 • 27 oktober
 • 24 november
 • 15 december
 • Ansvar för kommunens utveckling och ekonomi
 • Leder och samordnar planering och uppföljning av ekonomi och verksamhet
 • Utveckling av den kommunala demokratin
 • Personalpolitik
 • Översiktlig planering
 • Mark- och bostadspolitik
 • Energiplanering
 • Trafikplanering, trafikförsörjning
 • Informationsverksamhet, IT-frågor
 • Reformera regler
 • Effektivisera administrationen
 • Utforma mål, riktlinjer och ramar
 • Övervaka och följa upp mål och planer samt löpande förvaltning
 • Övergripande samordning av nämnder och förvaltningar
 • Uppsikt över kommunala bolag
 • Utrikespolitik (internationella frågor, vänortssamarbeten)
 • Sysselsättningsfrågor
 • Näringslivsfrågor
 • Ärendeberedning till kommunfullmäktige